Osurnia (terbinafine /florfenicol / betamethasone...) – Izsniegšanas kārtības un lietošanas nosacījumi vai ierobežojumi - QS02CA90

Updated on site: 09-Feb-2018

Zāļu nosaukums: Osurnia
ATĶ: QS02CA90
Viela: terbinafine /florfenicol / betamethasone acetate
Ražotājs: Elanco Europe Ltd

A.RAŽOTĀJS, KAS ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI

Ražotāja, kas atbild par sērijas izlaidi, nosaukums un adrese:

Argenta Dundee Limited

Kinnoull Road

Dunsinane Industrial Estate

Dundee

DD2 3XR

Apvienotā Karaliste

B.IZPLATĪŠANAS UN LIETOŠANAS NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI

Recepšu veterinārās zāles.

C.MAKSIMĀLI PIEĻAUJAMO ATLIEKVIELU DAUDZUMS (MRL)

Nav piemērojams.

Komentārus