Purevax RCP (attenuated feline rhinotracheitis herpesvirus...) - QI06AH

Updated on site: 21-Sep-2017

Zāļu nosaukums: Purevax RCP
ATĶ: QI06AH
Viela: attenuated feline rhinotracheitis herpesvirus (FHV F2 strain) /inactivated feline calicivirosis antigens (FCV 431 and G1 strains) / attenuated feline panleucopenia virus (PLI IV)
Ražotājs: Merial

Kad kaķim ievada vakcīnu, imūnsistēma atzīst šos novājinātos vai nedzīvos vīrusus par „svešiem” un izveido pret tiem antivielas. Turpmāk, kad imūnsistēma atkārtoti saskarsies ar šiem vīrusiem, tā spēs veidot antivielas ātrāk. Antivielas palīdzēs aizsargāties no šo vīrusu izraisītajām slimībām. Kad turpmāk kaķis saskarsies ar šiem vīrusiem, tas vai nu neinficēsies, vai arī infekcijas radītās sekas būs mazāk nopietnas.

Kā noritēja Purevax RCP izpēte?

Purevax RCP efektivitāti novērtēja vairākos pētījumos laboratorijas apstākļos, kuros kaķus vakcinēja un pēc tam inficēja ar virulentu herpes vīrusu un kalicivīrusu vai parvovīrusu. Purevax RCP lauka pētījumos novērtēja pamatvakcinācijas shēmu (2 injekcijas ar 3-4 nedēļu intervālu) un revakcināciju (tikai vienu injekciju). Pētījumos bija iesaistīti dažādu šķirņu jauni un pieauguši kaķi, bet nebija iekļauti kaķēni. Galvenais efektivitātes kritērijs bija antivielu līmenis asinīs, kas izveidojās pret vakcīnā ietvertajiem vīrusiem.

Kāds ir Purevax RCP iedarbīgums šajos pētījumos?

Laboratorijas apstākļos tika pierādīts, ka Purevax RCP nodrošina aizsardzību pret iepriekš minētajām slimībām. Lauka pētījumā pēc pamatvakcinācijas pieauga antivielu līmenis pret kaķu rinotraheīta herpes vīrusu, kalicivīrusa infekciju un kaķu panleikopēnijas vīrusu. Revakcinācijas pētījumā antivielas pret rinotraheīta herpes vīrusu, kalicivīrusa infekciju un kaķu panleikopēniju saglabājās augstā līmenī vai nedaudz pieauga.

Kāds pastāv risks, lietojot Purevax RCP?

Dažreiz kaķiem rodas pārejoša apātija (intereses zudums par apkārtni) un anoreksija (apetītes zudums), kā arī hipertermija (paaugstināta ķermeņa temperatūra), kas ilgst vienu vai divas dienas. Var būt vietēja reakcija injekcijas vietā, pieskaroties izraisot sāpes, niezi vai tūsku (satūkumu), kas izzūd vienas vai divu nedēļu laikā. Pilns visu Purevax RCP izraisīto blakusparādību apraksts ir atrodams zāļu lietošanas pamācībā.

Purevax RCP nedrīkst lietot grūsnām kaķenēm.

Kāda piesardzība ir jāievēro personai, kas ievada zāles vai nonāk saskarē ar dzīvnieku?

Nejaušas pašinjicēšanas gadījumā nekavējoties vērsieties pie ārsta un parādiet ārstam zāļu lietošanas pamācību vai iepakojuma etiķeti.

Kāpēc Purevax RCP tika apstiprinātas?

Veterināro zāļu komiteja (CVMP) secināja, ka aktīvā kaķu imunizācijā no astoņu nedēļu vecuma pret iepriekš minētajām slimībām Purevax RCP lietošanas ieguvumi ir lielāki par risku, un ieteica izsniegt Purevax RCP reģistrācijas apliecību. Ieguvuma-riska attiecība atrodama šī EPAR 6. modulī.

Cita informācija par Purevax RCP.

Eiropas Komisija 2005. gada 23. februārī izsniedza Purevax RCP reģistrācijas apliecību, kas derīga visā Eiropas Savienībā, uzņēmumam MERIAL.

Šo kopsavilkumu pēdējo reizi atjaunināja 2008. gada 25. janvārī.

EMEA 2008

Komentārus