Latvian
Atlasīt vietnes valodu

Nexgard Spectra (afoxolaner / milbemycin oxime) - QP54AB51

Raksts satur

Nexgard Spectra

Afoksolaners/milbemicīna oksīms

Šis dokuments ir Eiropas Publiskā novērtējuma ziņojuma (EPAR) kopsavilkums. Tajā ir paskaidrots, kā Veterināro zāļu komiteja (CVMP) novērtēja iesniegtos dokumentus, pirms sniegt ieteikumus par šo zāļu lietošanu.

Šis dokuments nevar aizvietot tiešās pārrunas ar Jūsu veterinārārstu. Ja Jums ir vajadzīgas sīkākas ziņas par dzīvnieka veselības stāvokli vai ārstēšanu, sazinieties ar veterinārārstu. Ja Jums ir vajadzīgas sīkākas ziņas, kas pamato CVMP ieteikumus, izlasiet zinātnisko iztirzājumu (kas arī ir EPAR daļa).

Kas ir Nexgard Spectra

?

Nexgard Spectra ir veterināras zāles, kas satur aktīvās vielas afoksolaneru un milbemicīna oksīmu. Tās pieejamas kā košļājamas tabletes ar pieciem dažādiem stiprumiem, lietošanai suņiem ar dažādu svaru.

Kāpēc lieto Nexgard Spectra?

Nexgard Spectra lieto blusu un ērču invāzijas ārstēšanai suņiem, ja paralēli ir nepieciešama sirdstārpu slimības (izraisa apaļtārpi, kas inficē sirdi un asinsvadus, un to pārnēsā moskīti) profilakse un/vai kuņģa-zarnu trakta tārpu (āķtārpu, apaļtārpu un matgalvju) invāzijas ārstēšana. Pēc lietošanas zāles 5 nedēļas iedarbojas pret blusām un vienu mēnesi pret ērcēm. Blusu vai ērču sezonas laikā ārstēšana ir jāatkārto katru mēnesi. Sirdstārpu slimības gadījumā moskītu sezonā zāles jālieto katru mēnesi. Atbilstoši suņa svaram jālieto atbilstoša stipruma tablete(-es).

Kā darbojas Nexgard Spectra?

Nexgard Spectra aktīvās vielas darbojas parazītu nervu sistēmā, traucējot signālu pārnesi starp nervu šūnām (neirotransmisiju), kas izsauc parazītu paralīzi un nāvi.

Afoksolaners darbojas kā “ektoparaziticīds”. Tas nozīmē, ka tas nogalina parazītus, kas dzīvo uz ādas vai dzīvnieku vilnā, piemēram, blusas un ērces. Lai blusas un ērces tiktu pakļautas afoksolanera iedarbībai, tām ir jāpiesaistās pie ādas un jāsāk baroties ar suņa asinīm. Afoksolaners nogalina blusas, pirms tās sāk dēt olas — tādējādi no blusām tiek pasargāta apkārtējā vide.

Milbemicīna oksīms ir “endoparaziticīds”. Tas nozīmē, ka tas nogalina parazītus, piemēram, nematodes, kas dzīvo dzīvnieka organismā.

Kā noritēja Nexgard Spectra izpēte?

Nexgard Spectra efektivitāti pētīja gan laboratorijas, gan lauka pētījumos.

Ektoparazītiem lauka pētījumā bija iekļauti 324 suņi ar blusu un/vai ērču invāziju, ko vienu reizi ārstēja ar Nexgard Spectra vai ar piriprolu saturošām zālēm, kas kontrolē blusas un ērces. Efektivitātes mērs bija blusu un ērču skaita samazinājums 30. dienā pēc ārstēšanas.

Kuņģa-zarnu trakta tārpi tika pētīti 408 suņiem ar dabiski izveidojušos infekciju, kas vienu reizi tika ārstēti ar Nexgard Spectra vai milbemicīna oksīmu un prazikvantelu saturošām zālēm. Efektivitātes mērs bija oliņu daudzuma samazinājums fēcēs.

Sirdstārpiem veica lauka pētījumu ar 84 suņiem Japānā un 320 suņiem ASV, kam pirms ārstēšanas sirdstārpu pārbaudes bija negatīvas. Suņi saņēma Nexgard Spectra vai milbemicīna oksīmu un spinosadu saturošas tabletes ASV vai moksidektīnu saturošas tabletes Japānā. Efektivitātes mērs bija sirdstārpu neesamība laika posmā līdz sešiem mēnešiem pēc pēdējās ārstēšanas.

Kāds ir Nexgard Spectra iedarbīgums šajos pētījumos?

Ektoparazītu lauka pētījumā pierādīja, ka Nexgard Spectra iedarbīgi ārstēja blusu un ērču invāzijas suņiem līdz 30 dienām pēc ārstēšanas. Nexgard Spectra samazināja blusu un ērču daudzumu vismaz par 95 % un bija vismaz tikpat iedarbīgs kā piriprols.

Lauka pētījumā ar kuņģa-zarnu trakta tārpiem pierādīja, ka Nexgard Spectra efektīvi samazina kuņģa- zarnu trakta tārpu daudzumu un ir vismaz tikpat iedarbīgas kā milbemicīna oksīms un prazikvantels.

Lauka pētījumā ar sirdstārpiem pierādīja, ka Nexgard Spectra profilaktiski iedarbojas uz sirdstārpu infekciju, jo pēc pēdējās ārstēšanas visiem suņiem pārbaudes bija negatīvas.

Kāds pastāv risks, lietojot Nexgard Spectra?

Visbiežāk novērotās blakusparādības (1 līdz 10 dzīvniekiem no 1000) ir vemšana, caureja, enerģijas trūkums, samazināta apetīte un nieze, kas bija īslaicīgas un izbeidzās pašas no sevis.

Lai aktīvā viela nogalinātu ērces un blusas, tām nepieciešams uzsākt barošanos no suņa, tādēļ nevar izslēgt parazītu pārnēsāto slimību risku.

Kādi piesardzības pasākumi jāievēro personai, kas ievada zāles vai nonāk saskarē ar dzīvnieku?

Tabletes jāglabā blistera iepakojumā, blisterus kartona kastītē.

Ja notikusi nejauša norīšana, īpaši, ja zāles norijis bērns, nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību un uzrādīt lietošanas instrukciju vai iepakojuma marķējumu ārstam.

Pēc lietošanas nomazgāt rokas.

Kāpēc Nexgard Spectra tika apstiprinātas?

Veterināro zāļu komiteja (CVMP) secināja, ka Nexgard Spectra lietošanas ieguvumi pārsniedz risku apstiprinātajām indikācijām, un ieteica izsniegt Nexgard Spectra reģistrācijas apliecību. Informācija par ieguvumu un riska attiecību ir atrodama šā EPAR zinātniskā iztirzājuma modulī.

Cita informācija par Nexgard Spectra

Eiropas Komisija 2015. gada 15. janvārī izsniedza Nexgard Spectra reģistrācijas apliecību, kas derīga visā Eiropas Savienībā. Informācija par šo zāļu izsniegšanas noteikumiem ir atrodama uz marķējuma/ārējā iepakojuma.

Šo kopsavilkumu pēdējo reizi atjaunināja 2014. gada novembrī.

Komentārus