Latvian
Atlasīt vietnes valodu

Oncept IL-2 (vCP1338 virus) – Izsniegšanas kārtības un lietošanas nosacījumi vai ierobežojumi - QL03AX

A. BIOLOĢISKI AKTĪVĀS VIELAS RAŽOTĀJS UN

RAŽOTĀJS(-I), KAS ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI

Bioloģiski aktīvās vielas ražotāja nosaukums un adrese

MERIAL Laboratoire de Lyon Gerland 254 rue Marcel Mérieux

69007 Lyon Francija

MERIAL Laboratoire Porte des Alpes Rue de l'Aviation

69800 Saint Priest Francija

Ražotāja, kas atbild par sērijas izlaidi, nosaukums un adrese MERIAL Laboratoire Porte des Alpes

Rue de l'Aviation 69800 Saint Priest Francija

B.IZPLATĪŠANAS UN LIETOŠANAS NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI

Izplatīšana- tikai praktizējošam veterinārārstam.

C.MAKSIMĀLI PIEĻAUJAMO ATLIEKU DAUDZUMS (MRL)

Nav noteikts.

Komentārus