Latvian
Atlasīt vietnes valodu

Porcilis PCV ID (Porcine circovirus type 2 ORF2 subunit...) – Lietošanas instrukcija - QI09AA07

Updated on site: 09-Feb-2018

Zāļu nosaukums: Porcilis PCV ID
ATĶ: QI09AA07
Viela: Porcine circovirus type 2 ORF2 subunit antigen
Ražotājs: Intervet International B.V.

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Porcilis PCV ID emulsija injekcijām cūkām

1. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES TURĒTĀJA, KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI, NOSAUKUMS UN ADRESE, JA DAŽĀDI

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un par sērijas izlaidi atbildīgais ražotājs:

Intervet International BV Wim de Körverstraat 35 5831 AN Boxmeer NĪDERLANDE

2.VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Porcilis PCV ID emulsija injekcijām cūkām

3.AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU NOSAUKUMS

Katra 0,2 ml deva satur –

 

2. tipa cūku cirkovīrusa ORF2 subvienības antigēns

≥ 1436 AU1

Dl-α-tokoferola acetāts

0,6 mg

Gaišais šķidrais parafīns

8,3 mg

1 Antigēnu vienības, kas noteiktas ar in vitro antigēnu masas noteikšanas testu.

Viendabīga, balta līdz gandrīz balta emulsija pēc saskalināšanas.

4.INDIKĀCIJA(-S)

Cūku aktīvai imunizācijai, lai samazinātu virēmiju, vīrusa daudzumu plaušās un limfātiskajos audos, kā arī vīrusa izdalīšanās risku, ko izraisa 2.tipa cūku cirkovīrusa (PCV2) infekcija. Turklāt to lieto, lai samazinātu diennakts svara pieauguma zudumu un mirstību, kas saistīti ar PCV2 infekciju.

Imunitātes sākums: 2 nedēļas pēc vakcinācijas.

Imunitātes ilgums: 23 nedēļas pēc vakcinācijas.

5.KONTRINDIKĀCIJAS

Nav.

6.IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Pēc vakcinācijas injekcijas vietā ļoti bieži var novērot pārejošas lokālas reakcijas galvenokārt cieta, nesāpīga pietūkuma (diametrā līdz 2 cm) veidā. Bieži var novērot šo lokālo reakciju divfāzisko norisi, kam raksturīga reakcijas apjoma palielināšanās un samazināšanās, kam seko atkārtota palielināšanās un samazināšanās. Atsevišķām cūkām reakcijas apjoms var palielināties līdz 4 cm, un var novērot apsārtumu. Visas lokālās reakcijas pilnībā izzūd aptuveni 5 nedēļu laikā pēc vakcinācijas.

Veterināro zāļu blakusparādību sastopamības biežums norādīts sekojošā secībā:

-ļoti bieži (vairāk nekā 1 no 10 dzīvniekiem novērota(-s) nevēlama(-s) blakusparādība(-s) viena ārstēšanas kursa laikā:

-bieži (vairāk nekā 1, bet mazāk nekā 10 dzīvniekiem no 100 dzīvniekiem);

-retāk (vairāk nekā 1, bet mazāk nekā 10 dzīvniekiem no 1 000 dzīvniekiem);

-reti (vairāk nekā 1, bet mazāk nekā 10 dzīvniekiem no 10 000 dzīvniekiem);

-ļoti reti (mazāk nekā 1 dzīvniekam no 10 000 dzīvniekiem, ieskaitot atsevišķus ziņojumus).

Ja novērojat jebkuras būtiskas blakusparādības vai citu iedarbību, kas nav minētas šajā lietošanas instrukcijā, lūdzu, informējiet par tām savu veterinārārstu.

7.MĒRĶA SUGAS

Cūkas (nobarojamās).

8.DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIEKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN METODES

Intradermālai lietošanai.

0,2 ml devas intradermāla ievadīšana katram dzīvniekam vēlama kakla sānu muskulatūrā, muguras vai pakaļkājas muskulatūrā, izmantojot daudzdevu injekcijas ierīci bez adatas intradermālai šķīdumu ievadīšanai, kas piemērota strūklveida vakcīnas ievadīšanai (0,2 ml±10 %) caur ādas epidermālo slāni. Porcilis PCV ID drošums un iedarbīgums ir pierādīts, izmantojot ierīci IDAL.

Vakcinācijas shēma:

Vienreizēja vakcinācija, sākot no 3 nedēļu vecuma.

9.IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI

Pirms vakcīnas lietošanas ļaut tai sasilt līdz istabas temperatūrai.

Pirms lietošanas labi saskalināt.

Izvairīties no daudzkārtējas flakona caurduršanas.

10.IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Nulle dienas.

11.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Uzglabāt ledusskapī (2 – 8 °C).

Nesasaldēt.

Sargāt no tiešiem saules stariem.

Nelietot šīs veterinārās zāles, ja beidzies derīguma termiņš, kurš norādīts marķējumā. Derīguma termiņš pēc pirmās iepakojuma atvēršanas: 8 stundas.

12.ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI

Īpaši norādījumi lietošanai dzīvniekiem:

Vakcinēt tikai klīniski veselus dzīvniekus.

Īpaši norādījumi personai, kura lieto veterinārās zāles dzīvnieku ārstēšanai

Lietotājam:

Šīs veterinārās zāles satur minerāleļļu. Nejaušas injicēšanas gadījumā/pašinjicēšanas gadījumā var rasties pietūkums un stipras sāpes, jo īpaši, ja šīs veterinārās zāles injicētas pirkstā vai locītavā; retos gadījumos, ja atbilstoša medicīniskā palīdzība nav sniegta, persona var zaudēt skarto pirkstu.

Ja Jūs nejauši esat injicējis šīs veterinārās zāles sev, vēršaties pie ārsta pat tad, ja nejauši injicēts ļoti neliels zāļu daudzums un parādiet ārstam šo zāļu lietošanas instrukciju.

Ja sāpes ilgst vairāk par 12 stundām pēc ārsta apskates, vēršaties pie ārsta atkārtoti.

Ārstam:

Šīs veterinārās zāles satur minerāleļļu. Pat tad, ja nejauši injicēts neliels šo veterināro zāļu daudzums, var rasties stiprs pietūkums, kā rezultātā var rasties išēmiskā nekroze vai pat persona var zaudēt pirkstu.

Prasmīga, TŪLĪTĒJA ķirurģiskā iejaukšanās ir vajadzīga un var būt nepieciešama savlaicīga injekcijas vietas uzgriešana un skalošana, īpaši, ja skarts pirkstgals vai cīpsla.

Pieejamie drošuma un iedarbīguma pētījumi norāda, ka šo vakcīnu var ievadīt vienlaikus ar Porcilis M Hyo ID ONCE dažādās ķermeņa vietās tai pašā dienā, sākot no 3 nedēļu vecuma.

Mijiedarbība ar citām veterinārajām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Par Porcilis M Hyo ID ONCE lietošanu jālasa šo veterināro zāļu aprakstā. Gadījumā, ja abas vakcīnas tiek lietotas tai pašā dienā, lokālo reakciju apjoms atsevišķām cūkām var palielināties līdz 6 cm, un tas var ilgt 5 nedēļas. Turklāt bieži novērojama pārejoša ķermeņa temperatūras palielināšanās vakcinācijas dienā par aptuveni 0,2 °C. Atsevišķām cūkām šī temperatūra var palielināties līdz 2 °C. Dzīvnieku stāvoklis normalizējas 1–2 dienu laikā pēc maksimālā temperatūras paaugstinājuma novērošanas.

Nav pieejama informācija par šīs vakcīnas drošumu un iedarbīgumu, ja to lieto kopā ar citām veterinārajām zālēm. Lēmumu par šīs vakcīnas lietošanu pirms vai pēc citu veterināro zāļu lietošanas pieņem, izvērtējot katru gadījumu atsevišķi.

Nesaderība

Nelietot maisījumā ar citām veterinārajām zālēm.

13. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI

Jautājiet savam veterinārārstam, kā atbrīvoties no nevajadzīgām veterinārajām zālēm. Šādi pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

14. DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA APSTIPRINĀTA

DD/MM/GGGG

Sīkākas ziņas par šīm veterinārajām zālēm ir atrodamas Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu/.

15.CITA INFORMĀCIJA

Vakcīna stimulē aktīvās imunitātes veidošanos cūkām pret 2.tipa cūku cirkovīrusu.

Iepakojuma izmērs:

Kartona kārba ar 1 vai 10 stikla flakoniem.

Kartona kārba ar 1 vai 10 PET flakoniem.

Ne visi iepakojuma izmēri var tikt izplatīti.

Izplatīšanai tikai praktizējošam veterinārārstam.

Komentārus