Recocam (meloxicam) – Izsniegšanas kārtības un lietošanas nosacījumi vai ierobežojumi - QM01AC06

A.RAŽOTĀJS, KAS ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI

Ražotāja, kas atbild par sērijas izlaidi, nosaukums un adrese Cross Vetpharm Group, Ltd.

Broomhill Road, Tallaght, Dublin 24

Īrija

B.IZPLATĪŠANAS UN LIETOŠANAS NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI

Nosacījumi un ierobežojumi attiecībā uz piegādi un lietošanu, kas uzlikti reģistrācijas apliecības īpašniekam

Recepšu veterinārās zāles.

Nosacījumi un ierobežojumi attiecībā uz drošu un efektīvu šo zāļu lietošanu Nav noteikts

Citi nosacījumi

Farmakovigilances sistēma

Reģistrācijas apliecības īpašniekam jānodrošina, lai pirms zāļu nonākšanas tirgū un zāļu tirdzniecības laikā būtu ieviesta un darbotos farmakovigilances sistēma, kas aprakstīta reģistrācijas apliecības pieteikuma 1. daļā.

C.MAKSIMĀLI PIEĻAUJAMO ATLIEKU DAUDZUMS (MRL)

Veterināro zāļu Recocam 20 mg/ml šķīduma injekcijām liellopiem, cūkām un zirgiem aktīvā viela ir iekļauta atļauto vielu sarakstā, kā noteikts Komisijas Regulas (EK) Nr. 37/2010 pielikuma 1. tabulā:

Farmakoloģiski

Marķieratliek-

Dzīvnieku

MRL

Mērķaudi

Citi

Terapeitiskā

aktīvā viela

viela

suga

 

 

nosacījumi

klasifikācija

 

 

 

 

 

 

 

Meloksikāms

Meloksikāms

Liellopi,

Muskuļi

Nav

Pretiekaisuma

 

 

kazas,

μg/kg

Aknas

ieraksta

līdzekļi/neste-

 

 

cūkas, truši,

Nieres

 

roīdie

 

 

 

pretiekaisuma

 

 

zirgveidīgie

μg/kg

 

 

 

 

 

 

līdzekļi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

μg/kg

 

 

 

 

 

Liellopi,

Piens

 

 

 

 

kazas

μg/kg

 

 

 

Palīgvielas, kas minētas zāļu apraksta 6.1. sadaļā, ir atļautās vielas, kurām Komisijas Regulas (EK) Nr. 37/2010 pielikuma 1. tabulā noteikts, ka MRL nav nepieciešams.

Komentārus