Purevax RCP FeLV (Attenuated feline rhinotracheitis herpesvirus...) - QI06AX

Updated on site: 21-Sep-2017

Zāļu nosaukums: Purevax RCP FeLV
ATĶ: QI06AX
Viela: Attenuated feline rhinotracheitis herpesvirus (FHV F2 strain), inactivated feline Calicivirosis antigens (FCV 431 and G1 strains), attenuated feline panleucopenia virus (PLI IV), FeLV recombinant canarypox virus (vCP97)
Ražotājs: Merial

Kā Purevax RCP FeLV darbojas?

Purevax RCP FeLV ir vakcīna. Vakcīnas darbojas, „apmācot” imūnsistēmu (organisma dabīgo aizsargsistēmu), kā cīnīties pret slimībām. Purevax RCP FeLV nelielā daudzumā satur novājinātus vai nogalinātus vīrusus, kas izraisa iepriekš minētās slimības, kā arī divus FeLV gēnus, ko sauc par env un gag, kas ar „rekombinantas DNS tehnoloģijas palīdzību” ir ievietoti citā vektorvīrusā (nesējā), ko sauc par kanārijputnu baku vīrusu. Kanārijputnu baku vīrusi neizplatās un nevairojas kaķa organismā, bet veido olbaltumvielas no FeLV gēniem.

Kad kaķim tiek ievadīta vakcīna, imūnsistēma atpazīst novājinātos vai nogalinātos vīrusus un FeLV olbaltumvielas kā „svešas” un veido pret tām antivielas. Turpmāk, kad imūnsistēma tiks pakļauta vīrusiem vai baktērijām, tā spēs veidot antivielas daudz ātrāk. Antivielas palīdzēs aizsargāt organismu pret šo vīrusu izraisītām slimībām. Saskaroties ar kādu no šiem vīrusiem vēlāk dzīves laikā, kaķis vai nu netiks inficēts vai infekcija būs mazāk smaga.

Kā noritēja Purevax RCP FeLV izpēte?

Purevax RCP FeLV efektivitāte tika pētīta vairākos pētījumos laboratorijas apstākļos, kur kaķi tika vakcinēti un inficēti ar virulentu herpes vīrusu, kalicivīrusu, parvovīrusu vai leikozes vīrusu. Purevax RCP FeLV pamatpētījumos tika vērtēta vakcinācijas pamatshēma (2 injekcijas ar 3 – 4 nedēļu starplaiku) un revakcinācija (tikai viena injekcija). Tajos tika iekļauti dažādu sugu jauni un pieauguši kaķi, bet ne mazi kaķēni. Efektivitātes galvenais kritērijs bija antivielu līmenis asinīs pret vakcīnā esošiem vīrusiem, izņemot FeLV komponentu, kura efektivitāte infekcijas novēršanā jau pierādīta citos pētījumos.

Kāds ir Purevax RCP FeLV iedarbīgums šajos pētījumos?

Laboratorijas apstākļos pierādīts, ka Purevax RCP FeLV nodrošina aizsardzību pret iepriekš minētām slimībām. Pamata vakcinācijas pētījumā konstatēja antivielu daudzuma palielināšanos pret kaķa rinotraheīta herpes vīrusu, kalicivīrusa infekciju un kaķa panleikopēnijas vīrusiem. Pētījumā, kurā vērtēja revakcināciju, antivielu līmenis pret rinotraheīta herpes vīrusu, kalicivīrusa infekciju un kaķu panleikopēniju saglabājās nemainīgi augsts vai nedaudz palielinājās.

Kāds pastāv risks, lietojot Purevax RCP FeLV?

Dažkārt kaķiem iespējama īslaicīga apātija (intereses zudums par apkārtni) un anoreksija (ēstgribas zudums), kā arī hipertermija (paaugstināta ķermeņa temperatūra) vienu vai divas dienas. Iespējama lokāla reakcija injekcijas vietā ar nelielām sāpēm pieskaroties, niezi vai tūsku (pietūkumu), kas izzūd vienu vai divu nedēļu laikā. Pilnu Purevax RCP FeLV izraisīto blakusparādību sarakstu skatīt zāļu lietošanas pamācībā.

Purevax RCP FeLV nedrīkst lietot grūsnām kaķenēm.

Kāda piesardzība ir jāievēro personai, kas ievada zāles vai nāk saskarē ar dzīvnieku?

Ja ir veikta nejauša pašinjicēšana, nekavējoties meklējiet medicīnisku palīdzību un parādiet ārstam lietošanas pamācību vai zāļu marķējumu.

EMEA 2008

Kāpēc Purevax RCP FeLV tika apstiprināts?

Veterināro zāļu komiteja (CVMP) secināja, ka Purevax RCP FeLV ieguvums pārsniedz risku, ko rada astoņas nedēļas vecu vai vecāku kaķu aktīva imunizācija pret iepriekš minētajām slimībām un ieteica izsniegt Purevax RCP FeLV reģistrācijas apliecību. Ieguvumu/risku attiecība atrodama šī EPAR 6. modulī.

Cita informācija par Purevax RCP FeLV:

Eiropas Komisija 2005. gada 23. februārī izsniedza Purevax RCP FeLV reģistrācijas apliecību, kas derīga visā Eiropas Savienībā, uzņēmumam MERIAL.

Šo kopsavilkumu pēdējo reizi atjaunināja 2008. gada 25. janvārī.

EMEA 2008

Komentārus