Latvian
Atlasīt vietnes valodu

Porcilis PCV (porcine circovirus type 2 ORF2 subunit...) - QI09AA07

Updated on site: 09-Feb-2018

Zāļu nosaukums: Porcilis PCV
ATĶ: QI09AA07
Viela: porcine circovirus type 2 ORF2 subunit antigen
Ražotājs: Intervet International BV

PORCILIS PCV

EPAR kopsavilkums plašākai sabiedrībai

Šis dokuments ir Eiropas Publiskā novērtējuma ziņojuma kopsavilkums. Tajā ir paskaidrots, kā Veterināro zāļu komitejai (CVMP) novērtēja veiktos pētījumus, pirms sniegt ieteikumus par šo zāļu lietošanu. Šis dokuments nevar aizvietot klātienes pārrunas ar Jūsu veterinārārstu. Ja Jums ir vajadzīgas sīkākas ziņas par Jūsu dzīvnieka veselības stāvokli vai ārstēšanu, sazinieties ar savu veterinārārstu. Ja Jums ir vajadzīgas sīkākas ziņas, kas pamato CVMP ieteikumus, izlasiet zinātnisko iztirzājumu (kas arī ir daļa no EPAR).

Kas ir Porcilis PCV?

Porcilis PCV ir vakcīna, kas lietojama cūkām un pieejama injekcijām emulsijas veidā. Zāļu sastāvā ir olbaltums (antigēns) no cūku cirkovīrusa otrā tipa (PCV2). Vakcīna nesatur dzīvus PCV2.

Kam ir paredzētas Porcilis PCV?

Zāles Porcilis PCV lieto cūku vakcinēšanai pret PCV2 infekciju, sākot no trīs dienu vecuma, . Tās palīdz samazināt vīrusu līmeni dzīvnieka asinīs un limfaudos, kā arī samazināt ar PCV2 infekciju saistīto svara zudumu, kas rodas nobarošanās periodā.

Vakcīna tiek veikta, izdarot injekciju kakla muskulī aiz auss. Aizsardzība pret PCV2 sākas jau divas nedēļas pēc injekcijas veikšanas un ilgst 22 nedēļas.

Porcilis PCV darbojas?

Ir zināms, ka cūku cirkovīrusa otrais tips cūkām izraisa vairākus sindromus, kuru kopumu sauc „ar cūku cirkovīrusa otro tipu saistītas slimības” (PCVD). Vispārpieņemts, ka inficēšanās ar PCV2 ir būtiska, bet tas nav pietiekams cēlonis slimības izraisīšanai. Ar PCV2 saistītās infekcijas var ietvert tādas klīniskās pazīmēs kā svara zudumu vai attīstības kavēšanos, palielinātus limfmezglus, elpošanas grūtības, caureju, bālu ādas krāsu un dzelteno kaiti (ādas dzeltēšanu).

Porcilis PCV ir vakcīna. Vakcīnas „māca” imūnsistēmu (ķermeņa dabisko aizsargsistēmu), kā pašai cīnīties ar slimību. Porcilis PCV sastāvā ir neliels PCV2 olbaltuma daudzums. Ja cūkai tiek ievadīta vakcīna, tās imūnsistēma atpazīst olbaltumu kā svešu vielu un reaģē uz to, izveidojot aktīvu imūno reakciju. Tādējādi, ja imūnsistēma tiks pakļauta vīrusam, tā varēs reaģēt ātrāk. Šī aktīvā imūnā reakcija palīdz aizsargāt cūkas pret vīrusa izraisīto slimību.

Kā noritēja Porcilis PCV izpēte?

Vairākos izmēģinājumos ir pētīta zāļu Porcilis PCV iedarbība uz cūku organismu. Šie pētījumi ir veikti laboratorijas apstākļos, kā arī ierastos lauksaimniecības apstākļos ar dažādām cūkkopības sistēmām. Iedarbības vērtēšanas rādītāji bija svara pieaugums, krišana, kā arī izdalīšanas ar izkārnījumiem un izdalījumiem no deguna. Imūno reakciju uz vakcīnu novērtēja, nosakot antivielas titrus vakcinēto dzīvnieku organismos.

Kāds ir Porcilis PCV iedarbīgums šajos pētījumos?

Izmēģinājumos konstatēja, ka cūku vakcinēšana ar Porcilis PCV palīdz samazināt vīrusa daudzumu dzīvnieku asinīs un limfaudos, kā arī samazināt ar PCV2 infekciju saistīto svara zudumu, kas rodas nobarošanās periodā.

Kāds pastāv risks, lietojot Porcilis PCV?

Pēc vakcinēšanas cūkām īslaicīga reakcija injicēšanas vietā galvenokārt var izpausties kā ciets, silts un dažreiz sāpīgs uztūkums (diametrā līdz 10 cm). Šī reakcija pazūd apmēram 14-21 dienu laikā bez jebkādas nozīmīgas ietekmes uz dzīvnieku vispārējo veselības stāvokli. Pēc vakcinēšanas var būt tūlītēja, sistemātiska, ļoti jutīga reakcija, kas rada mērenus neiroloģiskus simptomus, piemēram, trīci un/vai uzbudinājumu, kas parasti pāriet dažu minūšu laikā bez ārstēšanas nepieciešamības. Divu dienu laikā pēc vakcinēšanas ir iespējams ķermeņa temperatūras īslaicīgs paaugstinājums, kas parasti nepārsniedz 1°C. Ir gadījumi, kad ir iespējams taisnās zarnas temperatūras paaugstinājums par 2,5 °C, kas ilgst mazāk par 24 stundām. Daži sivēni var būt nomākti un uzņemt mazāku barības daudzumu līdz pat piecām dienām. Vakcinācija var izraisīt pārejošu attīstības aizkavēšanos laikposmā pēc vakcīnas ievadīšanas.

Kādi ir piesardzības pasākumi personai, kas ievada šīs zāles vai nonāk saskarē ar dzīvnieku?

Zāļu Porcilis PCV sastāvā ir minerāleļļa. Nejauša injicēšana/pašinjicēšana var radīt nopietnas sāpes un uztūkumu, it īpaši, ja zāles tiek ievadītas locītavā vai pirkstā, un retos gadījumos var radīt ievainotā pirksta zaudēšanu, ja netiek nodrošināta tūlītēja medicīniskā palīdzība. Ja jums nejauši šīs zāles ir ievadītas, nekavējoties meklējiet ārsta palīdzību pat tad, ja injicēts tikai neliels zāļu daudzums, un līdzi paņemiet zāļu lietošanas instrukciju. Ja pēc medicīniskās apskates sāpes ir ilgāk par 12 stundām, atkārtoti meklējiet ārsta palīdzību.

Cik ilgs laiks ir jānogaida pirms dzīvnieka kaušanas un gaļas lietošanas cilvēka uzturā (atturēšanās periods)?

Atturēšanās periods ir nulle dienas.

Kāpēc Porcilis PCV tika apstiprinātas?

Veterināro zāļu komiteja (CVMP) secināja, ka ieguvums, lietojot Porcilis PCV, pārsniedz aktīvās imunizācijas risku pret PCV2 cūku organismā pēc trīs dienu vecuma, un ieteica izsniegt zāļu Porcilis PCV reģistrācijas apliecību. Ieguvumu un riska attiecība ir atrodama šī EPAR 6. modulī.

Cita informācija par Porcilis PCV.

Eiropas Komisija 2009. gada 12. janvārī izsniedza Porcilis PCV reģistrācijas apliecību, kas derīga visā Eiropas Savienībā, uzņēmumam „Intervet International BV”. Informācija par šo zāļu izsniegšanas noteikumiem ir atrodama uz ārējā iepakojuma

Šo kopsavilkumu pēdējo reizi atjaunināja 2009. gada janvārī.

Komentārus