UpCard (Torasemide anhydrous) – Izsniegšanas kārtības un lietošanas nosacījumi vai ierobežojumi - QC03CA04

A.RAŽOTĀJS(-I), KAS ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI

Ražotāja(-u), kas atbild par sērijas izlaidi, nosaukums un adrese

Vétoquinol SA

Magny-Vernois

70200 Lure

Francija

B.IZPLATĪŠANAS UN LIETOŠANAS NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI

Recepšu veterinārās zāles.

C.MAKSIMĀLI PIEĻAUJAMO ATLIEKU DAUDZUMS (MRL)

Nav piemērojams.

Komentārus