Porcilis PCV (porcine circovirus type 2 ORF2 subunit...) - QI09AA07

Updated on site: 21-Sep-2017

Zāļu nosaukums: Porcilis PCV
ATĶ: QI09AA07
Viela: porcine circovirus type 2 ORF2 subunit antigen
Ražotājs: Intervet International BV

Kāds ir Porcilis PCV iedarbīgums šajos pētījumos?

Izmēģinājumos konstatēja, ka cūku vakcinēšana ar Porcilis PCV palīdz samazināt vīrusa daudzumu dzīvnieku asinīs un limfaudos, kā arī samazināt ar PCV2 infekciju saistīto svara zudumu, kas rodas nobarošanās periodā.

Kāds pastāv risks, lietojot Porcilis PCV?

Pēc vakcinēšanas cūkām īslaicīga reakcija injicēšanas vietā galvenokārt var izpausties kā ciets, silts un dažreiz sāpīgs uztūkums (diametrā līdz 10 cm). Šī reakcija pazūd apmēram 14-21 dienu laikā bez jebkādas nozīmīgas ietekmes uz dzīvnieku vispārējo veselības stāvokli. Pēc vakcinēšanas var būt tūlītēja, sistemātiska, ļoti jutīga reakcija, kas rada mērenus neiroloģiskus simptomus, piemēram, trīci un/vai uzbudinājumu, kas parasti pāriet dažu minūšu laikā bez ārstēšanas nepieciešamības. Divu dienu laikā pēc vakcinēšanas ir iespējams ķermeņa temperatūras īslaicīgs paaugstinājums, kas parasti nepārsniedz 1°C. Ir gadījumi, kad ir iespējams taisnās zarnas temperatūras paaugstinājums par 2,5 °C, kas ilgst mazāk par 24 stundām. Daži sivēni var būt nomākti un uzņemt mazāku barības daudzumu līdz pat piecām dienām. Vakcinācija var izraisīt pārejošu attīstības aizkavēšanos laikposmā pēc vakcīnas ievadīšanas.

Kādi ir piesardzības pasākumi personai, kas ievada šīs zāles vai nonāk saskarē ar dzīvnieku?

Zāļu Porcilis PCV sastāvā ir minerāleļļa. Nejauša injicēšana/pašinjicēšana var radīt nopietnas sāpes un uztūkumu, it īpaši, ja zāles tiek ievadītas locītavā vai pirkstā, un retos gadījumos var radīt ievainotā pirksta zaudēšanu, ja netiek nodrošināta tūlītēja medicīniskā palīdzība. Ja jums nejauši šīs zāles ir ievadītas, nekavējoties meklējiet ārsta palīdzību pat tad, ja injicēts tikai neliels zāļu daudzums, un līdzi paņemiet zāļu lietošanas instrukciju. Ja pēc medicīniskās apskates sāpes ir ilgāk par 12 stundām, atkārtoti meklējiet ārsta palīdzību.

Cik ilgs laiks ir jānogaida pirms dzīvnieka kaušanas un gaļas lietošanas cilvēka uzturā (atturēšanās periods)?

Atturēšanās periods ir nulle dienas.

Kāpēc Porcilis PCV tika apstiprinātas?

Veterināro zāļu komiteja (CVMP) secināja, ka ieguvums, lietojot Porcilis PCV, pārsniedz aktīvās imunizācijas risku pret PCV2 cūku organismā pēc trīs dienu vecuma, un ieteica izsniegt zāļu Porcilis PCV reģistrācijas apliecību. Ieguvumu un riska attiecība ir atrodama šī EPAR 6. modulī.

Cita informācija par Porcilis PCV.

Eiropas Komisija 2009. gada 12. janvārī izsniedza Porcilis PCV reģistrācijas apliecību, kas derīga visā Eiropas Savienībā, uzņēmumam „Intervet International BV”. Informācija par šo zāļu izsniegšanas noteikumiem ir atrodama uz ārējā iepakojuma

Šo kopsavilkumu pēdējo reizi atjaunināja 2009. gada janvārī.

EMEA 2009

Komentārus