Profender (emodepside / praziquantel) - QP52AA51

Raksts satur

Profender

emodepsīds /prazikvantels

Šis ir Eiropas Publiskā novērtējuma ziņojuma (EPAR) kopsavilkums par Profender. Tajā ir paskaidrots, kā aģentūra ir novērtējusi šīs veterinārās zāles, lai ieteiktu tās reģistrēt Eiropas Savienībā (ES) un ieteiktu to lietošanas nosacījumus. Tas nav paredzēts, lai sniegtu praktiskus ieteikumus par Profender lietošanu.

Lai iegūtu praktisku informāciju par Profender lietošanu, dzīvnieku īpašniekiem vai audzētājiem jāizlasa zāļu lietošanas instrukcija vai jāsazinās ar veterinārārstu vai farmaceitu.

Kas ir Profender

?

Profender ir antiparazitārs līdzeklis, kas satur aktīvās vielas emodepsīdu un prazikvantelu. Profender ir pieejamas kā šķīdums ārīgai lietošanai kaķiem un kā modificētas iedarbības tabletes lietošanai suņiem.

Profender šķīdums ir iepildīts ārīgas lietošanas pipetēs, kas pildītas ar atbilstošu Profender daudzumu, kāds nepieciešams viena kaķa ārstēšanai (trīs izmēru pipetes dažādu svaru kaķiem), kā arī daudzdevu flakonā lietošanai tikai veterinārajā ķirurģijā, kur veterinārārsts pirms lietošanas noteiks precīzu Profender tilpumu, kāds nepieciešams katram kaķim.

Profender tabletes ir pieejamas trijās dažāda stipruma devās atbilstīgi suņa svaram (maziem, vidēji lieliem un lieliem suņiem).

Kas ir Profender un kāpēc tās lieto?

Profender ir zāles, ko lieto tādu kaķu un suņu ārstēšanai, kuriem ir „jaukta” (vairāk nekā viena parazīta izraisīta) parazitāra invāzija vai kas pakļauti tās riskam. Profender ir iedarbīgas pret kaķu infekcijām, ko izraisa noteiktu veidu apaļtārpi, plakantārpi, kā arī plaušu nematodes.

Kā lieto Profender?

Profender šķīdums ir iepildīts ārīgas lietošanas pipetēs, kas pildītas ar atbilstošu Profender daudzumu, kāds nepieciešams viena kaķa ārstēšanai (trīs izmēru pipetes dažādu svaru kaķiem), kā arī daudzdevu

flakonā lietošanai tikai veterinārajā ķirurģijā, kur veterinārārsts pirms lietošanas noteiks precīzu Profender tilpumu, kāds nepieciešams katram kaķim.

Profender tabletes ir pieejamas trijās dažāda stipruma devās atbilstīgi suņa svaram (maziem, vidēji lieliem un lieliem suņiem). Profender var iegādāties tikai pret recepti.

Kaķus ārstē, izmantojot Profender dažādu devu šķīdumu ārīgai lietošanai. Piemērotu Profender daudzumu (vai nu vienu pilnu pipeti vai veterinārārsta noteikto daudzumu) uzpilina uz kaķa ādas, pāršķirot spalvas uz kaķa kakla aizmugurējās daļas pie galvas pamatnes.

Suņus ārstē ar Profender modificētas iedarbības tabletēm, ko ievada mutē tukšā dūšā. Piemērotu skaitu lietojamo tablešu vai pustablešu aprēķina atkarībā no suņa svara.

Apaļtārpu un plakantārpu gadījumā Profender lieto kā vienreizēju ārstēšanas kursu. Plaušu nematožu gadījumā ir vajadzīgi divi kursi ar 2 nedēļu intervālu.

Profender darbojas?

Divas aktīvās Profender vielas mijiedarbojas ar dažādām parazītu organisma daļām. Emodepsīds kavē noteiktus apaļtārpu nervu sistēmu receptorus, kā rezultātā tie tiek paralizēti un iet bojā. Prazikvantels bojā plakantārpu ādai līdzīgo ārējo slāni, izraisot to paralīzi un bojāeju.

Kādas bija Profender priekšrocības šajos pētījumos?

Abu zāļu iedarbīgumu pret minētajiem apaļtārpiem un plakantārpiem pētīja gan laboratorijas pētījumos, gan plašos lauka pētījumos (vienā izmantoja ārīgi lietojamo šķīdumu kaķiem un otrā izmantoja tabletes suņiem), ko veica dažādās Eiropas valstīs. Katrā lauka pētījumā dažādu šķirņu, vecuma grupu un svara kategoriju dzīvniekus, kas dabīgā ceļā bija inficējušies ar apaļtārpiem vai plakantārpiem zarnās, ārstēja vai nu ar Profender, vai ar citām apstiprinātām attārpošanas zālēm (selamektīns kaķiem un milbemicīna oksīms un prazikvantels suņiem). Iedarbīgumu vērtēja pēc tārpu oliņu skaita vai plakantārpu daļām, ko dzīvnieks pēc ārstēšanas izvadīja ar izkārnījumiem. Laboratorijas pētījumu un lauka pētījumu rezultāti ar kaķiem un suņiem liecināja, ka Profender bija tikpat iedarbīgas kā salīdzinājumam lietotās zāles. Vairāk nekā 90 % kaķu un 99 % suņu pēc ārstēšanas ar Profender nebija apaļtārpu un plakantārpu infekcijas.

Attiecībā uz plaušu nematodēm kaķiem laboratorijas pētījums un lauka pētījums liecināja, ka Profender samazina tārpu kāpuru skaitu dzīvnieku izkārnījumos par vairāk nekā 99 %. Laboratorijas pētījums liecināja, ka Profender samazināja tārpu daudzumu plaušās par vairāk nekā 99 %.

Kāds risks pastāv, lietojot Profender?

Ļoti retos gadījumos kaķi pēc ārstēšanas siekalojas vai vemj. Ļoti retos gadījumos vērojamas mazas un īslaicīgas nervu sistēmas traucējumu pazīmes, tādas kā ataksija (nespēja koordinēt muskuļu kustības) vai trīce (drebēšana). Kaķim šādas reakcijas izraisa zāļu aplikācijas vietas laizīšana uzreiz pēc zāļu lietošanas. Ļoti retos gadījumos iespējama īslaicīga nieze, iekaisums vai spalvu izkrišana zāļu aplikācijas vietā uz kaķa ādas. Šīs pazīmes izzūd bez ārstēšanas.

Ārstējot suņus, nav novērotas nevēlamas blakusparādības.

Profender nedrīkst lietot jauniem dzīvniekiem (kaķiem, kuri jaunāki par 8 nedēļām vai sver mazāk par 0,5 kg, kā arī kucēniem, kuri jaunāki par 12 nedēļām vai sver mazāk par 1 kg).

Tāpat kā ar citām šāda veida zālēm, Profender slimiem kaķiem un suņiem drīkst lietot tikai pēc tam, kad veterinārārsts veicis ieguvumu un riska novērtējumu. Profender nedrīkst lietot citām dzīvnieku sugām.

Nedrīkst pieļaut Profender nonākšanu virszemes ūdeņos, jo tās var kaitēt ūdenī mītošiem organismiem.

Kādi piesardzības pasākumi jāievēro personai, kas ievada zāles vai nonāk saskarē ar dzīvnieku?

Pilinot Profender šķīdumu ārīgai lietošanai, piesardzības dēļ ir jāizvairās no ādas kontakta ar pipetes saturu, dzīvniekus nedrīkst glaudīt vai sukāt, kā arī nedrīkst atļaut tiem glausties vienam gar otru, līdz aplikācijas vieta ir nožuvusi. Pilinot Profender, lietotājs nedrīkst smēķēt, ēst vai dzert, bet pēc šo zāļu lietošanas ir rūpīgi jānomazgā rokas. Ja notikusi nejaušas saskare, acis jāskalo ar ūdeni vai āda jāmazgā ar ziepēm un ūdeni.

Profender šķīduma ārīgai lietošanai sastāvā esošais šķīdinātājs var iekrāsot dažādus materiālus, tostarp ādu, audumus, plastmasas un lakotas virsmas, tāpēc ir jāizvairās no šo zāļu kontakta ar minētajām virsmām.

Pēc Profender tablešu došanas suņiem lietotājiem arī jāmazgā rokas.

Kāpēc Profender tika apstiprinātas?

Aģentūras Veterināro zāļu komiteja (CVMP) secināja, ka ieguvums, lietojot Profender, pārsniedz šo zāļu radīto risku, un ieteica tās apstiprināt lietošanai ES.

Cita informācija par Profender

Eiropas Komisija 2005. gada 27. jūlijā apstiprināja Profender reģistrāciju, kas derīga visā Eiropas Savienībā.

Pilns Profender EPAR teksts ir atrodams Aģentūras tīmekļa vietnē: ema.europa.eu/Find medicine/Veterinary medicines/European public assessment reports. Plašāka informācija par ārstēšanu ar Profender dzīvnieku īpašniekiem vai turētājiem atrodama zāļu lietošanas instrukcijā vai sazinoties ar veterinārārstu vai farmaceitu.

Šo kopsavilkumu pēdējo reizi atjaunināja 2016. gada martā.

Komentārus