Stronghold (selamectin) - QP54AA05

Raksts satur

Stronghold

selamektīns

Šis dokuments ir Eiropas Publiskā novērtējuma (EPAR) kopsavilkums. Tajā ir paskaidrots, kā Veterināro zāļu komiteja (CVMP) novērtēja iesniegtos dokumentus, pirms sniegt ieteikumus par šo zāļu lietošanu. Šis dokuments nevar aizvietot tiešās pārrunas ar Jūsu veterinārārstu. Ja Jums ir vajadzīga plašāka informācija par Jūsu dzīvnieka veselības stāvokli vai ārstēšanu, sazinieties ar savu veterinārārstu. Ja Jums ir vajadzīga plašāka informācija, kas pamato CVMP ieteikumus, izlasiet zinātnisko iztirzājumu (kas arī ir EPAR daļa).

Kas ir Stronghold

?

Stronghold ir antiparazitāras zāles, kas satur aktīvo vielu selamektīnu. Stronghold ir pieejamas kā šķīdums ārīgai lietošanai divās atšķirīgās koncentrācijās (6 % un 12 %) un tūbiņās ar dažādu stiprumu (15, 30, 45, 60, 120, 240 un 360 mg). Lietojamā koncentrācija un stiprums ir atkarīgi no ārstējamā dzīvnieka svara un sugas.

Kāpēc lieto Stronghold?

Stronghold lieto uz kaķu un suņu ādas un apmatojuma dzīvojošu parazītu, piemēram, blusu un utu, invāzijas ārstēšanai un profilaksei, kā arī organismā dzīvojošu parazītisko tārpu apkarošanai. Tās lieto šādiem nolūkiem:

lai ārstētu un novērstu blusu invāziju kaķiem un suņiem, iznīcinot pieaugušas blusas, to kāpurus un oliņas uz dzīvnieka, kā arī grūsnu vai laktējošu kaķu vai suņu pakaišos. Zāles var lietot arī kā vienu no līdzekļiem blusu izraisīta alerģiskā dermatīta (ādas iekaisuma) ārstēšanai.

sirdstārpu slimības profilaksei kaķiem un suņiem,

ausu ērču invāzijas ārstēšanai kaķiem un suņiem,

zarnu pieaugušu veltņtārpu un āķtārpu invāzijas ārstēšanai kaķiem,

zarnu pieaugušu veltņtārpu invāzijas ārstēšanai suņiem,

utu invāzijas ārstēšanai kaķiem un suņiem,

sarkoptidozes ārstēšanai suņiem.

Pēc apmatojuma pašķiršanas tūbiņas saturu izspiež uz ādas starp lāpstiņām. Šis mazais šķidruma daudzums uzsūcas caur ādu un iedarbojas visā dzīvnieka organismā. Lietojamais stiprums un ievadīšanas reižu skaits ir atkarīgs no ārstējamā dzīvnieka svara un sugas, kā arī no parazīta tipa. Zāļu lietošanas instrukcijā ir sīka informācija par devām un ārstēšanas ilgumu.

Stronghold darbojas?

Stronghold satur selamektīnu, kas ir antiparazitāras zāles, kuras pieder avermektīnu klasei. Selamektīns aktivē īpašas olbaltumvielas, ko sauc par hlorīdu kanāliem, kuri atrodas uz parazītu nervu un muskuļu šūnu virsmas, ļaujot lādētām hlorīdu daļiņām iekļūt nervu šūnās un pārtraucot to normālo elektrisko aktivitāti. Tas izraisa parazītu paralīzi vai bojāeju.

Kā noritēja Stronghold izpēte?

Zāļu iedarbīgumu pret norādītajiem parazītiem novērtēja laboratorijas pētījumos ar kaķiem un suņiem. Zāļu efektivitāte tika apstiprināta lauka pētījumos ar kaķiem un suņiem, nosakot dzīvo parazītu skaitu dažādos laikos pēc ārstēšanas.

Kāds ir Stronghold iedarbīgums šajos pētījumos?

Atkarībā no invāzijas veida, kura ārstēšanai vai profilaksei Stronghold tika lietotas, ārstēšana izrādījās efektīva pēc vienreizējas lietošanas vai atkārtotas ārstēšanas ar mēneša starplaiku.

Lauka pētījumos pēc 90 dienu ilgas ārstēšanas zāles samazināja izķemmēto blusu skaitu par 98 % kaķiem un par 99 % suņiem, kā arī novērsa blusu oliņu izšķilšanos un kāpuru attīstību. Lauka pētījumos tika arī parādīts, ka Stronghold ir 100 % efektīvs suņu un kaķu sirdstārpu slimības profilaksē. Tās ir efektīvas arī ausu ērču invāzijas ārstēšanai kaķiem un suņiem. Sarkoptidozes ārstēšanā, lai pilnīgi iznīcinātu ērces, suņiem bija vajadzīgas divas apstrādes ar 30 dienu starplaiku. Stronghold bija efektīvas arī, lai ārstētu pieaugušu zarnu āķtārpu invāziju kaķiem, pieaugušu zarnu veltņtārpu invāziju kaķiem un suņiem, kā arī utu invāzijas ārstēšanā kaķiem un suņiem.

Dzīvnieka mazgāšana ar šampūnu vai samirkšana divas vai vairākas stundas pēc apstrādes neietekmēja zāļu efektivitāti.

Kāds pastāv risks, lietojot Stronghold?

Stronghold retāk nekā 1 no 1000 kaķiem izsauc pārejošu alopēciju (matu izkrišanu) aplikācijas vietā.

Stronghold var izraisīt matu savelšanos aplikācijas vietā vai neliela daudzuma balta pulvera parādīšanos retāk nekā 1 no 1000 kaķiem. Tas neietekmē zāļu drošumu vai efektivitāti.

Stronghold nedrīkst lietot dzīvniekiem, kas jaunāki par sešām nedēļām. Tās nedrīkst lietot arī kaķiem, kas slimo ar citu slimību, vai kas ir novājināti un ar nepietiekamu svaru savam lielumam un vecumam.

Kādi piesardzības pasākumi jāievēro personai, kas ievada zāles vai nonāk saskarē ar dzīvnieku?

Stronghold ir viegli uzliesmojošas, tās jāglabā attālu no siltuma avotiem, dzirkstelēm, vaļējas liesmas vai citiem uzliesmošanas avotiem. Izmantojot Stronghold, nesmēķējiet, neēdiet un nedzeriet. Pēc lietošanas nomazgājiet rokas un nekavējoties nomazgājiet ar ūdeni un ziepēm kontaktā ar zālēm nonākušu ādu. Ja Stronghold iekļūst acīs, tās nekavējoties jāizskalo ar tīru ūdeni un jāuzmeklē medicīniskā palīdzība.

Neaizskariet apstrādātos dzīvniekus, līdz aplikācijas vieta ir izžuvusi. Ārstēšanas dienā bērni nedrīkst aizskart ārstētos dzīvniekus, un dzīvnieki nedrīkst gulēt pie saviem saimniekiem, jo īpaši bērniem. Izlietotie aplikatori nekavējoties jāizmet, un tos nedrīkst atstāt bērniem redzamā vai pieejamā vietā. Cilvēkiem ar jutīgu ādu vai zināmu alerģiju pret šāda veida zālēm jārīkojas ar Stronghold piesardzīgi.

Kāpēc Stronghold tika apstiprinātas?

Veterināro zāļu komiteja (CVMP) secināja, ka ieguvumi, lietojot Stronghold saskaņā ar apstiprinātajām indikācijām, pārsniedz šo zāļu radīto risku, un ieteica izsniegt Stronghold reģistrācijas apliecību. Informācija par ieguvumu un riska attiecību ir atrodama šā EPAR zinātniskā iztirzājuma modulī.

Cita informācija par Stronghold

Eiropas Komisija 1999. gada 25. novembrī izsniedza Stronghold reģistrācijas apliecību, kas derīga visā Eiropas Savienībā. Informācija par šo zāļu izsniegšanas noteikumiem ir atrodama uz marķējuma/ārējā iepakojuma.

Šo kopsavilkumu pēdējo reizi atjaunināja 2015. gada janvārī.

Komentārus