Rhiniseng (inactivated Bordetella bronchiseptica,...) – Izsniegšanas kārtības un lietošanas nosacījumi vai ierobežojumi - QI09AB04

Updated on site: 09-Feb-2018

Zāļu nosaukums: Rhiniseng
ATĶ: QI09AB04
Viela: inactivated Bordetella bronchiseptica, strain 833CER / recombinant type-D Pasteurella-multocida toxin (PMTr)
Ražotājs: Laboratorios Hipra S.A.

A. BIOLOĢISKI AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) RAŽOTĀJS(-I) UN RAŽOTĀJS(-I), KAS ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI

Bioloģiski aktīvo vielu ražotāja nosaukums un adrese Laboratorios Hipra, S.A.

Avda. la Selva, 135 17170 Amer (Girona) Spānija

Laboratorios Hipra, S.A. Carretera C-63, km 48.300, Polígono Industrial El Rieral 17170 Amer (Girona) Spānija

Ražotāja, kas atbild par sērijas izlaidi, nosaukums un adrese Laboratorios Hipra, S.A.

Avda. la Selva, 135 17170 Amer (Girona) Spānija

Zāļu lietošanas instrukcijā jānorāda ražotāja, kas atbild par attiecīgās sērijas izlaidi, nosaukums un adrese.

B.IZPLATĪŠANAS UN LIETOŠANAS NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI

Recepšu veterinārās zāles.

C.MAKSIMĀLI PIEĻAUJAMO ATLIEKVIELU DAUDZUMS (MRL)

Bioloģiskas izcelsmes aktīvā viela, kas paredzēta aktīvās imunitātes iegūšanai, neietilpst Regulas (EK) Nr. 470/2009 darbības jomā.

Palīgvielas (ieskaitot adjuvantus), kas minētas zāļu apraksta 6.1.sadaļā, vai nu ir atļautās vielas, kurām Komisijas Regulas (EK) Nr. 37/2010 pielikuma 1.tabulā noteikts, ka MRL nav nepieciešams vai arī neietilpst Regulas (EK) Nr. 470/2009 darbības jomā, ja tās lieto šo veterināro zāļu sastāvā.

Komentārus