Vaxxitek HVT IBD (live vHVT013-69 recombinant virus) - QI01AD15

Raksts satur

VAXXITEK HVT+IBD

EPAR kopsavilkums plašākai sabiedrībai

Šis dokuments ir Eiropas Publiskā novērtējuma (EPAR) kopsavilkums. Tajā ir paskaidrots, kā Veterināro zāļu komiteja (CVMP) novērtēja iesniegtos dokumentus, pirms sniegt ieteikumus par šo zāļu lietošanu..

Šis dokuments nevar aizvietot klātienes pārrunas ar Jūsu veterināru. Ja Jums ir vajadzīgas sīkākas ziņas par Jūsu dzīvnieka veselības stāvokli vai ārstēšanu, sazinieties ar savu veterināru. Ja Jums ir vajadzīgas sīkākas ziņas, kas pamato CVMP ieteikumus, izlasiet zinātnisko iztirzājumu (kas arī ir daļa no EPAR).

Kas ir Vaxxitek HVT+IBD?

Vaxxitek HVT+IBD ir rekombinanta vakcīna, kas paredzēta lietošanai cāļiem pret infekciozo bursītu (kas pazīstams arī kā Gumboro slimība) un Mareka slimību. Tā tiek piegādāta kā sasaldēta suspensija, kas ir jāatšķaida ar atšķaidītāju un jāinjicē cāļiem un embrionētām vistas olām.

Kāpēc lieto Vaxxitek HVT+IBD?

Vaxxitek HVT+IBD lieto, lai novērstu cāļu mirstību un mazinātu infekciozā bursīta klīniskās pazīmes un ietekmi. Infekciozais bursīts ir slimība, kas kaitē cāļu imūnsistēmai. Vaxxitek HVT+IBD lieto arī, lai mazinātu Mareka slimības izraisīto cāļu mirstību, klīniskās pazīmes un ietekmi. Mareka slimība ir cāļu herpes vīrusa infekcija.

Vaxxitek HVT+IBD darbojas?

Vaxxitek HVT + IBD satur vakcīnas celmus, kas izraisa aktīvu imunitāti un seroloģisku reakciju (konstatētās antivielas) pret šīm divām slimībām. Nav novērota vakcīnas interference ar antivielām, kas saņemtas no putnu mātes, un to var droši ievadīt vienu dienu veciem cāļiem un embrionētām vistas olām, nenodarot acīm redzamu kaitējumu un neizraisot imūndepresijas efektu.

Kā noritēja Vaxxitek HVT+IBD izpēte?

Vakcīnas nekaitīgums tika pierādīts vairākos laboratorijas un lauka pētījumos ar dažādiem cāļiem, tostarp tādiem, kas bija brīvi no specifiskā patogēna. Pētījumi tika veikti saskaņā ar atbilstošām Eiropas Farmakopejas monogrāfijām. Lai gan ir maz ticams, ka vakcīna ietekmē tēviņu auglību, zāļu aprakstā tomēr ir iekļauts brīdinājums.

Ir pierādīts arī vakcīnas nekaitīgums putnu sugām (fazāniem, pīlēm, irbēm, paipalām un baložiem), kas nav uzņēmīgas pret šīm slimībām, kā arī zīdītāju sugām (pelēm un jūras cūciņām). Kas attiecas uz jebkuru tītaru herpes vīrusa (HVT) dzīvo vakcīnu, šī vakcīna izdalās no vakcinētiem putniem un var izplatīties uz tītariem. Pētījumi ir pierādījuši, ka šis celms šķiet nekaitīgs tītariem, tomēr ir jāievēro piesardzības pasākumi, lai izvairītos no tieša vai netieša kontakta starp vakcinētiem cāļiem un tītariem.

Kāds ir Vaxxitek HVT+IBD iedarbīgums šajos pētījumos?

Pētījumi pierādīja, ka Vaxxitek HVT+IBD ir efektīva cāļu un embrionētu vistu olu aktīvā imunizācijā pret infekciozo bursītu. Aizsardzība iestājas pēc 2 nedēļām un ilgst līdz 9 nedēļām. Vakcīna ir efektīva arī pret Mareka slimību. Aizsardzība iestājas, sākot ar ceturto dienu. Vienreizēja vakcinācija ir pietiekama, lai nodrošinātu aizsardzību riska periodā.

Kāds pastāv risks, lietojot Vaxxitek HVT+IBD?

Drīkst vakcinēt tikai veselus putnus; vakcīnu nedrīkst lietot dēšanas periodā un vaislas putniem. Nav pieejama informācija par vakcīnas nekaitīgumu un efektivitāti, lietojot to vienlaikus ar citām vakcīnām, izņemot lietojot to ar Merial novājinātajām vakcīnām pret Mareka slimību, Ņūkāslas slimību un infekciozo bronhītu. Tāpēc 14 dienas kopš šo vakcīnu injicēšanas iesaka nelietot citas vakcīnas, izņemot minētās. Ja nav veikti specifiski pētījumi, nedrīkst lietot citas vakcīnas vienlaicīgi ar vakcīnu, ko ievada olām.

Kāda piesardzība ir jāievēro personai, kas ievada zāles vai nonāk saskarē ar dzīvnieku?

Tā kā vakcīna tiek glabāta konteinerī šķidrā slāpeklī, EPAR zāļu apraksta modulī ir sniegti īpaši norādījumi par vakcīnas atšķaidīšanu.

Cik ilgi ir jānogaida, līdz ārstēto dzīvnieku drīkst nokaut un tā gaļu lietot pārtikā (izdalīšanās periods no organisma)?

Nulle dienas.

Kāpēc Vaxxitek HVT+IBD tika apstiprināta?

Veterināro zāļu komiteja (CVMP) secināja, ka cāļiem Vaxxitek HVT+IBD ieguvumi ir lielāki par risku, un ieteica izsniegt Vaxxitek HVT+IBD reģistrācijas apliecību. Ieguvuma-riska attiecība atrodama šī EPAR 6. modulī.

Cita informācija par Vaxxitek HVT+IBD:

Eiropas Komisija 2002. gada 9. augustā izsniedza Vaxxitek HVT+IBD reģistrācijas apliecību, kas derīga visā Eiropas Savienībā, uzņēmumam Merial S.A.S. Reģistrācijas apliecība pēc tam tika atjaunota. Informācija par šo zāļu izsniegšanas noteikumiem ir atrodama uz etiķetes/ārējā iepakojuma.

Šis kopsavilkums pēdējo reizi tika atjaunināts 2007. gada jūlijā.

Komentārus