Zāļu nosaukums - R

Sugas Zāļu nosaukums ATĶ Viela Ražotājs
Jenotsuņi (Nyctereutes procyonoides)
Rudās lapsas (Vulpes vulpes)
Rabigen SAG2 QI07AA02 live attenuated rabies virus, SAG2 strain Virbac S.A.
Suņi Reconcile QN06AB03 fluoxetine Eli Lilly and Company Limited
LiellopiZirgiCūkas Recocam QM01AC06 meloxicam Cross Vetpharm Group Ltd
Suņi RevitaCAM QM01AC06 meloxicam Zoetis Belgium SA
Cūkas Respiporc Flu3 QI09AA03 inactivated influenza-A virus / swine IDT Biologika GmbH;