Meloxidolor (meloxicam) – Lietošanas instrukcija - QM01AC06

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Meloxidolor 5 mg/ml šķīdums injekcijām suņiem, kaķiem, liellopiem un cūkām

1. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES TURĒTĀJA, KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI, NOSAUKUMS UN ADRESE, JA DAŽĀDI

Reģistrācijas apliecības īpašnieks: Le Vet Beheer B.V.

Wilgenweg 7

3421 TV Oudewater Nīderlande

Par sērijas izlaidi atbildīgais ražotājs: Produlab Pharma B.V.

Forellenweg 16

4941 SJ Raamsdonksveer Nīderlande

2.VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Meloxidolor 5 mg/ml šķīdums injekcijām suņiem, kaķiem, liellopiem un cūkām

Meloxicam

3.AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU DAUDZUMS

Viens ml satur:

 

Aktīvā viela:

 

Meloksikāms

5 mg

Palīgviela:

 

Etanols

150 mg

4.INDIKĀCIJA(S)

Suņi:

Iekaisuma un sāpju mazināšanai akūtu un hronisku balsta un kustību aparāta traucējumu gadījumos. Pēcoperācijas sāpju un iekaisuma mazināšanai pēc ortopēdiskām un mīksto audu ķirurģiskām operācijām.

Kaķi:

Pēcoperācijas sāpju mazināšanai pēc ovariohisterektomijas un nelielām mīksto audu ķirurģiskām operācijām.

Liellopiem:

Lietošanai akūtas elpceļu infekcijas gadījumā kombinācijā ar atbilstošu antibakteriālo terapiju, lai mazinātu klīniskos simptomus liellopiem.

Lietošanai caurejas gadījumā kombinācijā ar iekšķīgu rehidratācijas terapiju, lai mazinātu klīniskos simptomus teļiem, kas vecāki par vienu nedēļu, kā arī nelaktējošiem jaunlopiem.

Pēcoperācijas sāpju remdēšanai teļiem pēc atragošanas.

Cūkām:

Neinfekciozas izcelsmes kustību aparāta traucējumu gadījumā, lai mazinātu klibuma un iekaisuma simptomus.

Nelielas mīksto audu ķirurģiskas operācijas, piemēram, kastrācijas, izraisītu pēcoperācijas sāpju mazināšanai.

5.KONTRINDIKĀCIJAS

Nelietot, ja konstatēta pastiprināta jutība pret aktīvo vielu vai pret kādu no palīgvielām.

Nelietot grūsniem vai laktējošiem suņiem vai kaķiem.

Nelietot suņiem un kaķiem ar kuņģa-zarnu trakta traucējumiem, piemēram, kairinājums vai asiņošana, traucētām aknu, sirds vai nieru funkcijām un asinsreces traucējumiem.

Nelietot suņiem un kaķiem jaunākiem par 6 nedēļām vai kaķiem ar ķermeņa svaru līdz 2 kg.

Nelietot liellopiem un cūkām ar traucētām aknu, sirds vai nieru funkcijām un asinsreces traucējumiem, vai, ja ir pazīmes par čūlainiem kuņģa-zarnu trakta bojājumiem.

Nelietot caurejas ārstēšanai teļiem līdz vienas nedēļas vecumam. Nelietot sivēniem līdz 2 dienu vecumam.

6.IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Suņiem un kaķiem:

Laiku pa laikam ir saņemti ziņojumi par tādām tipiskām nesteroīdo pretiekaisuma līdzekļu (NSPL) blakusparādībām kā ēstgribas zudums, vemšana, caureja, slēptas asinis izkārnījumos, letarģija un nieru mazspēja. Ļoti retos gadījumos ir ziņots par paaugstinātu aknu enzīmu līmeni.

Suņiem ļoti retos gadījumos ir ziņots par hemorāģisku caureju, hematemēzi un kuņģa-zarnu trakta ulcerāciju.

Suņiem šīs blakusparādības parasti novēro pirmajā ārstēšanas nedēļā, un vairākumā gadījumu tās ir pārejošas un izzūd pēc ārstēšanas izbeigšanas, taču ļoti retos gadījumos tās var būt smagas vai ar letālu iznākumu.

Ļoti retos gadījumos var izveidoties anafilaksei līdzīgas reakcijas un tās jāārstē simptomātiski.

Liellopiem un cūkām:

Šīs veterinārās zāles tiek labi panestas, lietojot tās subkutani, intramuskulāri un intravenozi; mazāk nekā 10% liellopu, kas tika ārstēti klīnisko pētījumu ietvaros, tika konstatēts neliels, pārejošs pietūkums injekcijas vietā pēc subkutānas ievadīšanas.

Ļoti retos gadījumos var izveidoties anafilaksei līdzīgas reakcijas, kas var būt smagas (tostarp ar letālu iznākumu), un tās jāārstē simptomātiski.

Ja rodas nevēlamas reakcijas, ārstēšana ir jāpārtrauc un jākonsultējas ar veterinārārstu.

Ja novērojat jebkuras būtiskas blakus parādības vai citu iedarbību, kas nav minētas šajā lietošanas instrukcijā, lūdzu, informējiet par tām savu veterinārārstu.

7.MĒRĶA SUGAS

Suņi, kaķi, liellopi (teļi un jaunlopi) un cūkas

8. DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIEKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN PAŅĒMIENA

Devas atkarībā no dzīvnieku sugas

Suņi:

Balsta un kustību aparāta traucējumi:

Viena subkutāna injekcija: deva 0,2 mg meloksikāma/kg ķermeņa svara (t.i., 0,4 ml/10 kg). Suspensiju perorālai lietošanai suņiem var lietot ārstēšanas turpināšanai 24 stundas pēc injekcijas, deva 0,1 mg meloksikāma/kg ķermeņa svara.

Pēcoperācijas sāpju mazināšana (24 stundu periodā):

Viena intravenoza vai subkutāna injekcija, deva 0,2 mg meloksikāma/kg ķermeņa svara (t.i., 0,4 ml/10 kg), pirms ķirurģiskās operācijas, piemēram, anestēzijas ievadīšanas laikā.

Kaķi:

Pēcoperācijas sāpju mazināšana:

Viena subkutāna injekcija, deva 0,3 mg meloksikāma/kg ķermeņa svara (t.i., 0,06 ml/kg), pirms ķirurģiskās operācijas, piemēram, anestēzijas ievadīšanas laikā.

Liellopi:

Viena subkutāna vai intravenoza injekcija, deva 0,5 mg meloksikāma /kg ķermeņa svara (t.i., 10,0 ml/100 kg ķermeņa svara), kombinācijā ar atbilstošu antibakteriālo terapiju vai iekšķīgu rehidratācijas terapiju.

Cūkas:

Kustību traucējumi:

Viena intramuskulāra injekcija, deva 0,4 mg meloksikāma/kg ķermeņa svara (t.i., 2,0 ml/25 kg ķermeņa svara). Nepieciešamības gadījumā otrreizēju meloksikāma ievadīšanu drīkst veikt pēc 24 stundām.

Pēcoperācijas sāpju mazināšana:

Viena intramuskulāra injekcija, deva – 0,4 mg meloksikāma/kg ķermeņa svara (t.i., 0,4 ml/5 kg ķermeņa svara) pirms operācijas.

9.IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI

Īpaši precīzi jāievēro devas, jāizmanto piemērota dozēšanas ierīce un rūpīgi jānovērtē ķermeņa svars. Jāizvairās no kontaminācijas lietošanas laikā. Aizbāznī drīkst caurdurt līdz 20 reizēm.

Pārdozēšanas gadījumā jāuzsāk simptomātiska ārstēšana.

10.IEROBEŽOJUMU PERIODS DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Liellopi: gaļai un blakusproduktiem: 15 dienas

Cūkas: gaļai un blakusproduktiem: 5 dienas

11.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Šīm veterinārajām zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi. Derīgums pēc pirmās ārējā iepakojuma atvēršanas: 4 nedēļas.

Nelietot, ja beidzies derīguma termiņš, kurš norādīts uz marķējuma pēc Derīgs līdz/EXP.

12.ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI

Sivēnu ārstēšana ar Meloxidolor pirms kastrācijas samazina pēcoperācijas sāpes. Lai noņemtu sāpes operācijas laikā, paralēli jālieto cits piemērots anestēzijas/nomierinošs līdzeklis. Lai pēc operācijas panāktu iespējami labāku sāpes mazinošo iedarbību, Meloxidolor jāievada 30 minūtes pirms ķirurģiskās iejaukšanās.

Meloxidolor deva teļiem 20 minūtes pirms atragošanas mazina pēcoperācijas sāpes. Viens pats Meloxidolor pietiekami neatsāpinās atragošanas procedūras laikā. Lai sāpju remdēšana ķirurģiskajā precedūrā būtu pietiekama, jālieto vēl cits piemērots atsāpinošs līdzeklis.

Piesardzības pasākumi, lietojot dzīvniekiem

Ja rodas nevēlamas reakcijas, ārstēšana ir jāpārtrauc un jākonsultējas ar veterinārārstu.

Nelietot, ja dzīvniekam ir dehidratācija, hipovolēmija vai hipotensija, jo iespējams nieru toksicitātes risks.

Anestēzijas laikā dzīvnieka stāvokļa kontrole un šķidrumu terapija ir uzskatāma par standarta praksi. Kaķiem nedrīkst nozīmēt turpmāku ārstēšanu ar meloksikāmu vai citu nesteroīdo pretiekaisuma līdzekli (NSPL), jo šādai turpmākai ārstēšanai nav noteiktas piemērotas devas.

Piesardzības pasākumi, kas jāievēro personai, kura ievada zāles

Nejauša pašinjekcija var izraisīt sāpes. Personām ar pastiprinātu jutību pret NSPL vajadzētu izvairīties no saskares ar šīm veterinārajām zālēm.

Ja notikusi nejauša (gadījuma rakstura) pašinjekcija, nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību un uzrādīt lietošanas instrukciju vai iepakojuma marķējumu ārstam.

Zāles Meloxidolor var būt bīstamas grūtnieces auglim un nedzimušam bērnam. Grūtnieces un sievietes reproduktīvā vecumā nedrīkst lietot šīs zāles.

Lietošana grūsnības vai laktācijas laikā

Suņi un kaķi: nav noteikts veterināro zāļu nekaitīgums grūsnības un laktācijas laikā. Liellopi: drīkst lietot grūsnības laikā.

Cūkas: drīkst lietot grūsnības un laktācijas laikā.

Mijiedarbība Suņiem un kaķiem:

Citi NSPL, diurētiskie līdzekļi, antikoagulanti, aminoglikozīdu antibiotikas un vielas ar augstu spēju saistīties ar plazmas olbaltumvielām var savstarpēji konkurēt par piesaisti un tādējādi radīt toksisku iedarbību. Meloxidolor nedrīkst lietot vienlaicīgi ar citiem NSPL vai glikokortikosteroīdiem.

Jāizvairās no iespējami nefrotoksisku līdzekļu vienlaicīgas lietošanas. Dzīvniekiem ar anestēzijas risku (piemēram, veciem dzīvniekiem), jāapsver iespēja anestēzijas laikā veikt intravenozu vai subkutānu šķīdumu aizvietojošo terapiju. Ja vienlaicīgi tiek lietoti anestēzijas līdzekļi un NSPL, nevar izslēgt nieru darbības traucējumu risku.

Iepriekšēja ārstēšana ar pretiekaisuma līdzekļiem var izraisīt papildu vai smagākas blakusparādības, tāpēc pirms ārstēšanas uzsākšanas jāievēro vismaz 24 stundu periods, kurā netiek lietotas šādas veterinārās zāles. Tomēr, nosakot periodu, kurā netiek veikta ārstēšana, ir jāņem vērā iepriekš lietoto līdzekļu farmakoloģiskās īpašības.

Liellopiem un cūkām:

Nelietot vienlaicīgi ar glikokortikosteroīdiem, citiem nesteroīdiem pretiekaisuma līdzekļiem vai antikoagulantiem.

Pārdozēšana

Pārdozēšanas gadījumā jāuzsāk simptomātiska ārstēšana.

13. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI

Jebkuras neizlietotās veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar nacionālo normatīvo aktu prasībām..

14. DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA APSTIPRINĀTA

15.CITA INFORMĀCIJA

Recepšu veterinārās zāles.

Iepakojums (izmēri)

10 ml, 20 ml vai 100 ml bezkrāsaina I tipa stikla flakons, kas aizvērts ar gumijas aizbāzni un noslēgts ar alumīnija vāciņu.

Multi-po 5 x 20 ml ir 10 x 20 ml.Ne visi iepakojuma izmēri var tikt izplatīti.

Lai iegūtu papildu informāciju par šīm veterinārajām zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvi.

België/Belgique/Belgien

Luxembourg/Luxemburg

Kela Vetarinaria NV/SA

Kela Vetarinaria NV/SA

Industriepark West 68

Industriepark West 68

B 9100 Sint-Niklaas

B 9100 Sint-Niklaas

Tel. : +32 3 7806390

Tel. : +32 3 7806390

Република България

Magyarország

Vetpro Komers Ltd

Dopharma

JK Tradia, bl 189, ent v, ap 2

Zalmweg 24

4000 Plovdiv

4941 VX Raamsdonksveer

Tel. +359 (0) 897 843918

Tel. +31 +31 162 582000

Česká republika

Malta

Sevaron ltd

Le Vet B.V.

Palackeho trida 163 a

Wilgenweg 7

61200 Brno

NL 3421 TV Oudewater

Tel. +420 541 426 370

Tel. +31 348 565858

Danmark

Nederland

Huvepharma NV

Le Vet B.V.

Uitbreidingstraat 80

Wilgenweg 7

B 2600 Antwerp - Belgium

NL 3421 TV Oudewater

 

Tel. +31 348 565858

Deutschland

Norge

Le Vet B.V.

Le Vet B.V.

Wilgenweg 7

Wilgenweg 7

NL 3421 TV Oudewater

NL 3421 TV Oudewater

Tel. +31 348 565858

Tel. +31 348 565858

Eesti

Österreich

AS Dimedium

Vana GmbH

Emajõe 1a

Wolfgang Schmalzl-Gasse 6

51008 Tartu

A 1020 Wien

Tel. +372 739 0660

Tel. +43 1 728 03670

Ελλάδα

Polska

Petline S.A.

Drwalewskie Zaklady Przemyslu

Finos Film Road, Thesi Xousmiza

Bioweterynaryjnego S.A.

19004 Spata Attikis

Ul. Grojecka 6

Tel. +030 210 6069800

05-651 Drwalew

 

Tel: +48 48 6649800

España

Portugal

Fatro Iberica

Fatro Iberica

C/Constitucion 1.BP.3

C/Constitucion 1.BP.3

8960 Sant Just Desvern

8960 Sant Just Desvern

Barcelona

Barcelona

Tel: +34 934 802277

Tel: +34 934 802277

France

România

Osalia

Dopharma

Rue Raffet 27-29

Zalmweg 24

75016 Paris

4941 VX Raamsdonksveer

Tel : +33 (0) 1 40505410

Tel. +31 162 582000

Ireland

Slovenija

NutriScience Ltd

Genera d.d

Unit 622

Svetonedeljska 2 Kalinovica

Northern Extension IDA Industrial Estate

HR 10436 Rakov Potok

Waterford

Tel. +385 1 3388602

Tel: +353 51 304010

Slovenská republika

Ísland

Sevaron ltd

Icevet

Palackeho trida 163 a

Krokhalsi 14

61200 Brno

110 Reykjavik

Tel. +420 541 426 370

Sími: +354-

Suomi/Finland

Italia

FaunaPharma

PH Farmaceutici

Orionintie 5

Via Mazzini 3/C

Main entrance 3rd floor

20063 Cernusco Sul Naviglio, Milano

2210 Espoo

Tel: +39 (0)2 2222 3781

Puh/Tel: +358 45 2300665

Κύπρος

Sverige

Petline S.A.

VM Pharma AB

Finos Film Road, Thesi Xousmiza

Postbox 45010

19004 Spata Attikis

SE-140 30 Stockholm

Tel. ++030 210 6069800

info@vetmedic.se

Latvija

United Kingdom

AS Dimedium

NutriScience Ltd

Emajõe 1a

Unit 622

51008 Tartu

Northern Extension IDA Industrial Estate

Tel. +372 739 0660

Waterford

 

Tel: ++353 51 304010

Lietuva

Republika Hrvatska

AS Dimedium

Genera d.d

Emajõe 1a

Svetonedeljska 2 Kalinovica

51008 Tartu

HR 10436 Rakov Potok

Tel. +372 739 0660

Tel. ++385 1 3388602

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Meloxidolor 20 mg/ml šķīdums injekcijām liellopiem, cūkām un zirgiem

1. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES TURĒTĀJA, KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI, NOSAUKUMS UN ADRESE, JA DAŽĀDI

Reģistrācijas apliecības īpašnieks: Le Vet Beheer B.V.

Wilgenweg 7

3421 TV Oudewater Nīderlande

Par sērijas izlaidi atbildīgais ražotājs: Produlab Pharma B.V.

Forellenweg 16

4941 SJ Raamsdonksveer Nīderlande

2. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Meloxidolor 20 mg/ml šķīdums injekcijām liellopiem, cūkām un zirgiem

Meloxicam

3. AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU DAUDZUMS

Viens ml satur:

Aktīvā viela:

Meloksikāms 20 mg

Palīgviela:

 

Etanols

150 mg

4. INDIKĀCIJA(S)

Liellopiem:

Lietošanai akūtas elpceļu infekcijas gadījumā kombinācijā ar atbilstošu antibakteriālo terapiju, lai mazinātu klīniskos simptomus liellopiem.

Akūta mastīta ārstēšanas palīgterapijai kombinācijā ar antibakteriālo terapiju.

Lietošanai caurejas gadījumā kombinācijā ar iekšķīgu rehidratācijas terapiju, lai mazinātu klīniskos simptomus teļiem, kas vecāki par vienu nedēļu, kā arī jaunlopiem, kam nav laktācijas periods. Pēcoperācijas sāpju remdēšanai teļiem pēc atragošanas.

Cūkām:

Lietošanai neinfekciozas izcelsmes kustību aparāta traucējumu gadījumā, lai mazinātu klibuma un iekaisuma simptomus.

Lietojot kā palīgterapiju, ārstējot pēcatnešanās septicēmiju un toksēmiju (mastīta-metrīta-agalaktijas sindromu) kombinācijā ar atbilstošu antibakteriālo terapiju.

Zirgiem:

Iekaisuma atvieglošanai un sāpju remdēšanai gan akūtiem, gan hroniskiem balsta un kustību aparāta traucējumiem.

Ar zirgu kolikām saistītu sāpju remdēšanai.

5. KONTRINDIKĀCIJAS

Nelietot kumeļiem līdz 6 nedēļu vecumam.

Nelietot ķēvēm grūsnības un laktācijas laikā.

Nelietot dzīvniekiem ar traucētām aknu, sirds vai nieru funkcijām un asinsreces traucējumiem, vai, ja ir pazīmes par ulcerogēniem kuņģa-zarnu trakta bojājumiem.

Nelietot, ja konstatēta pastiprināta jutība pret aktīvo vielu vai pret kādu no palīgvielām.

Nelietot caurejas ārstēšanai teļiem līdz vienas nedēļas vecumam.

6. IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Liellopiem un cūkām pēc šo zāļu subkutānas, intramuskulāras vai intravenozas lietošanai ir laba tolerance; mazāk nekā 10% dzīvnieku, kas tika ārstēti klīnisko pētījumu ietvaros, tika konstatēts neliels, pārejošs pietūkums injekcijas vietā pēc subkutānas ievadīšanas.

Zirgiem iespējams pārejošs pietūkums injekcijas vietā, kas uzsūcas bez iejaukšanās.

Ļoti retos gadījumos var izveidoties anafilaksei līdzīgas reakcijas, kas var būt smagas (tostarp ar letālu iznākumu), un tās jāārstē simptomātiski.

Ja novērojat jebkuras būtiskas blakus parādības vai citu iedarbību, kas nav minētas šajā lietošanas instrukcijā, lūdzu, informējiet par tām savu veterinārārstu.

7. MĒRĶA SUGAS

Liellopi, cūkas un zirgi.

8. DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIEKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN PAŅĒMIENA

Liellopi:

Viena subkutāna vai intravenoza injekcija devā 0,5 mg meloksikāma/kg ķermeņa svara (t.i., 2,5 ml/100 kg ķermeņa svara), kombinācijā ar atbilstošu antibakteriālo terapiju vai iekšķīgu rehidratācijas terapiju.

Cūkas:

Viena intramuskulāra injekcij devā 0,4 mg meloksikāma/kg ķermeņa svara (t.i., 2,0 ml/100 kg ķermeņa svara), kombinācijā ar atbilstošu antibakteriālo terapiju. Nepieciešamības gadījumā otrreizēju meloksikāma ievadīšanu drīkst veikt pēc 24 stundām.

Zirgi:

Viena intravenoza injekcija devā 0,6 mg meloksikāma/kg ķermeņa svara (t.i. 3,0 ml/100 kg ķermeņa svara).

Jāizvairās no kontaminācijas lietošanas laikā. Aizbāznī drīkst caurdurt līdz 20 reizēm.

9. IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI

Pārdozēšanas gadījumā jāuzsāk simptomātiska ārstēšana.

10.IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Liellopi: gaļai un blakusproduktiem: 15 dienas; pienam: 5 dienas

Cūkas: gaļai un blakusproduktiem: 5 dienas

Zirgi: gaļai un blakusproduktiem: 5 dienas

Nelietot ķēvēm, kuru piens tiek izmantots cilvēku uzturā.

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Šīm veterinārajām zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

Nelietot, ja beidzies derīguma termiņš, kurš norādīts uz marķējuma pēc Derīgs līdz/EXP. Derīgums pēc pirmās ārējā iepakojuma atvēršanas: 4 nedēļas.

12. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI

Meloxidolor deva teļiem 20 minūtes pirms atragošanas mazina pēcoperācijas sāpes. Viens pats Meloxidolor pietiekami neatsāpinās atragošanas procedūras laikā. Lai sāpju remdēšana ķirurģiskajā precedūrā būtu pietiekama, jālieto vēl cits piemērots atsāpinošs līdzeklis.

Piesardzības pasākumi, lietojot dzīvniekiem

Ja rodas nevēlamas reakcijas, ārstēšana ir jāpārtrauc un jākonsultējas ar veterinārārstu.Izvairīties no lietošanas ļoti smagi dehidratētiem, hipovolēmiskiem vai hipotenzīviem dzīvniekiem, kuriem ir nepieciešama parenterāla rehidratācija, jo iespējams nieru toksicitātes risks.

Nepietiekamas sāpju remdēšanas gadījumā, kas saistītas ar zirgu kolikām, diagnoze rūpīgi jāizvērtē vēlreiz, jo varētu būt nepieciešama ķirurģiska iejaukšanās.

Piesardzības pasākumi, kas jāievēro personai, kura ievada zāles

Nejauša pašinjekcija var izraisīt sāpes. Personām ar pastiprinātu jutību pret nesteroīdiem pretiekaisuma līdzekļiem (NSPL) vajadzētu izvairīties no saskarsmes ar šīm veterinārajām zālēm. Ja notikusi nejauša (gadījuma rakstura) pašinjekcija, nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību un uzrādīt lietošanas instrukciju vai iepakojuma marķējumu ārstam.

Zāles Meloxidolor var būt bīstamas grūtnieces auglim un nedzimušam bērnam. Grūtnieces un sievietes reproduktīvā vecumā nedrīkst lietot šīs zāles.

Lietošana grūsnības vai laktācijas laikā

Liellopi un cūkas:

drīkst lietot grūsnības un laktācijas laikā.

Zirgi:

nelietot grūsnām vai laktējošām ķēvēm.

Mijiedarbība

Nelietot vienlaicīgi ar glikokortikosteroīdiem, citiem nesteroīdiem pretiekaisuma līdzekļiem vai antikoagulantiem.

Pārdozēšana

Pārdozēšanas gadījumā jāuzsāk simptomātiska ārstēšana.

13. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI

Jebkuras neizlietotās veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar nacionālo normatīvo aktu prasībām.

14. DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA APSTIPRINĀTA

Sīkākas ziņas par šīm zālēm ir atrodamas Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu/.

15. CITA INFORMĀCIJA

Receepšu veterinārās zāles.

Iepakojums (izmēri)

50 ml vai 100 ml bezkrāsaina I tipa stikla flakoni, kas aizvērti ar gumijas aizbāzni un noslēgti ar alumīnija vāciņu.

Multi-Pack of 12 x 100ml

Ne visi iepakojuma izmēri var tikt izplatīti.

Lai iegūtu papildu informāciju par šīm veterinārajām zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvi.

België/Belgique/Belgien

Luxembourg/Luxemburg

Kela Vetarinaria NV/SA

Kela Vetarinaria NV/SA

Industriepark West 68

Industriepark West 68

B 9100 Sint-Niklaas

B 9100 Sint-Niklaas

Tel. : +32 3 7806390

Tel. : +32 3 7806390

Република България

Magyarország

Vetpro Komers Ltd

Dopharma

JK Tradia, bl 189, ent v, ap 2

Zalmweg 24

4000 Plovdiv

4941 VX Raamsdonksveer

Tel. +359 (0) 897 843918

Tel. +31 +31 162 582000

Česká republika

Malta

Sevaron ltd

Le Vet B.V.

Palackeho trida 163 a

Wilgenweg 7

61200 Brno

NL 3421 TV Oudewater

Tel. +420 541 426 370

Tel. +31 348 565858

Danmark

Nederland

Huvepharma NV

Le Vet B.V.

Uitbreidingstraat 80

Wilgenweg 7

B 2600 Antwerp - Belgium

NL 3421 TV Oudewater

 

Tel. +31 348 565858

Deutschland

Norge

Le Vet B.V.

Le Vet B.V.

Wilgenweg 7

Wilgenweg 7

NL 3421 TV Oudewater

NL 3421 TV Oudewater

Tel. +31 348 565858

Tel. +31 348 565858

Eesti

Österreich

AS Dimedium

Vana GmbH

Emajõe 1a

Wolfgang Schmalzl-Gasse 6

51008 Tartu

A 1020 Wien

Tel. +372 739 0660

Tel. +43 1 728 03670

 

Ελλάδα

Polska

Petline S.A.

Drwalewskie Zaklady Przemyslu

Finos Film Road, Thesi Xousmiza

Bioweterynaryjnego S.A.

19004 Spata Attikis

Ul. Grojecka 6

Tel. +030 210 6069800

05-651 Drwalew

 

Tel: +48 48 6649800

España

Portugal

Fatro Iberica

Fatro Iberica

C/Constitucion 1.BP.3

C/Constitucion 1.BP.3

8960 Sant Just Desvern

8960 Sant Just Desvern

Barcelona

Barcelona

Tel: +34 934 802277

Tel: +34 934 802277

France

România

Osalia

Dopharma

Rue Raffet 27-29

Zalmweg 24

75016 Paris

4941 VX Raamsdonksveer

Tel : +33 (0) 1 40505410

Tel. +31 162 582000

Ireland

Slovenija

NutriScience Ltd

Genera d.d

Unit 622

Svetonedeljska 2 Kalinovica

Northern Extension IDA Industrial Estate

HR 10436 Rakov Potok

Waterford

Tel. +385 1 3388602

Tel: +353 51 304010

Slovenská republika

Ísland

Sevaron ltd

Icevet

Palackeho trida 163 a

Krokhalsi 14

61200 Brno

110 Reykjavik

Tel. +420 541 426 370

Sími: +354-

Suomi/Finland

Italia

FaunaPharma

PH Farmaceutici

Orionintie 5

Via Mazzini 3/C

Main entrance 3rd floor

20063 Cernusco Sul Naviglio, Milano

2210 Espoo

Tel: +39 (0)2 2222 3781

Puh/Tel: +358 45 2300665

Κύπρος

Sverige

Petline S.A.

VM Pharma AB

Finos Film Road, Thesi Xousmiza

Postbox 45010

19004 Spata Attikis

SE-140 30 Stockholm

Tel. ++030 210 6069800

info@vetmedic.se

Latvija

United Kingdom

AS Dimedium

NutriScience Ltd

Emajõe 1a

Unit 622

51008 Tartu

Northern Extension IDA Industrial Estate

Tel. +372 739 0660

Waterford

 

Tel: ++353 51 304010

Lietuva

Republika Hrvatska

AS Dimedium

Genera d.d

Emajõe 1a

Svetonedeljska 2 Kalinovica

51008 Tartu

HR 10436 Rakov Potok

Tel. +372 739 0660

Tel. ++385 1 3388602

Komentārus