Zāļu nosaukums - T

Sugas Zāļu nosaukums ATĶ Viela Ražotājs
Suņi Trocoxil QM01AH 92 mavacoxib Zoetis Belgium SA
Suņi Trifexis QP54AB51 spinosad / milbemycin oxime Eli Lilly and Company Limited