Purevax RCPCh FeLV (Attenuated feline rhinotracheitis herpesvirus...) - QI06AX

Updated on site: 09-Feb-2018

Zāļu nosaukums: Purevax RCPCh FeLV
ATĶ: QI06AX
Viela: Attenuated feline rhinotracheitis herpesvirus (FHV F2 strain), inactivated feline Calicivirosis antigens (FCV 431 and G1 strains), attenuated Chlamydophila felis (905 strain), attenuated feline panleucopenia virus (PLI IV), FeLV recombinant canarypox viru
Ražotājs: Merial

Raksts satur

PUREVAX RCPCH FELV

EPAR kopsavilkums plašākai sabiedrībai

Šis dokuments ir Eiropas Publiskā novērtējuma (EPAR) kopsavilkums. Tajā ir paskaidrots, kā Veterināro zāļu komiteja (CVMP) novērtēja veiktos pētījumus, pirms sniegt ieteikumus par šo zāļu lietošanu. Šis dokuments nevar aizvietot klātienes pārrunas ar Jūsu veterinārārstu. Ja Jums ir vajadzīgas sīkākas ziņas par Jūsu dzīvnieka veselības stāvokli vai ārstēšanu, sazinieties ar savu veterinārārstu. Ja Jums ir vajadzīgas sīkākas ziņas, kas pamato CVMP ieteikumus, izlasiet zinātnisko iztirzājumu (kas arī ir daļa no EPAR).

Kas ir Purevax RCPCh FeLV?

Purevax RCPCh FeLV ir vakcīna, kas satur šādas aktīvās vielas:

novājinātus kaķu rinotraheīta herpes vīrusus (FHV F2 celms);

inaktivētus (nedzīvus) kalicivirozes izraisītāju antigēnus (FCV 431 un G1 celmi);

novājinātu Chlamydophila felis (905. celms);

novājinātus kaķu panleikopēnijas vīrusus (PLI IV);

kaķu leikozes vīrusus (FeLV), rekombinētos kanārijputnu baku vīrusus (vCP97). Purevax RCPCh FeLV ir liofilizāts (liofilizēta granula) un šķīdinātājs, kas tiek sajaukti injekciju suspensijas pagatavošanai.

Kāpēc lieto Purevax RCPCh FeLV?

Purevax RCPCh FeLV lieto, lai kaķus, kas ir sasnieguši 8 nedēļu vecumu, vakcinētu pret šādām slimībām:

kaķu infekciozo rinotraheītu (gripai līdzīga slimība, ko izraisa herpes vīruss);

kaķu kalicivirozi (gripai līdzīga slimība ar mutes dobuma iekaisumu, ko izraisa kalicivīruss);

hlamidiozi (gripai līdzīga slimība, ko izraisa baktērija C. felis);

kaķu panleikopēniju (smaga slimība ar asiņainu caureju, ko izraisa parvovīruss);

kaķu leikozi (imūnsistēmas slimība, ko izraisa retrovīruss).

Vakcīna palīdz mazināt šo slimību simptomus. Tā palīdz mazināt vīrusu izdalīšanos kalicivīrusa infekcijas gadījumā. Tā var novērst arī panleikopēnijas izraisītu nāvi un FeLV saglabāšanos asinīs.

Pēc Purevax RCPCh FeLV sagatavošanas 1 ml tiek injicēts zem ādas. Pirmā injekcija jāveic kaķiem, kas ir sasnieguši astoņu nedēļu vecumu, bet otrā injekcija jāveic 3 – 4 nedēļas vēlāk. Ja kaķim ir no mātes mantots augsts antivielu līmenis, pirmā vakcinācija jāatliek līdz 12 nedēļu vecumam. Kaķi jāvakcinē ar visiem komponentiem vienu gadu pēc primārā vakcinācijas kursa, pēc tam katru gadu pret rinotraheītu, kalicivirozi, hlamidiozi un kaķu leikozi un ik pēc trim gadiem pret panleikopēniju.

Kā Purevax RCPCh FeLV darbojas?

Purevax RCPCh FeLV ir vakcīna. Vakcīnas darbojas, „apmācot” imūnsistēmu (organisma dabīgo aizsargsistēmu) cīnīties pret slimībām. Purevax RCPCh FeLV nelielā daudzumā satur novājinātus vai nogalinātus vīrusus un baktērijas, kas izraisa iepriekš minētās slimības, kā arī divus FeLV gēnus, ko sauc par env un gag, kas ar „rekombinantās DNS tehnoloģijas” palīdzību ir ievietoti citā vektorvīrusā (nesējā), ko sauc par kanārijputnu baku vīrusu. Kanārijputnu baku vīrusi neizplatās un nevairojas kaķa organismā, bet veido olbaltumvielas no FeLV gēniem.

Kad kaķim tiek ievadīta vakcīna, imūnsistēma atpazīst novājinātos vai nedzīvos vīrusus, FeLV olbaltumvielas un novājinātās baktērijas kā „svešas” un veido pret tām antivielas. Turpmāk, kad imūnsistēma tiks pakļauta vīrusiem vai baktērijām, tā spēs veidot antivielas daudz ātrāk. Antivielas palīdzēs aizsargāt organismu pret šo vīrusu vai baktēriju izraisītām slimībām. Saskaroties ar kādu no šiem vīrusiem vēlāk, kaķis vai nu netiks inficēts, vai infekcija būs mazāk smaga.

Kā noritēja Purevax RCPCh FeLV izpēte?

Purevax RCPCh FeLV efektivitāte tika pētīta vairākos pētījumos laboratorijas apstākļos, kur kaķi tika vakcinēti un inficēti ar virulentu herpes vīrusu, kalicivīrusu, C. felis, parvovīrusu vai leikozes vīrusu. Kopumā Purevax RCPCh FeLV pētījumos tika vērtēta vakcinācijas pamatshēma (2 injekcijas ar 3 – 4 nedēļu starplaiku) un revakcinācija (tikai viena injekcija). Tajos tika iekļauti dažādu sugu jauni un pieauguši kaķi, bet ne mazi kaķēni. Efektivitātes galvenais kritērijs bija antivielu līmenis asinīs pret vakcīnā esošiem vīrusiem un baktēriju, izņemot FeLV komponentu, kura efektivitāte infekcijas novēršanā jau pierādīta citos pētījumos.

Kāds ir Purevax RCPCh FeLV iedarbīgums šajos pētījumos?

Laboratorijas apstākļos pierādīts, ka Purevax RCPCh FeLV nodrošina aizsardzību pret iepriekš minētajām slimībām. Pamata vakcinācijas pētījumā lauka apstākļos konstatēja antivielu daudzuma palielināšanos pret kaķa rinotraheīta herpes vīrusu, kalicivīrusa infekciju un kaķa panleikopēnijas vīrusiem. Nebija iespējams konstatēt antivielu daudzuma palielināšanos pret C. felis, jo kaķiem pētījuma sākuma bija augsts antivielu līmenis. Pētījumā, kurā vērtēja revakcināciju, antivielu līmenis pret rinotraheīta herpes vīrusu, kalicivīrusa infekciju, kaķu panleikopēniju un C. felis saglabājās nemainīgi augsts vai nedaudz palielinājās.

Kāds pastāv risks, lietojot Purevax RCPCh FeLV?

Dažkārt kaķiem iespējama īslaicīga apātija (intereses zudums par apkārtni) un anoreksija (ēstgribas zudums), kā arī hipertermija (paaugstināta ķermeņa temperatūra) vienu vai divas dienas. Iespējama lokāla reakcija injekcijas vietā ar nelielām sāpēm pieskaroties, niezi vai tūsku (pietūkumu), kas izzūd vienu vai divu nedēļu laikā. Pilns Purevax RCPCh FeLV izraisīto blakusparādību saraksts atrodams zāļu lietošanas pamācībā.

Purevax RCPCh FeLV nedrīkst lietot grūsnām kaķenēm.

Kāda piesardzība ir jāievēro personai, kas ievada zāles vai nāk saskarē ar dzīvnieku?

Ja tikusi veikta nejauša pašinjicēšana, nekavējoties meklējiet medicīnisku palīdzību un parādiet ārstam lietošanas pamācību vai zāļu marķējumu. Ar šo vakcīnu nedrīkst rīkoties cilvēki, kam ir vāja imūnsistēma. Ja šiem cilvēkiem notiek pašinjicēšana, pastāstiet ārstam, ka notikusi dzīvu hlamīdiju vakcīnas pašinjicēšana.

Kāpēc Purevax RCPCh FeLV tika apstiprinātas?

Veterināro zāļu komiteja (CVMP) secināja, ka ieguvums, lietojot Purevax RCPCh FeLV, pārsniedz risku, ko rada astoņas nedēļas vecu vai vecāku kaķu aktīva imunizācija pret iepriekš minētajām slimībām, un ieteica izsniegt Purevax RCPCh FeLV reģistrācijas apliecību. Ieguvumu/risku attiecība atrodama šī EPAR 6. modulī.

Cita informācija par Purevax RCPCh FeLV:

2005. gada 23. februārī Eiropas Komisija izsniedza Purevax RCPCh FeLV reģistrācijas apliecību, kas derīga visā Eiropas Savienībā, uzņēmumam MERIAL.

Šo kopsavilkumu pēdējo reizi atjaunināja 2008. gada 25. janvārī.

Komentārus