Prac-tic (pyriprole) – Izsniegšanas kārtības un lietošanas nosacījumi vai ierobežojumi - QP53AX26

A.RAŽOTĀJS, KAS ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI

Ražotāja, kas atbild par sērijas izlaidi, nosaukums un adrese

Elanco France S.A.S. Usine de Huningue 26, rue de la Chapelle

F-68330 Huningue Cedex Francija

B.IZPLATĪŠANAS UN LIETOŠANAS NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI

Bezrecepšu veterinārās zāles.

C.MAKSIMĀLI PIEĻAUJAMO ATLIEKU DAUDZUMS (MRL)

Nav noteikts.

D.CITI REĢISTRĀCIJAS NOSACĪJUMI UN PRASĪBAS

Reģistrācijas apliecības īpašniekam katru gadu jāiesniedz periodiski atjaunināmi ziņojumi par zāļu drošību (PSUR) nākamo trīs gadu laikā, bet pēc tam ik pēc diviem gadiem, pēc tam turpinot ziņojumu iesniegšanu par trīs gadu periodiem.

Komentārus