Posatex (orbifloxacin / mometasone furoate /...) – Izsniegšanas kārtības un lietošanas nosacījumi vai ierobežojumi - QS02CA91

Updated on site: 09-Feb-2018

Zāļu nosaukums: Posatex
ATĶ: QS02CA91
Viela: orbifloxacin / mometasone furoate / posaconazole
Ražotājs: Intervet International BV

A.RAŽOTĀJS, KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI

Ražotāja, kas atbild par sērijas izlaidi, nosaukums un adrese

Vet Pharma Friesoythe

Sedelsberger Straße 2

26169 Friesoythe

Vācija

B.IZPLATĪŠANAS UN LIETOŠANAS NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI

Recepšu veterinārās zāles

C.MAKSIMĀLI PIEĻAUJAMO ATLIEKU DAUDZUMS (MRL)

Nav piemērojams

D.CITI REĢISTRĀCIJAS NOSACĪJUMI UN PRASĪBAS

Nav.

Komentārus