Posatex (orbifloxacin / mometasone furoate /...) - QS02CA91

Updated on site: 21-Sep-2017

Zāļu nosaukums: Posatex
ATĶ: QS02CA91
Viela: orbifloxacin / mometasone furoate / posaconazole
Ražotājs: Intervet International BV

no auss, diskomforts) mazināšanā suņiem ar akūtu vai atkārtotu baktēriju vai sēnīšu infekciju. Ausu pilienu suspensiju suņa saimniekam ir vienkārši lietot, tādēļ auss infekcijas ārstēšanā sagaidāmi lielāki panākumi, lietojot zāles kā norādīts.

Kāds pastāv risks, lietojot Posatext?

Ir novērots neliels auss apsārtums. Auss preparāta lietošanu iespējams saistīt ar dzirdes traucējumiem, parasti īslaicīgiem, turklāt galvenokārt vecākiem suņiem.

Pilns visu Posatex izraisīto nevēlamo blakusparādību apraksts ir atrodams zāļu lietošanas pamācībā.

Kādi piesardzības pasākumi jāievēro personai, kas dod šīs zāles vai nonāk saskarē ar dzīvnieku?

Šīs veterinārās zāles izgatavotas īpaši suņiem un nav piemērotas lietošanai cilvēkiem. Ja cilvēks nejauši norijis zāles, nekavējoties jāmeklē medicīniska palīdzība un ārstam jāuzrāda lietošanas pamācība vai etiķete. Ja zāles nejauši nokļūst uz ādas, nekavējoties nomazgājiet skarto vietu ar lielu ūdens daudzumu.

Kāpēc Posatex tika apstiprinātas?

Veterināro zāļu komiteja (CVMP) secināja, ka dzīvnieka ieguvums, lietojot Posatex suņiem akūta otitis externa un akūtu atkārtotu otitis externa saasinājumu gadījumā, pārsniedz šo zāļu radīto risku un ieteica izsniegt Posatex reģistrācijas apliecību. Ieguvumu un riska samērs ir aplūkots šā EPAR 6. modulī.

Cita informācija par Posatex.

Eiropas Komisija 2008. gada 06/23 izsniedza Posatex reģistrācijas apliecību, kas derīga visā Eiropas Savienībā, Apvienotās Karalistes uzņēmumam S-P Veterinary. Informācija par šo zāļu izsniegšanas noteikumiem ir atrodama uz etiķetes/ārējā iepakojuma.

Šo kopsavilkumu pēdējo reizi atjaunināja 06/2008.

Komentārus