Purevax RCP (attenuated feline rhinotracheitis herpesvirus...) – Izsniegšanas kārtības un lietošanas nosacījumi vai ierobežojumi - QI06AH

Updated on site: 09-Feb-2018

Zāļu nosaukums: Purevax RCP
ATĶ: QI06AH
Viela: attenuated feline rhinotracheitis herpesvirus (FHV F2 strain) /inactivated feline calicivirosis antigens (FCV 431 and G1 strains) / attenuated feline panleucopenia virus (PLI IV)
Ražotājs: Merial

Raksts satur

A.BIOLOĢISKI AKTĪVĀS (-O) VIELAS (-U) RAŽOTĀJS UN RAŽOŠANAS LICENCES ĪPAŠNIEKS, KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI

Bioloģiski aktīvāvo vielu ražotāju nosaukums un adrese

Merial

Laboratory of Lyon Porte des Alpes Rue de l’aviation

69800 SAINT-PRIEST FRANCIJA

Merial

Laboratory of Lyon Gerland

254, Avenue Marcel Mérieux

69007 LYON

FRANCIJA

Ražotāja, kas atbild par sērijas izlaidi, nosaukums un adrese

Merial

Laboratory of Lyon Porte des Alpes Rue de l’aviation

69800 SAINT-PRIEST FRANCIJA

B.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU

Izplatīšanai tikai praktizējošam veterinārārstam.

C.MRL ZIŅOJUMS

Nav piemērojams.

Komentārus