Latvian
Atlasīt vietnes valodu

Nobivac Bb (live Bordetella bronchiseptica bacteria...) – Lietošanas instrukcija - QI06AE02

Updated on site: 09-Feb-2018

Zāļu nosaukums: Nobivac Bb
ATĶ: QI06AE02
Viela: live Bordetella bronchiseptica bacteria strain B-C2
Ražotājs: Intervet International BV

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Nobivac Bb liofilizāts un šķīdinātājs suspensijas pagatavošanai kaķiem

1.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES TURĒTĀJA, KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI, NOSAUKUMS UN ADRESE, JA DAŽĀDI

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs:

Intervet International B.V.

Wim de Körverstraat 35

NL - 5831 AN Boxmeer

Nīderlande

2.VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Nobivac Bb liofilizāts un šķīdinātājs suspensijas pagatavošanai kaķiem

3.AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU DAUDZUMS

Katra deva (0,2 ml) izšķīdinātas suspensijas satur:

Liofilizāts:

106,3 - 108,3 kolonijas veidojošas vienības (KVV) dzīvas Bordetella bronchiseptica B-C2 celma baktērijas.

Šķīdinātājs: Ūdens injekcijām

Liofilizāts: pelēkbalta vai krēmkrāsas granula Šķīdinātājs: dzidrs bezkrāsains šķīdums

4.INDIKĀCIJA(-AS)

Kaķu aktīvai imunizācijai no 1 mēneša vecuma, lai samazinātu ar Bordetella bronchiseptica saistītos augšējo elpceļu infekcijas klīniskos simptomus.

8 nedēļu veciem kaķiem tika noteikts, ka imunitāte iestājas jau 72 stundas pēc vakcinācijas.

Imunitātes ilgums ir līdz 1 gadam.

5.KONTRINDIKĀCIJAS

Nelietot grūsnām vai laktējošām kaķenēm.

6.IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Pēc lietošanas reti novērojama šķaudīšana, klepus, viegli un īslaicīgi izdalījumi no acīm vai deguna. Pēc pārdozēšanas novēro līdzīgus simptomus, galvenokārt ļoti jauniem uzņēmīgiem kaķēniem. Kaķiem ar daudz smagākiem simptomiem var tikt nozīmēta piemērota antibiotiku terapija.

Ja rodas nopietnas blakusparādības vai citas parādības, kas nav minētas šajā instrukcijā, lūdzu, informējiet par tām savu veterinārārstu.

7.MĒRĶA SUGAS

Kaķi.

8.DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIEKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN PAŅĒMIENA

Viena deva - 0,2 ml izšķīdinātas vakcīnas, ne vēlāk kā 72 stundas pirms paredzamā riska perioda.

Intranazālai lietošanai.

9.IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI

Sasildīt šķīdinātāju līdz istabas temperatūrai. Liofilizēto vakcīnu aseptiski izšķīdināt 0,3 ml pievienotā sterilā šķīdinātāja. Pēc šķīdinātāja pievienošanas 0,2 ml izšķīdinātās vakcīnas rūpīgi saskalināt. (pelēkbalta līdz gaiši bēša suspensija), ievilkt 1 ml vai 2 ml šļircē, noņemt adatu un ievadīt visu šļirces saturu vienā kaķa nāsī.

Kaķa galva ar aizvērtu muti ir turēt ar degunu virzienā uz augšu, tā lai to piespiestu elpot caur nāsīm. Šļirci novietot vienas nāss priekšpusē un rūpīgi ievadīt visu šļirces saturu deguna dobumā. Vakcīnu ievadīt tieši no šļirces gala nāss atverē, tā iekļūs deguna dobumā ieelpas laikā.

10.IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Nav piemērojams.

11.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

Uzglabāt temperatūrā 2 - 8 C. Sargāt no gaismas.

Nelietot, ja beidzies derīguma termiņš, kurš norādīts marķējumā.

Derīguma termiņš pēc izšķīdināšanas saskaņā ar norādījumiem: 4 stundas.

12.ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI

Vakcinēt tikai klīniski veselus kaķus.

Kaķu šķaudīšana pēc lietošanas negatīvi neietekmē veterināro zāļu efektivitāti.

Nedrīkst maisīt kopā ar citām veterinārajām zālēm, izņemot šķīdinātāju, kurš pievienots lietošanai ar šīm zālēm.

Nav pieejama informācija par šīs vakcīnas drošumu un iedarbīgumu, ja to lieto kopā ar citām veterinārām zālēm. Lēmumu par vakcīnas lietošanu pirms vai pēc citu veterināro zāļu lietošanas pieņem izvērtējot katru gadījumu atsevišķi.

Nelietot antibiotiku terapijas laikā vai vienlaicīgi ar citām intranazālām veterinārām zālēm.

Ja vienas nedēļas laikā pēc vakcinācijas tiek lietotas antibiotikas, tad vakcināciju atkārto pēc antibiotiku terapijas kursa pabeigšanas.

Vakcinētie dzīvnieki var sešas nedēļas izdalīt Bordetella bronchiseptica vakcīnas celmu; individuālos gadījumos līdz pat vienam gadam. Tāpat ir iespējama arī intermitējoša izdalīšana.

Lai gan imūnkompromitētu cilvēku inficēšanās risks ar Bordetella bronchiseptica ir ārkārtīgi zems, tomēr ir ieteicams nevakcinēt ar šo vakcīnu kaķus, kuri atrodas ciešā saskarsmē ar imūnkompromitētiem cilvēkiem. Šādi cilvēki ir jābrīdina, ka kaķi var izdalīt ierosinātāju 1 gadu pēc vakcinācijas.

Suņi, cūkas un nevakcinētie kaķi var reaģēt uz vakcīnas celmu ar viegliem un īslaicīgiem respiratoriem simptomiem. Citu dzīvnieku, tādu kā truši un mazie grauzēji, reakcija nav pārbaudīta.

Pēc šīs dzīvās bakteriālās vakcīnas lietošanas veic piemērotu dezinfekcijas procedūru.

Ja notikusi nejauša (gadījuma rakstura) pašinjekcija, nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību un uzrādīt lietošanas instrukciju vai iepakojuma marķējumu ārstam.

Nobivac Bb kaķiem imports, tirdzniecība, piegāde un/vai lietošana ir vai var būt aizliegta dažās dalībvalstīs, visā vai daļā teritorijas, saskaņā ar nacionālo dzīvnieku veselības politiku. Ja persona vēlās importēt, pārdot, piegādāt un/vai lietot Nobivac Bb kaķiem, pirms tā importē, pārdod, piegādā un/vai lieto attiecīgās zāles, tai jākonsultējas attiecīgās dalībvalsts kompetentajā iestādē par pašreizējo politiku attiecībā uz dzīvnieku vakcināciju.

13.ĪPAŠI NORĀDĪJUMI RĪCĪBAI AR NEIZLIETOTĀM VETRERINĀRĀM ZĀLĒM VAI TO ATKRITUMIEM, JA TĀDI IR

Atkritumus, kuri ir bijuši saskarsmē ar aktīvo vielu, iznīcina vārot, dedzinot vai iemērcot piemērotā, kompetentu iestāžu atzītā dezinfekcijas līdzeklī.

14.DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA APSTIPRINĀTA

Sīkākas ziņas par šīm zālēm ir atrodamas Eiropas Zāļu aģentūras (EMA) tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu/.

15.CITA INFORMĀCIJA

Lietošanai tikai dzīvniekiem.

Iepakojumi:

Kartona kārba, kas satur 5 flakonus ar 1 devu liofilizāta un 5 flakonus šķīdinātāja. Plastikāta kārba, kas satur 5 flakonus ar 1 devu liofilizāta un 5 flakonus šķīdinātāja.

Ne visi iepakojuma izmēri var tikt izplatīti.

Komentārus