Latvian
Atlasīt vietnes valodu

Porcilis PCV ID (Porcine circovirus type 2 ORF2 subunit...) – Izsniegšanas kārtības un lietošanas nosacījumi vai ierobežojumi - QI09AA07

Updated on site: 09-Feb-2018

Zāļu nosaukums: Porcilis PCV ID
ATĶ: QI09AA07
Viela: Porcine circovirus type 2 ORF2 subunit antigen
Ražotājs: Intervet International B.V.

A. BIOLOĢISKI AKTĪVĀS VIELAS RAŽOTĀJS UN RAŽOTĀJS, KAS ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI

Bioloģiski aktīvās vielas ražotāja un ražotāja, kas atbild par sērijas izlaidi, nosaukums un adrese

INTERVET INTERNATIONAL B.V. Wim de Körverstraat 35

BOXMEER 5831AN

The Netherlands

B.IZPLATĪŠANAS UN LIETOŠANAS NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI

Recepšu veterinārās zāles.

C.MAKSIMĀLI PIEĻAUJAMO ATLIEKU DAUDZUMS (MRL)

Bioloģiskas izcelsmes aktīvā viela, kas paredzēta, lai ierosinātu aktīvo imunitāti, neietilpst Regulas (EK) Nr. 470/2009 darbības jomā.

Palīgvielas (ieskaitot adjuvantus), kas minētas zāļu apraksta 6.1. sadaļā, vai nu ir atļautās vielas, kurām Komisijas Regulas (EK) Nr. 37/2010 pielikuma 1.tabulā noteikts, ka MRL nav nepieciešams vai arī neietilpst Regulas (EK) Nr. 470/2009 darbības jomā, ja tās lieto šo veterināro zāļu sastāvā.

Komentārus