Purevax RC (attenuated feline rhinotracheitis herpesvirus...) - QI06AH

Updated on site: 09-Feb-2018

Zāļu nosaukums: Purevax RC
ATĶ: QI06AH
Viela: attenuated feline rhinotracheitis herpesvirus (FHV F2 strain) /inactivated feline calicivirosis antigens (FCV 431 and G1 strains)
Ražotājs: Merial

Raksts satur

PUREVAX RC

EPAR kopsavilkums plašākai sabiedrībai

Šis dokuments ir Eiropas Publiskā novērtējuma (EPAR) kopsavilkums. Tajā ir paskaidrots, kā Veterināro zāļu komiteja (CVMP) novērtēja veiktos pētījumus, pirms sniegt ieteikumus par šo zāļu lietošanu.

Šis dokuments nevar aizvietot klātienes pārrunas ar Jūsu veterināru. Ja Jums ir vajadzīgas sīkākas ziņas par Jūsu dzīvnieka veselības stāvokli vai ārstēšanu, sazinieties ar savu veterināru. Ja Jums ir vajadzīgas sīkākas ziņas, kas pamato CVMP ieteikumus, izlasiet zinātnisko iztirzājumu (kas arī ir daļa no EPAR).

Kas ir Purevax RC?

Purevax RC ir vakcīna, kas satur šādas aktīvās vielas:

novājinātu kaķu rinotraheīta herpes vīrusu (FHV F2 celms),

inaktivētus (nedzīvus) kalicivīrusa antigēnus (FCV 431 un G1 celmi).

Purevax RC ir liofilizāts (vakuumā izžāvēta bumbiņa) un šķīdinātājs, no kuriem pagatavo suspensiju injekcijai.

Kāpēc lieto Purevax RC?

Purevax RC lieto, lai vakcinētu kaķus no 8 nedēļu vecuma pret šādām slimībām:

kaķu virusālais rinotraheīts (gripai līdzīga slimība, kuru izsauc herpes vīruss);

kaķu kaliciviroze (gripai līdzīga slimība ar mutes iekaisumu, kuru izsauc kalicivīruss).

Vakcīna palīdz samazināt šo slimību simptomus un palīdz arī samazināt vīrusu izdalīšanos kalicivīrusa infekcijas gadījumā.

Pēc Purevax RC sagatavošanas 1 ml šo zāļu injicē zem ādas. Pirmo injekciju ievada kaķiem, kas sasnieguši vismaz astoņu nedēļu vecumu, otro injekciju ievada trīs līdz četras nedēļas vēlāk. Ja kaķim ir augsts no mātes mantoto antivielu līmenis, pirmā vakcinācija jāatliek līdz 12 nedēļu vecumam. Kaķi ir atkārtoti jāvakcinē ar visiem komponentiem, kad pagājis gads kopš pirmā vakcinācijas kursa, ko atkārto katru gadu.

Purevax RC darbojas?

Purevax RC ir vakcīna. Vakcīnas darbojas, „apmācot” imūnsistēmu (ķermeņa dabīgo aizsardzību), kā aizsargāties pret slimību. Purevax RC satur nelielu daudzumu novājinātu vai nedzīvu vīrusu, kas ir augstāk minēto slimību ierosinātāji.

Kad kaķim ievada vakcīnu, imūnsistēma atzīst šos novājinātos vai nedzīvos vīrusus par ‘svešiem’, un izveido pret tiem antivielas. Turpmāk, kad imūnsistēma atkārtoti saskarsies ar šiem vīrusiem, tā spēs veidot antivielas ātrāk. Antivielas palīdzēs aizsargāties no šo vīrusu izraisītajām slimībām. Kad turpmāk kaķis saskarsies ar šiem vīrusiem, tas vai nu neinficēsies, vai arī infekcijas radītās sekas būs mazāk nopietnas.

Kā noritēja Purevax RC izpēte?

Purevax RC efektivitāti novērtēja vairākos pētījumos laboratorijas apstākļos, kuros kaķus vakcinēja un pēc tam inficēja ar virulentu herpes vīrusu un kalicivīrusu. Purevax RC lauka pētījumos novērtēja pamatvakcinācijas shēmu (2 injekcijas ar 3-4 nedēļu intervālu) un revakcināciju (tikai vienu injekciju). Pētījumos bija iesaistīti dažādu šķirņu jauni un pieauguši kaķi, bet nebija iekļauti kaķēni. Galvenais efektivitātes kritērijs bija antivielu līmenis asinīs, kas izveidojās pret vakcīnā ietvertajiem vīrusiem.

Kāds ir Purevax RC iedarbīgums šajos pētījumos?

Laboratorijas apstākļos tika pierādīts, ka Purevax RC nodrošina aizsardzību pret iepriekš minētajām slimībām. Lauka pētījumā pēc pamatvakcinācijas pieauga antivielu līmenis pret kaķu rinotraheīta herpes vīrusu un kalicivīrusa infekciju. Revakcinācijas pētījumā antivielas pret rinotraheīta herpes vīrusu un kalicivīrusa infekciju saglabājās augstā līmenī vai nedaudz pieauga.

Kāds pastāv risks, lietojot Purevax RC?

Dažreiz kaķiem rodas pārejoša apātija (intereses zudums par apkārtni) un anoreksija (apetītes zudums), kā arī hipertermija (paaugstināta ķermeņa temperatūra), kas ilgst vienu vai divas dienas. Var būt vietēja reakcija injekcijas vietā, pieskaroties izraisot sāpes, niezi vai tūsku (satūkumu), kas izzūd vienas vai divu nedēļu laikā. Pilns visu Purevax RC izraisīto blakusparādību apraksts ir atrodams zāļu lietošanas pamācībā.

Purevax RC nedrīkst lietot grūsnām kaķenēm.

Kāda piesardzība ir jāievēro personai, kas ievada zāles vai nonāk saskarē ar dzīvnieku?

Nejaušas pašinjicēšanas gadījumā nekavējoties vērsieties pie ārsta un parādiet ārstam zāļu lietošanas pamācību vai iepakojuma etiķeti.

Kāpēc Purevax RC tika apstiprinātas?

Veterināro zāļu komiteja (CVMP) secināja, ka aktīvā kaķu imunizācijā no astoņu nedēļu vecuma pret iepriekš minētajām slimībām Purevax RC lietošanas ieguvumi ir lielāki par risku, un ieteica izsniegt Purevax RC reģistrācijas apliecību. Ieguvuma-riska attiecība atrodama šī EPAR 6. modulī.

Cita informācija par Purevax RC.

Eiropas Komisija 2005. gada 23. februārī izsniedza Purevax RC reģistrācijas apliecību, kas derīga visā Eiropas Savienībā, uzņēmumam MERIAL.

Šo kopsavilkumu pēdējo reizi atjaunināja 2008. gada 25. janvārī.

Komentārus