Latvian
Atlasīt vietnes valodu

Poulvac E. coli (Live aroA gene deleted Escherichia coli,...) – Lietošanas instrukcija - QI01AE04

Updated on site: 09-Feb-2018

Zāļu nosaukums: Poulvac E. coli
ATĶ: QI01AE04
Viela: Live aroA gene deleted Escherichia coli, type 078, strain EC34195
Ražotājs: Zoetis Belgium SA

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Poulvac E. coli liofilizāts suspensijas pagatavošanai izsmidzināmai vakcīnai vistām un tītariem vai lietošanai ar dzeramo ūdeni vistām

1. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES TURĒTĀJA, KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI, NOSAUKUMS UN ADRESE, JA DAŽĀDI

Reģistrācijas apliecības īpašnieks: Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1 1348 Louvain-la-Neuve BEĻĢIJA

Par sērijas izlaidi atbildīgais ražotājs:

Zoetis Manufacturing & Research Spain, S.L. Ctra. Camprodón s/n "la Riba"

17813 Vall de Bianya Girona

SPĀNIJA

2.VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Poulvac E. coli liofilizāts suspensijas pagatavošanai izsmidzināmai vakcīnai vistām un tītariem vai lietošanai ar dzeramo ūdeni vistām

3.AKTĪVO VIELU UN CITU VIELUNOSAUKUMS

Viena deva satur:

Dzīvs no aroA gēna atbrīvots Escherichia coli, 5,2 x 106 - 9,1 x 108 CFU* tips O78, celms EC34195

* Koloniju veidojošās vienības uz tryptic soy agar barotnes

Krēmkrāsas liofilizāts.

Pēc sagatavošanas caurspīdīga līdz balti - dzeltenīga necaurspīdīga suspensija (atkarībā no izmantotā šķīdinātāja daudzuma).

4.INDIKĀCIJA(-S)

Broileru un nākamo dējējvistu/vaislas vistu un tītaru aktīvai imunizācijai, lai samazinātu mirstību un audu bojājumus (perikardītu, perihepatītu, gaisa maisu iekaisumu), ko izraisījis Escherichia coli serotips O78.

Imunitātes iestāšanās:

Vistas: 2 nedēļas pēc vakcinēšanas audu bojājumu mazināšanai. Mirstības mazināšanai imunitātes iestāšanās nav noteikta..

Tītari: 3 nedēļas pēc atkārtotas vakcinācijas audu bojājumu un mirstības mazināšanai. Imunitātes ilgums:

Vistas: 8 nedēļas audu bojājumu mazināšanai un 12 nedēļas mirstības mazināšanai (izsmidzināmā vakcīna). 12 nedēļas audu bojājumu un mirstības mazināšanai (dzeramais ūdens).

Tītari: imunitātes ilgums nav noteikts.

Krusteniskās aizsardzības pētījumā konstatēta E. coli serotipu O1, O2 un O18 izraisītā gaisa maisu iekaisuma sastopamības biežuma un smaguma samazināšanās pēc izsmidzināmās vakcīnas lietošanas vistām. Šiem serotipiem netika noteikts ne imunitātes iestāšanās, ne imunitātes ilgums.

5.KONTRINDIKĀCIJAS

Nevakcinēt dzīvniekus, kam tiek veikta antibakteriāla vai imūnsupresīva ārstēšana.

6.IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Nav zināmas.

Ja novērojat jebkuras būtiskas blakusparādības vai citu iedarbību, kas nav minēta šajā lietošanas instrukcijā, lūdzu, informējiet par tām savu veterinārārstu.

7.MĒRĶA SUGAS

Vistas (broileri, nākamās dējējvistas/vaislas vistas) un tītari.

8.DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIEKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN METODES

Vistas: viena vakcīnas deva no 1 dienas vecuma ar rupjās izsmidzināšanas metodi vai no 5 dienu vecuma, lietojot ar dzeramo ūdeni.

Tītari: viena vakcīnas deva no 1 dienas vecuma, kam seko atkārtota vakcīnas deva pēc 3 nedēļām ar rupjās izsmidzināšanas metodi.

9.IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI

Ar rupjās izsmidzināšanas metodi vistām un tītariem vai lietošanai ar dzeramo ūdeni vistām.

Ar izsmidzināšanu:

Izmantojiet tīrus vakcinācijas materiālus un izslēdziet ventilāciju līdz 15 minūtēm ilgi pēc vakcinācijas.

Noņemiet vāciņu un aizbāzni. Piepildiet flakonu līdz pusei ar hloru nesaturošu ūdeni istabas temperatūrā. Ielieciet aizbāzni atpakaļ un labi saskaliniet, līdz saturs ir izšķīdis. Ielejiet izšķīdināto vakcīnu tīrā traukā un pievienojiet hloru nesaturošu ūdeni tālākai vakcīnas atšķaidīšanai, lai iegūtu vienmērīgu sadalījumu, izsmidzinot uz putniem.

Atšķaidiet un lietojiet sagatavoto vakcīnu proporcijā viena deva sagatavotās vakcīnas uz vienu putnu atbilstoši jūsu specifiskajam rupjās izsmidzināšanas vakcinēšanas aprīkojumam. Ieteicamais tilpums 1 devai ir no 0,1 līdz 0,5 ml. Izsmidzināšanas attālums virs dzīvniekiem ir no 30 līdz 80 cm, un ieteicamais pilienu izmērs ir lielāks nekā 100 μm.

Lietošana kopā ar dzeramo ūdeni:

Pārliecinieties, ka visas savienojumu caurules, caurulītes, teknes, dzirdinātavas u.c. ir pilnīgi tīras un bez dezinfekcijas un mazgāšanas līdzekļu, ziepju u.c. un antibiotiku atliekām. Saskare ar dezinfekcijas līdzekļiem padara vakcīnu neefektīvu.

Pirms vakcīnas lietošanas ļaujiet patērēt ūdeni, lai dzirdinātavās tā līmenis būtu minimāls. No visām caurulēm jāiztukšo parastais ūdens, lai dzirdinātavās būtu tikai vakcīnas ūdens.

Pirms vakcinācijas var būt nepieciešams aizturēt ūdens padevi, lai nodrošinātu, ka visi putni vakcinācijas perioda laikā dzer.

Atveriet vakcīnas flakonu zem ūdens un pilnībā to izšķīdiniet tvertnē. Jārūpējas par pilnīgu flakona un tā gala iztukšošanu, skalojot ūdenī. Nedaliet lielos flakonus, lai vakcinētu vairāk nekā vienu novietni vai ar vairāk kā vienu dzirdināšanas sistēmu, jo tas var radīt kļūdu samaisīšanā.

Izmantojiet aukstu un svaigu ūdeni, kas nesatur hloru un metāla jonus. Ūdenim var pievienot zema tauku satura (piem. <1% tauku) vājpiena pulveri (2-4 gramus uz litru) vai vājpienu (20-40 ml uz litru ūdens), lai uzlabotu ūdens kvalitāti un paaugstinātu baktēriju stabilitāti.

Ideāli, ja vakcīnu pievienotu tādam ūdens daudzumam, ko putni patērē laikā līdz 3 stundām. Jānodrošina, lai katrs putns saņ emtu vienu vakcīnas devu. Galvenais, pievienojiet atšķaidīto vakcīnu aukstam un svaigam hloru nesaturošam ūdenim attiecībā 1000 vakcīnas devas 1 litrā ūdens uz katru vecuma dienu 1000 cāļiem, piemēram, 10 litri būtu nepieciešami 1000 cāļiem 10 dienu vecumā. Šaubu gadījumā dienu pirms vakcīnas lietošanas izmēriet ūdens patēriņu.

Izšķīdināto vakcīnu putniem lietojiet nekavējoties pēc tās atšķaidīšanas.

Sargājiet vakcīnas suspensiju no saules gaismas iedarbības.

10.IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Nulle dienas.

11.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Uzglabāt un transportēt atdzesētu (2 °C – 8 °C). Nesasaldēt.

Uzglabāt flakonu ārējā kartona iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.

Nelietot šīs veterinārās zāles, ja beidzies derīguma termiņš, kurš norādīts uz flakona. Derīguma termiņš pēc atšķaidīšanas saskaņā ar lietošanas instrukciju: 2 stundas.

12.ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI

Īpaši brīdinājumi katrai dzīvnieku sugai: Vakcinēt tikai klīniski veselus putnus.

Nelietot antibiotikas 1 nedēļu pirms un pēc vakcinēšanas, jo ārstēšana ar antibiotikām var pasliktināt vakcīnas efektivitāti.

Nav pieejama informācija par lielas koncentrācijas no mātes iegūto antivielu ietekmi uz efektivitāti.

Īpaši piesardzības pasākumi, lietojot dzīvniekiem:Vakcīnas celmu var noteikt audos (aknas, sirds) līdz 6 dienām (vistām), vai audos (torakālie gaisa maisi) līdz 4 dienām (tītariem) pēc vakcinācijas. Vakcinētie putni var izdalīt vakcīnas celmu ar fekālijām līdz 5 nedēļām (vistām) vai 7 dienām (tītariem) pēc vakcinācijas, un vakcīna var saglabāties vidē līdz nobarošanas vai audzēšanas perioda beigām (vistām) vai līdz 7 dienām (tītariem). Tāpēc ieteicams tīrīt un dezinficēt putnu novietnes, kurās vakcīna tika lietota pēc nobarošanas vai audzēšanas perioda beigām.

Vakcīnas celms var izplatīties tālāk, putniem nonākot saskarē vienam ar otru.

Vakcīnas celmu var identificēt pēc tā augšanas īpašībām bioloģiskās barotnēs: tas normāli aug MacConkey un trypticase sojas agarā, kamēr nekādas kolonijas nenovēro, kad uzsētas barotnēs bez aromātiskajām aminoskābēm (vienkāršais agars).

Īpaši piesardzības pasākumi, kas jāievēro personai, kura lieto veterinārās zāles dzīvnieku ārstēšanai: Ievērojiet parasto aseptikas piesardzību attiecībā uz visām lietošanas procedūrām.

Lietošanas laikā operatoram ieteicams lietot acu aizsardzību, cimdus un deguna-mutes masku. Cilvēkiem ar nomāktu imunitāti nevajadzētu būt klāt vakcīnas ievadīšanas laikā.

Pēc lietošanas dezinficēt rokas un iekārtu.

Vakcinētos dzīvnieku kopšanā iesaistītajam personālam jāievēro vispārējie higiēnas principi un jābūt īpaši uzmanīgiem, rīkojoties ar nesen vakcinēto dzīvnieku pakaišiem.

Citi pasākumi:

Imunizācija jāuzskata par vienu no sastāvdaļām kompleksas kontroles programmā, kas ietver visus svarīgākos higiēnas un veselības faktorus mājputniem.

Dēšanas periods:

Nelietot putniem dēšanas periodā vai 6 nedēļas pirms dēšanas perioda sākuma.

Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi:

Nav pieejama informācija par šīs vakcīnas drošumu un iedarbīgumu, ja to lieto kopā ar citām veterinārajām zālēm. Lēmumu par vakcīnas lietošanu pirms vai pēc citu veterināro zāļu lietošanas pieņem, izvērtējot katru gadījumu atsevišķi.

Pārdozēšana (simptomi, rīcība ārkārtas situācijā, antidoti):

Pēc desmitkārtīgas vakcīnas devas ievadīšanas nav novērotas nekādas blakusparādības.

Nesaderība:

Nelietot maisījumā ar citām veterinārajām zālēm.

13. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI

Jautājiet savam veterinārārstam, kā atbrīvoties no nevajadzīgām veterinārajām zālēm. Šādi pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

14.DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA APSTIPRINĀTA

Sīkākas ziņas par šīm veterinārajām zālēm ir atrodamas Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu/.

15.CITA INFORMĀCIJA

Izplatīšanai tikai praktizējošam veterinārārstam.

Vakcīna tiek piegādāta 10 ml vai 50 ml I tipa borsilikāta stikla flakonā ar brombutilkaučuka aizbāzni un gofrētu alumīnija vāciņu.

Kartona kārba ar 1 flakonu ar 2500 / 5000 / 10000 /20000 devām. Kartona kārba ar 10 flakoniem ar 2500 /5000 /10000 / 20000 devām.

Ne visi iepakojuma izmēri var tikt izplatīti.

Lai iegūtu papildu informāciju par šīm veterinārajām zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvi:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Zoetis Belgium SA

Oriola Vilnius UAB

Tél/Tel.: +32 (0) 800 99 189

Tel: +370 610 05088

Република България

Luxembourg/Luxemburg

Zoetis Belgium SA

Zoetis Belgium SA

Teл: +359 2 4775791

Tél/Tel.: +352 8002 4026

Česká republika

Magyarország

Zoetis Česká republika, s.r.o.

Zoetis Hungary Kft.

Tel: +420 257 101 111

Tel: +361 224 5222

Danmark

Malta

Orion Pharma Animal Health

Agrimed Limited

Tlf: +45 86 14 00 00

Tel: +356 21 465 797

Deutschland

Nederland

Zoetis Deutschland GmbH

Zoetis B.V.

Tel: +49 30 330063 0

Tel: +31 (0)10 714 0900

Eesti

Norge

Oriola Vilnius UAB

Orion Pharma Animal Health

Tel: +370 610 05088

Tlf: +47 40 00 41 90

Ελλάδα

Österreich

Zoetis Hellas S.A.

Zoetis Österreich GmbH

Τηλ.: +30 210 6791900

Tel: +43 1 2701100 110

España

Polska

Zoetis Spain, S.L.

Zoetis Polska Sp. z o.o.

Tel: +34 91 4191900

Tel: +48 22 2234800

France

Portugal

Zoetis France

Zoetis Portugal, Lda.

Tél: +33 (0)810 734 937

Tel: +351 21 042 72 00

Hrvatska

România

Zoetis B.V., Podružnica Zagreb za promidžbu

Zoetis România S.R.L.

Tel: +385 1 644 1460

Tel: +40 21 202 3083

Ireland

Slovenija

Zoetis Belgium SA

Zoetis B.V., Podružnica Zagreb za promidžbu

Tel: +353 (0) 1 256 9800

Tel: +385 1 644 1460

Ìsland

Slovenská republika

Icepharma hf.

Zoetis Česká republika, s.r.o.

Sími: +354 540 80 00

Tel: +420 257 101 111

Italia

Suomi/Finland

Zoetis Italia S.r.l.

Zoetis Finland Oy

Tel: +39 06 3366 8133

Puh/Tel: +358 (0)9 4300 40

Kύπρος

Sverige

Zoetis Hellas S.A.

Orion Pharma Animal Health

Τηλ.: +30 210 6791900

Tel: +46 (0)8 623 64 40

Latvija

United Kingdom

Oriola Vilnius UAB

Zoetis UK Limited

Tel: +370 610 05088

Tel: +44 (0) 845 300 8034

Komentārus