NexGard (afoxolaner) - QP53BX04

Raksts satur

An agency of the European Union

NexGard

Afoksolaners

Šis dokuments ir Eiropas Publiskā novērtējuma ziņojuma (EPAR) kopsavilkums. Tajā ir paskaidrots, kā Veterināro zāļu komiteja (CVMP) novērtēja iesniegtos dokumentus, pirms sniegt ieteikumus par šo zāļu lietošanu.

Šis dokuments nevar aizstāt tiešas pārrunas ar Jūsu veterinārārstu. Ja Jums ir vajadzīgas sīkākas ziņas par dzīvnieka veselības stāvokli vai ārstēšanu, sazinieties ar veterinārārstu. Ja Jums ir vajadzīgas sīkākas ziņas, kas pamato CVMP ieteikumus, izlasiet zinātnisko iztirzājumu (kas arī ir EPAR daļa).

Kas ir NexGard?

NexGard ir veterināras zāles, kas satur aktīvo vielu afoksolaneru. Tās ir pieejamas kā četru dažādu stiprumu košļājamās tabletes lietošanai suņiem ar dažādu ķermeņa svaru.

Kāpēc lieto NexGard?

NexGard lieto, lai ārstētu blusu un ērču invāzijas suņiem. Šīs zāles var lietot blusu izraisīta alerģiskā dermatīta (alerģiskas reakcijas uz blusu kodumiem) ārstēšanas shēmas ietvaros. NexGard lieto tablešu veidā, izvēloties suņa ķermeņa svaram atbilstošu stiprumu. Pēc lietošanas šo zāļu iedarbība turpinās piecas nedēļas pret blusām un vienu mēnesi pret ērcēm. Ārstēšana jāatkārto ik pēc mēneša blusu vai ērču sezonā. NexGard nonāvē blusas 8 stundu laikā, bet ērces — 48 stundu laikā.

Kā darbojas NexGard?

NexGard aktīvā viela afoksolaners darbojas kā ektoparaziticīds. Tas nozīmē, ka tas nonāvē uz dzīvnieku ādas vai spalvās dzīvojošos parazītus, piemēram, blusas un ērces. Lai blusas un ērces tiktu pakļautas aktīvās vielas iedarbībai, tām jāpiesūcas ādai un jāsāk baroties ar suņa asinīm.

Afoksolaners nonāvē blusas un ērces, kas uzņēmušas suņa asinis, iedarbojoties uz to nervu sistēmu. Tas bloķē lādētu hlorīda daļiņu (jonu) normālu pārvietošanos iekšā un ārā no nervu šūnām, jo īpaši tām nervu šūnām, kas ir saistītas ar gamma–aminosviestskābi (GASS), vielu, kas pārnes informāciju starp nerviem (neiromediators). Tā rezultātā nervu sistēmas darbība kļūst nekontrolējama un iestājas

blusu un ērču paralīze un nāve. Afoksolaners nonāvē blusas, pirms tās var izdēt oliņas, un tādējādi palīdz mazināt suņu vides kontamināciju.

Kā noritēja NexGard izpēte?

NexGard iedarbīgumu pret blusām un ērcēm pētīja gan laboratorijās, gan lauka pētījumos. Vienā Eiropas Savienībā veiktā lauka pamatpētījumā bija iesaistīti 146 suņi ar blusu un/vai ērču invāziju. Viņus vienu reizi ārstēja ar NexGard vai uz ādas aplicējamām zālēm, kas satur piriprolu un nodrošina blusu un ērču kontroli. Iedarbīguma rādītājs bija blusu un ērču skaita samazināšanās 7., 14., 21. un 30. dienā pēc ārstēšanas.

Kāds ir NexGard iedarbīgums šajos pētījumos?

Eiropas Savienībā veiktajā lauka pētījumā pierādīja, ka ar NexGard var efektīvi novērst blusu un ērču invāziju suņiem līdz 30 dienām pēc ārstēšanas. NexGard samazināja blusu un ērču skaitu par vismaz 98 % un bija vismaz tikpat efektīvas kā piriprols.

Kāds pastāv risks, lietojot NexGard?

Tā kā, lai zāles nonāvētu blusas un ērces, tām jāsāk baroties ar suņa asinīm, nevar izslēgt to slimību pārneses risku, ar kurām šie kukaiņi var būt inficēti.

Kādi piesardzības pasākumi jāievēro personai, kas ievada zāles vai nonāk saskarē ar dzīvnieku?

No blistera vienā reizē drīkst izņemt tikai vienu košļājamo tableti, lai novērstu bērnu piekļuvi zālēm. Blisteris pēc tam jāieliek atpakaļ kastītē.

Cilvēkiem pēc rīkošanās ar zālēm jānomazgā rokas.

Kāpēc NexGard tika apstiprinātas?

Veterināro zāļu komiteja (CVMP) secināja, ka NexGard sniegtie ieguvumi apstiprināto indikāciju gadījumā pārsniedz šo zāļu radīto risku, un ieteica izsniegt NexGard reģistrācijas apliecību. Informācija par ieguvumu un riska attiecību ir atrodama šā EPAR zinātnisko apspriežu modulī.

Cita informācija par NexGard

Eiropas Komisija 11/02/2014 izsniedza NexGard reģistrācijas apliecību, kas derīga visā Eiropas Savienībā. Informācija par šo zāļu izsniegšanas noteikumiem ir atrodama uz marķējuma/ārējā iepakojuma.

Šo kopsavilkumu pēdējo reizi atjaunināja 2013. gada decembrī.

Komentārus