Novem (meloxicam) – Izsniegšanas kārtības un lietošanas nosacījumi vai ierobežojumi - QM01AC06

Novem 5 mg/ml šķīdums injekcijām liellopiem un cūkām

A.RAŽOTĀJI, KAS ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI

Ražotāju, kas atbild par sērijas izlaidi, nosaukums un adrese

Labiana Life Sciences S.A. Venus, 26

Can Parellada Industrial 08228 Terrassa SPĀNIJA

KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH

Projensdorfer Str. 324

24106 Kiel

VĀCIJA

Zāļu lietošanas instrukcijā jānorāda ražotāja, kas atbild par attiecīgās sērijas izlaidi, nosaukums un adrese.

B.IZPLATĪŠANAS UN LIETOŠANAS NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI

Recepšu veterinārās zāles.

C.MAKSIMĀLI PIEĻAUJAMO ATLIEKU DAUDZUMS (MRL)

Meloksikāms veterinārajām zālēm Novem 5 mg/ml šķīdums injekcijām liellopiem un cūkām ir iekļauts atļauto vielu sarakstā, kas noteikts Komisijas Regulas (EK) Nr. 37/2010 pielikuma 1. tabulā:

Farmakoloģiski

Marķieratliek-

Dzīvnieku

MRL

Mērķaud

Citi

Terapeitiskā

aktīvā viela

viela

suga

 

i

nosacījumi

klasifikācija

Meloksikāms

Meloksikāms

Liellopi,

20 µg/kg

Muskuļi

Nav ieraksta

Pretiekaisuma

 

 

kazas,

65 µg/kg

Aknas

 

līdzekļi/nesteroīdie

 

 

cūkas,

65 µg/kg

Nieres

 

pretiekaisuma

 

 

truši,

 

 

 

līdzekļi

 

 

zirgveidīgie

 

 

 

 

 

 

Liellopi,

15 µg/kg

Piens

 

 

 

 

kazas

 

 

 

 

Palīgvielas, kas minētas zāļu apraksta 6.1. sadaļā, vai nu ir atļautās vielas, kurām Komisijas Regulas (EK) Nr. 37/2010 pielikuma 1. tabulā noteikts, ka MRL nav nepieciešams, vai arī neietilpst Regulas (EK) Nr. 470/2009 darbības jomā, ja tās lieto veterināro zāļu sastāvā.

Novem 20 mg/ml šķīdums injekcijām liellopiem un cūkām

A. RAŽOTĀJI, KAS ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI

Ražotāju, kas atbild par sērijas izlaidi, nosaukums un adrese

Labiana Life Sciences S.A. Venus, 26

Can Parellada Industrial 08228 Terrassa SPĀNIJA

KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH

Projensdorfer Str. 324

24106 Kiel

VĀCIJA

Zāļu lietošanas instrukcijā jānorāda ražotāja, kas atbild par attiecīgās sērijas izlaidi, nosaukums un adrese.

B. IZPLATĪŠANAS UN LIETOŠANAS NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI

Recepšu veterinārās zāles.

C. MAKSIMĀLI PIEĻAUJAMO ATLIEKU DAUDZUMS (MRL)

Meloksikāms veterinārajām zālēm Novem 20 mg/ml šķīdums injekcijām liellopiem un cūkām ir iekļauts atļauto vielu sarakstā, kas noteikts Komisijas Regulas (EK) Nr. 37/2010 pielikuma 1. tabulā:

Farmakoloģiski

Marķieratliek-

Dzīvnieku

MRL

Mērķaud

Citi

Terapeitiskā

aktīvā viela

viela

suga

 

i

nosacījumi

klasifikācija

Meloksikāms

Meloksikāms

Liellopi,

20 µg/kg

Muskuļi

Nav ieraksta

Pretiekaisuma

 

 

kazas,

65 µg/kg

Aknas

 

līdzekļi/nesteroīdie

 

 

cūkas,

65 µg/kg

Nieres

 

pretiekaisuma

 

 

truši,

 

 

 

līdzekļi

 

 

zirgveidīgie

 

 

 

 

 

 

Liellopi,

15 µg/kg

Piens

 

 

 

 

kazas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palīgvielas, kas minētas zāļu apraksta 6.1. sadaļā, vai nu ir atļautās vielas, kurām Komisijas Regulas (EK) Nr. 37/2010 pielikuma 1. tabula noteikts, ka MRL nav nepieciešams, vai arī neietilpst Regulas (EK) Nr. 470/2009 darbības jomā, ja tās lieto veterināro zāļu sastāvā.

Novem 40 mg/ml šķīdums injekcijām liellopiem

A.RAŽOTĀJS, KAS ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI

Ražotāja, kas atbild par sērijas izlaidi, nosaukums un adrese

Labiana Life Sciences S.A. Venus, 26

Can Parellada Industrial 08228 Terrassa

SPĀNIJA

Zāļu lietošanas instrukcijā jānorāda ražotāja, kas atbild par attiecīgās sērijas izlaidi, nosaukums un adrese.

B.IZPLATĪŠANAS UN LIETOŠANAS NOSACĪJUMI UN IEROBEŽOJUMI

Recepšu veterinārās zāles.

C. MAKSIMĀLI PIEĻAUJAMO ATLIEKU DAUDZUMS (MRL)

Veterināro zāļu Novem aktīvā viela ir iekļauta atļauto vielu sarakstā, kas noteikts Komisijas Regulas (EK) Nr. 37/2010 pielikuma 1. tabulā:

Farmakoloģiski

Marķieratliek-

Dzīvnieku

MRL

Mērķaud

Citi

Terapeitiskā

aktīvā viela

viela

suga

 

i

nosacījumi

klasifikācija

Meloksikāms

Meloksikāms

Liellopi,

20 µg/kg

Muskuļi

Nav ieraksta

Pretiekaisuma

 

 

kazas,

65 µg/kg

Aknas

 

līdzekļi/nesteroīdie

 

 

cūkas,

65 µg/kg

Nieres

 

pretiekaisuma

 

 

truši,

 

 

 

līdzekļi

 

 

zirgveidīgie

 

 

 

 

 

 

Liellopi,

15 µg/kg

Piens

 

 

 

 

kazas

 

 

 

 

Palīgvielas, kas minētas zāļu apraksta 6.1. sadaļā, vai nu ir atļautās vielas, kurām Komisijas Regulas (EK) Nr. 37/2010 pielikuma 1. tabulā noteikts, ka MRL nav nepieciešams vai arī neietilpst Regulas (EK) Nr. 470/2009 darbības jomā, ja tās lieto veterināro zāļu sastāvā.

Komentārus