Prac-tic (pyriprole) - QP53AX26

Prac-tic

piriprols

Šis dokuments ir Eiropas Publiskā novērtējuma ziņojuma (EPAR) kopsavilkums. Tajā ir paskaidrots, kā Veterināro zāļu komiteja (CVMP) novērtēja iesniegtos dokumentus, pirms sniegt ieteikumus par šo zāļu lietošanu.

Šis dokuments nevar aizvietot tiešās pārrunas ar Jūsu veterinārārstu. Ja Jums ir vajadzīgas sīkākas ziņas par dzīvnieka veselības stāvokli vai ārstēšanu, sazinieties ar veterinārārstu. Ja Jums ir vajadzīgas sīkākas ziņas, kas pamato CVMP ieteikumus, izlasiet zinātnisko iztirzājumu (kas arī ir EPAR daļa).

Kas ir Prac-tic?

Prac-tic ir ārīgas lietošanas šķīdums, kas satur aktīvo vielu piriprolu.

To lieto suņiem, izmantojot pildītas vietējas lietošanas pipetes, proti, nelielus plastmasa trauciņus, kas jau ir piepildīti ar pareizo Prac-tic daudzumu, kāds vajadzīgs viena suņa ārstēšanai (Prac-tic ir pieejams četros dažādos izmēros dažāda lieluma suņiem). Lieliem suņiem var būt nepieciešamas vairākas pipetes, lai sasniegtu pareizo devu. Pipetes sastāvu uzspiež uz ādas, pašķirot spalvu uz suņa muguras vienā līdz trīs vietās starp plecu lāpstiņām un suņa muguras līniju.

Kāpēc lieto Prac-tic?

Prac-tic ir „ektoparaziticīds”; tas nozīmē, ka šīs zāles iznīcina parazītus, kas dzīvo uz dzīvnieka ādas vai viņu apmatojumā, piemēram, blusas un ērces.

Prac-tic lieto blusu un ērču invāzijas ārstēšanai un profilaksei suņiem. Pēc lietošanas šīs zāles nodrošina aizsardzību vismaz četras nedēļas.

Prac-tic darbojas?

Piriprols, mijiedarbojas ar receptoru, kurš piedalās nervu impulsu pārvadīšanā (GABA receptors). Tas traucē blusu un ērču nervu sistēmai, un šie parazīti iet bojā. Pieaugušas blusas tiek nogalinātas pirms oliņu izdēšanas; tā kā Prac-tic pilnībā iznīcina oliņu ražošanu, blusu dzīves cikls tiek lauzts.

© European Medicines Agency, 2013. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

Kā noritēja Prac-tic izpēte?

Tika sniegti dati par šo zāļu farmaceitisko kvalitāti un to panesamību suņiem, kā arī par šo zāļu nekaitīgumu cilvēkiem (personām, kas nonāk saskarsmē ar šo līdzekli) un apkārtējai videi.

Piriprola iedarbību pret blusu un ērču invāziju suņiem noskaidroja laboratorijas pētījumos un lauka izmēģinājumos.

Divi lauka pētījumi tika veikti ar suņiem veterinārās klīnikās vairākās Eiropas valstīs un dažādos ģeogrāfiskajos reģionos. Dažādu sugu, vecuma grupu un svara kategoriju suņus pie blusu vai ērču invāzijas ārstēja ar Prac-tic vai citiem šajā indikācijā ES apstiprinātiem līdzekļiem. Par to iedarbīgumu sprieda pēc dzīvo ērču vai blusu skaita dažādos laika posmos trīs mēnešus pēc zāļu lietošanas.

Kāds ir Prac-tic iedarbīgums šajos pētījumos?

Lauka pētījumu rezultāti parādīja, ka Prac-tic ir iedarbīgs blusu un ērču invāzijas ārstēšanai vai profilaksei suņiem. Šīs zāles iznīcināja blusas 24 stundās un ērces – 48 stundās pēc ārstēšanas, un to iedarbība ilga vismaz četras nedēļas.

Kāds pastāv risks, lietojot Prac-tic?

Visbiežāk novērotās blakusparādības suņiem ir vietējas reakcijas aplikācijas vietā: apmatojuma krāsas izmaiņas, spalvu izkrišana un nieze, kā arī izmaiņas kažoka izskatā (taukains un saķepis apmatojums). Ja suns laiza aplikācijas vietu, uz īsu laiku var rasties pastiprināta siekalošanās.

Prac-tic nedrīkst lietot suņiem, kas jaunāki par astoņām nedēļām vai kuru ķermeņa masa ir mazāka par 2 kg, tā kā ar šādiem dzīvniekiem nav veikti atbilstoši pētījumi. Prac-tic, tāpat kā citas šīs grupas zāles, nedrīkst lietot slimiem dzīvniekiem vai suņiem, kas tikko ir atlabuši pēc slimības. Šīs zāles ir īpaši izstrādātas suņiem, un tās nedrīkst lietot citām dzīvnieku sugām.

Nedrīkst pieļaut Prac-tic nonākšanu ārējās ūdens tilpnēs, tā kā tas var kaitēt ūdenī mītošiem organismiem.

Kādi piesardzības pasākumi jāievēro personai, kas ievada zāles vai nonāk saskarē ar dzīvnieku?

Profilakses nolūkā jāizvairās no tiešas saskarsmes ar ārstējamo suni un bērni nedrīkst spēlēties ar ārstējamo dzīvnieku pirms aplikācijas vieta ir nožuvusi. Neļaut tikko ārstētiem dzīvniekiem gulēt blakus saimniekiem, īpaši bērniem.

Personām ar pastiprinātu jutību pret fenilpirazola grupas savienojumiem vai kādu no palīgvielām vajadzētu izvairīties no saskarsmes ar Prac-tic.

Nepieļaut pipetes satura nokļūšanu uz ādas. Nejauša kontakta gadījumā ādu jānomazgā un acis jāizskalo. Prac-tic lietošanas brīdī nesmēķēt, neēst un nedzert.

Kāpēc Prac-tic tika apstiprināts?

Veterināro zāļu komiteja (CVMP) secināja, ka, blusu un ērču invāzijas ārstēšanai un profilaksei suņiem, Prac-tic sniegtais ieguvums pārsniedz šo zāļu radīto risku un ieteica izsniegt Prac-tic reģistrācijas apliecību. Ieguvumu un risku attiecība ir minēta šī EPAR zinātniskā iztirzājuma daļā.

Cita informācija par Prac-tic

Eiropas Komisija 2006. gada 18. decembrī izsniedza Prac-tic reģistrācijas apliecību, kas derīga visā Eiropas Savienībā. Informācija par šo zāļu izsniegšanas noteikumiem ir atrodama uz marķējuma/ārējā iepakojuma.

Šo kopsavilkumu pēdējo reizi atjaunināja 2012.gada decembrī.

Komentārus