Latvian
Atlasīt vietnes valodu

Nobivac L4 (Leptospira interrogans serogroup Canicola...) - QI07AB01

Updated on site: 09-Feb-2018

Zāļu nosaukums: Nobivac L4
ATĶ: QI07AB01
Viela: Leptospira interrogans serogroup Canicola serovar Portland-vere (strain Ca-12-000) / L. interrogans serogroup Icterohaemorrhagiae serovar Copenhageni (strain Ic-02-001) / L. interrogans serogroup Australis serovar Bratislava (strain As-05-073) / L. kirsch
Ražotājs: Intervet International BV

Raksts satur

An agency of the European Union

Nobivac L4

Leptospira vakcīna

Šis dokuments ir Eiropas Publiskā novērtējuma ziņojuma (EPAR) kopsavilkums. Tajā ir paskaidrots, kā Veterināro zāļu komiteja (CVMP) novērtēja iesniegtos dokumentus, pirms sniegt ieteikumus par šo zāļu lietošanu.

Šis dokuments nevar aizvietot tiešās pārrunas ar Jūsu veterinārārstu. Ja Jums ir vajadzīgas sīkākas ziņas par dzīvnieka veselības stāvokli vai ārstēšanu, sazinieties ar veterinārārstu. Ja Jums ir vajadzīgas sīkākas ziņas, kas pamato CVMP ieteikumus, izlasiet zinātnisko iztirzājumu (kas arī ir daļa no EPAR).

Kas ir Nobivac L4

?

Nobivac L4 ir vakcīna, kas pieejama kā injekciju suspensija. Tā satur četrus inaktivētus (nonāvētus) Leptospira baktēriju celmus.1.

Kāpēc lieto Nobivac L4?

Nobivac L4 lieto suņu vakcinēšanai no sešu mēnešu vecuma, lai mazinātu inficēšanās risku ar noteiktiem Leptospira celmiem. Leptospirozes slimība suņiem izraisa asiņošanu, hepatītu (aknu infekciju) un dzelteno kaiti (ādas un acu dzelti) vai nefrītu (nieru infekciju). Galvenais infekcijas avots ir urīns vai ar urīnu piesārņots ūdens un augsne. Turklāt šī vakcīna samazina baktēriju izdalīšanos inficēto suņu urīnā, tādējādi mazinot to pārnešanas risku.

Šo vakcīnu suņiem ievada divu zemādas injekciju veidā ar četru nedēļu starplaiku. Pirmo injekciju var ievadīt kucēniem vecumā no sešām līdz deviņām nedēļām, bet otro – pēc četrām nedēļām. Ja kucēniem ir augsts no mātes iegūto antivielu (īpašu ar mātes pienu saņemtu olbaltumvielu, kas organismam palīdz pretoties infekcijai) līmenis, pirmo vakcinēšanu ieteicams veikt deviņu mēnešu vecumā. Vakcīnas iedarbīguma uzturēšanai ik gadu jāveic revakcinācija.

Nobivac L4 darbojas?

1 L. interrogans serogrupa Canicola serovariants Portland-vere (celms Ca-12-000), L interrogans serogrupa

Icterohaemorrhagiae serovariants Copenhageni (celms Ic-02-001), L. interrogans serogrupa Australis serovariants Bratislava (celms As-05-073), L. kirscheneri serogrupa Grippotyphosa serovariants Dadas (celms Gr-01-005)).

Nobivac L4 ir vakcīna. Vakcīnas darbojas, ”apmācot” imūnsistēmu (organisma dabīgo aizsargspēju) aizsargāties pret slimību. Kad suņiem ievada Nobivac L4, imūnsistēma atpazīst vakcīnā esošās baktērijas kā „svešas” un sagatavo aizsardzību pret tām. Turpmāk, ja dzīvnieki saskaras ar šīm baktērijām, imūnsistēma spēs veidot antivielas daudz ātrāk. Tas palīdzēs aizsargāties pret slimību.

Kā noritēja Nobivac L4 izpēte?

Uzņēmums iesniedza gan laboratorijas, gan lauka pētījumu rezultātus vakcīnas drošuma un iedarbīguma pierādījumam, tostarp ziņas par laiku, kas nepieciešams, lai nodrošinātu pilnīgu aizsardzību suņiem, kā arī par vakcīnas iedarbības ilgumu.

Kāds ir Nobivac L4 iedarbīgums šajos pētījumos?

Pētījumi liecināja, ka šī vakcīna samazina inficēšanos ar Leptospira un šo baktēriju izdalīšanos urīnā.

Turklāt tajos tika pierādīts, ka šo vakcīnu var lietot arī grūsnām kucēm.

Kāds pastāv risks, lietojot Nobivac L4?

Dažas dienas pēc vakcinācijas var nedaudz īslaicīgi paaugstināties ķermeņa temperatūra ( 1°C), un daļai kucēnu novēro aktivitātes un/vai ēstgribas samazināšanos. Injekcijas vietā iespējams neliels pārejošs pietūkums, kas vai nu izzūd, vai samazinās divu nedēļu laikā pēc vakcinēšanas. Iespējama pārejoša, asa (īslaicīga) paaugstinātas jutības (alerģiska) reakcija.

Kāpēc Nobivac L4 tika apstiprināta?

Veterināro zāļu komiteja (CVMP) secināja, ka Nobivac L4 sniegtais ieguvums pārsniedz šīs vakcīnas radīto risku, un ieteica izsniegt Nobivac L4 reģistrācijas apliecību. Ieguvumu un riska attiecība ir atrodama šā EPAR zinātniskā iztirzājuma modulī.

Cita informācija par Nobivac L4

Eiropas Komisija 16/07/2012. izsniedza Nobivac L4 reģistrācijas apliecību, kas derīga visā Eiropas Savienībā. Informācija par šīs vakcīnas izsniegšanas noteikumiem ir atrodama uz marķējuma/ārējā iepakojuma.

Šo kopsavilkumu pēdējo reizi atjaunināja 16/07/2012.

Komentārus