Purevax RCP FeLV (Attenuated feline rhinotracheitis herpesvirus...) - QI06AX

Updated on site: 09-Feb-2018

Zāļu nosaukums: Purevax RCP FeLV
ATĶ: QI06AX
Viela: Attenuated feline rhinotracheitis herpesvirus (FHV F2 strain), inactivated feline Calicivirosis antigens (FCV 431 and G1 strains), attenuated feline panleucopenia virus (PLI IV), FeLV recombinant canarypox virus (vCP97)
Ražotājs: Merial

Raksts satur

PUREVAX RCP FELV

EPAR kopsavilkums plašākai sabiedrībai

Šis dokuments ir Eiropas Publiskā novērtējuma (EPAR) kopsavilkums. Tajā ir paskaidrots, kā Veterināro zāļu komiteja (CVMP), pamatojoties uz iesniegto dokumentāciju, sniedza ieteikumus par lietošanas nosacījumiem. Šis dokuments nevar aizvietot klātienes pārrunas ar Jūsu veterinārārstu. Ja Jums ir vajadzīgas sīkākas ziņas par Jūsu dzīvnieka veselības stāvokli vai ārstēšanu, sazinieties ar savu veterinārārstu. Ja Jums ir vajadzīgas sīkākas ziņas, kas pamato CVMP ieteikumus, izlasiet zinātnisko iztirzājumu (kas arī ir daļa no EPAR).

Kas ir Purevax RCP FeLV?

Purevax RCP FeLV ir vakcīna, kas satur šādas aktīvās vielas:

novājināts kaķu rinotraheīta herpes vīruss (FHV F2 celms),

inaktivēti (nogalināti) kalicivirozes antigēni (FCV 431 un G1 celmi),

novājināts kaķu panleikopēnijas vīruss (PLI IV),

kaķu leikozes vīruss (FeLV), rekombinēts kanārijputnu baku vīruss (vCP97).

Purevax RCP FeLV ir liofilizāts (liofilizēta granula) un šķīdinātājs, kas tiek sajaukti, lai veidotu suspensiju injekcijām.

Kāpēc lieto Purevax RCP FeLV?

Purevax RCP FeLV lieto, lai no 8 nedēļu vecuma vakcinētu kaķus pret šādām slimībām:

kaķu vīrusa rinotraheīts (gripai līdzīga slimība, ko izraisa herpes vīruss),

kaķu kaliciviroze (gripai līdzīga slimība ar mutes dobuma iekaisumu, ko izraisa kalicivīruss),

kaķu panleikopēnija (smaga slimība ar asiņainu caureju, ko izraisa parvovīruss),

kaķu leikoze (imūnsistēmas slimība, ko izraisa retrovīruss).

Vakcīna palīdz mazināt slimību simptomus un vīrusu izdalīšanos kalicivīrusa infekcijas gadījumā. Tā var novērst arī panleikopēnijas izraisītus nāves gadījumus un FeLV saglabāšanos asinīs.

Pēc Purevax RCP FeLV sagatavošanas 1 ml injicē zemādā. Pirmā injekcija jāveic vismaz astoņas nedēļas veciem kaķiem, bet otrā injekcija jāveic 3 – 4 nedēļas vēlāk. Ja kaķim ir no mātes mantots augsts antivielu līmenis, pirmā vakcinācija jāatliek līdz 12 nedēļu vecumam. Kaķim jāveic atkārtota vakcinācija ar visiem komponentiem gadu pēc primārā vakcinācijas kursa, pēc tam - katru gadu pret rinotraheītu, kalicivirozi un kaķu leikozi un ik pēc trīs gadiem - pret panleikopēniju.

Kā Purevax RCP FeLV darbojas?

Purevax RCP FeLV ir vakcīna. Vakcīnas darbojas, „apmācot” imūnsistēmu (organisma dabīgo aizsargsistēmu), kā cīnīties pret slimībām. Purevax RCP FeLV nelielā daudzumā satur novājinātus vai nogalinātus vīrusus, kas izraisa iepriekš minētās slimības, kā arī divus FeLV gēnus, ko sauc par env un gag, kas ar „rekombinantas DNS tehnoloģijas palīdzību” ir ievietoti citā vektorvīrusā (nesējā), ko sauc par kanārijputnu baku vīrusu. Kanārijputnu baku vīrusi neizplatās un nevairojas kaķa organismā, bet veido olbaltumvielas no FeLV gēniem.

Kad kaķim tiek ievadīta vakcīna, imūnsistēma atpazīst novājinātos vai nogalinātos vīrusus un FeLV olbaltumvielas kā „svešas” un veido pret tām antivielas. Turpmāk, kad imūnsistēma tiks pakļauta vīrusiem vai baktērijām, tā spēs veidot antivielas daudz ātrāk. Antivielas palīdzēs aizsargāt organismu pret šo vīrusu izraisītām slimībām. Saskaroties ar kādu no šiem vīrusiem vēlāk dzīves laikā, kaķis vai nu netiks inficēts vai infekcija būs mazāk smaga.

Kā noritēja Purevax RCP FeLV izpēte?

Purevax RCP FeLV efektivitāte tika pētīta vairākos pētījumos laboratorijas apstākļos, kur kaķi tika vakcinēti un inficēti ar virulentu herpes vīrusu, kalicivīrusu, parvovīrusu vai leikozes vīrusu. Purevax RCP FeLV pamatpētījumos tika vērtēta vakcinācijas pamatshēma (2 injekcijas ar 3 – 4 nedēļu starplaiku) un revakcinācija (tikai viena injekcija). Tajos tika iekļauti dažādu sugu jauni un pieauguši kaķi, bet ne mazi kaķēni. Efektivitātes galvenais kritērijs bija antivielu līmenis asinīs pret vakcīnā esošiem vīrusiem, izņemot FeLV komponentu, kura efektivitāte infekcijas novēršanā jau pierādīta citos pētījumos.

Kāds ir Purevax RCP FeLV iedarbīgums šajos pētījumos?

Laboratorijas apstākļos pierādīts, ka Purevax RCP FeLV nodrošina aizsardzību pret iepriekš minētām slimībām. Pamata vakcinācijas pētījumā konstatēja antivielu daudzuma palielināšanos pret kaķa rinotraheīta herpes vīrusu, kalicivīrusa infekciju un kaķa panleikopēnijas vīrusiem. Pētījumā, kurā vērtēja revakcināciju, antivielu līmenis pret rinotraheīta herpes vīrusu, kalicivīrusa infekciju un kaķu panleikopēniju saglabājās nemainīgi augsts vai nedaudz palielinājās.

Kāds pastāv risks, lietojot Purevax RCP FeLV?

Dažkārt kaķiem iespējama īslaicīga apātija (intereses zudums par apkārtni) un anoreksija (ēstgribas zudums), kā arī hipertermija (paaugstināta ķermeņa temperatūra) vienu vai divas dienas. Iespējama lokāla reakcija injekcijas vietā ar nelielām sāpēm pieskaroties, niezi vai tūsku (pietūkumu), kas izzūd vienu vai divu nedēļu laikā. Pilnu Purevax RCP FeLV izraisīto blakusparādību sarakstu skatīt zāļu lietošanas pamācībā.

Purevax RCP FeLV nedrīkst lietot grūsnām kaķenēm.

Kāda piesardzība ir jāievēro personai, kas ievada zāles vai nāk saskarē ar dzīvnieku?

Ja ir veikta nejauša pašinjicēšana, nekavējoties meklējiet medicīnisku palīdzību un parādiet ārstam lietošanas pamācību vai zāļu marķējumu.

Kāpēc Purevax RCP FeLV tika apstiprināts?

Veterināro zāļu komiteja (CVMP) secināja, ka Purevax RCP FeLV ieguvums pārsniedz risku, ko rada astoņas nedēļas vecu vai vecāku kaķu aktīva imunizācija pret iepriekš minētajām slimībām un ieteica izsniegt Purevax RCP FeLV reģistrācijas apliecību. Ieguvumu/risku attiecība atrodama šī EPAR 6. modulī.

Cita informācija par Purevax RCP FeLV:

Eiropas Komisija 2005. gada 23. februārī izsniedza Purevax RCP FeLV reģistrācijas apliecību, kas derīga visā Eiropas Savienībā, uzņēmumam MERIAL.

Šo kopsavilkumu pēdējo reizi atjaunināja 2008. gada 25. janvārī.

Komentārus