Latvian
Atlasīt vietnes valodu

Vectra 3D (dinotefuran, permethrin, and pyriproxyfen) - QP53AC54

Updated on site: 09-Feb-2018

Zāļu nosaukums: Vectra 3D
ATĶ: QP53AC54
Viela: dinotefuran, permethrin, and pyriproxyfen
Ražotājs: Ceva Sante Animale

Raksts satur

An agency of the European Union

Vectra 3D

Dinotefurāns / piriproksifēns / permetrīns

Šis dokuments ir Eiropas Publiskā novērtējuma ziņojuma (EPAR) kopsavilkums. Tajā ir paskaidrots, kā Veterināro zāļu komiteja (CVMP) novērtēja iesniegtos dokumentus, pirms sniegt ieteikumus par šo zāļu lietošanu.

Šis dokuments nevar aizvietot tiešās pārrunas ar Jūsu veterinārārstu. Ja Jums ir vajadzīgas sīkākas ziņas par dzīvnieka veselības stāvokli vai ārstēšanu, sazinieties ar veterinārārstu. Ja Jums ir vajadzīgas sīkākas ziņas, kas pamato CVMP ieteikumus, izlasiet zinātnisko iztirzājumu (kas arī ir EPAR daļa).

Kas ir Vectra 3D

?

Vectra 3D ir veterinārās zāles, kas satur trīs aktīvās vielas: dinotefurānu, piriproksifēnu un permetrīnu. Tās ir pieejamas kā šķīdums pilināšanai uz ādas piecos dažādos stiprumos aplikatoros, kas paredzēti lietošanai suņiem ar dažādu ķermeņa masu.

Kāpēc lieto Vectra 3D?

Vectra 3D lieto suņiem blusu un ērču invāziju ārstēšanai un profilaksei, kā arī aizsardzībai pret smilšu mušām, moskītiem un sīvajām mušām. Šo zāļu iedarbība ilgst līdz vienam mēnesim, un tās novērš blusu vairošanos un attīstību divus mēnešus. Tās var lietot, arī ārstējot blusu izraisītu alerģisko dermatītu (alerģisku reakciju uz blusu kodumiem).

Vectra 3D deva ir atkarīga no suņa ķermeņa masas. Viena pilna Vectra 3D aplikatora saturu uzklāj tieši uz suņa ādas, pašķirot spalvu, vienā vai vairākās vietās uz muguras atkarībā no suņa ķermeņa masas vai nepārtrauktā līnijā pa muguras vidusdaļu no astes pamatnes līdz lāpstiņām. Ārstēšanu var atkārtot vienreiz mēnesī.

Kā darbojas Vectra 3D?

Vectra 3D aktīvās vielas darbojas kā ektoparaziticīdi. Tas nozīmē, ka tās nonāvē ektoparazītus, kas dzīvo uz dzīvnieku ādas vai spalvā, piemēram, blusas un ērces, kas barojas uz dzīvnieku ādas.

Dinotefurāns un permetrīns ir insekticīdi, kas nonāvē kukaiņus, iedarbojoties uz to nervu sistēmu ar dažādiem mehānismiem. Permetrīns līdzīgā veidā iedarbojas arī uz ērcēm. Dinotefurāns iedarbojas uz nervu receptoriem, kurus dēvē par nikotīnskābes acetilholīna receptoriem, bet permetrīns iedarbojas uz signālu pārvadē iesaistīto nervu nātrija kanāliem. Lietojot kopā, tie pastiprina viens otra darbību. Piriproksifēns ir kukaiņu augšanas regulētājs, kas pārtrauc blusu dzīves ciklu, izraisot neauglīgu olu veidošanos, kā arī bloķējot jaunu blusu nobriešanu par pieaugušām blusām.

Kā noritēja Vectra 3D izpēte?

Vectra 3D efektivitāti pret blusām, ērcēm, odiem un mušām pētīja 24 laboratorijas pētījumos un divos lauka pētījumos.

Vienā lauka pētījumā bija iekļauti 485 suņi ar blusu un/vai ērču invāziju, kurus vienreiz ārstēja ar Vectra 3D vai citu uz ādas lietojamu līdzekli, kas satur divas citas blusu un ērču invāziju kontrolējošas vielas — fipronilu un (S)-metoprēnu. Efektivitātes rādītājs bija blusu un ērču skaita samazināšanās.

Otrā lauka pētījumā bija iekļauti 278 suņi ar blusu invāziju, kuru ārstēšanā izmantoja Vectra 3D trīs reizes ar viena mēneša starplaiku vai citu aplicējamu līdzekli, kas satur fipronilu un (S)-metoprēnu. Efektivitātes rādītājs bija blusu skaita samazināšanās.

Kāds ir Vectra 3D iedarbīgums šajos pētījumos?

Pirmajā lauka pētījumā pierādīja, ka četru nedēļu pētījuma periodā ar Vectra 3D ārstētajiem suņiem blusu skaits samazinājās par 79 %, salīdzinot ar samazinājumu par 57 % ar citām zālēm ārstētiem suņiem. Pētījumā konstatēja arī blusu izraisīta alerģiskā dermatīta pazīmju samazināšanos suņiem par vairāk nekā 90 %, ārstējot ar Vectra 3D vai salīdzināmām zālēm. Ar Vectra 3D ārstētiem suņiem četru nedēļu laikā ērču skaits samazinājās vidēji par 94 %, salīdzinot ar 97 % kontroles grupā.

Otrā lauka pētījumā konstatēja, ka ar Vectra 3D ārstētajiem suņiem blusu skaits samazinājās vidēji par 95 %, salīdzinot ar 97 % ar fipronilu un (S)-metoprēnu ārstētiem suņiem.

Kāds pastāv risks, lietojot Vectra 3D?

Suņiem ļoti reti var būt īslaicīgs apsārtums, nieze vai citas pazīmes, kas liecina par diskomfortu uzklāšanas vietā. Šīs pazīmes parasti izzūd 24 stundu laikā pēc aplicēšanas. Ļoti reti suņiem var būt vemšana vai caureja.

Pilns visu Vectra 3D izraisīto blakusparādību saraksts ir atrodams zāļu lietošanas instrukcijā.

Vectra 3D nedrīkst lietot kaķiem, un kaķiem nedrīkst ļaut saskarties ar suņiem, kuru ārstēšanai izmantotas šīs zāles, jo tas var izraisīt nelabvēlīgu ietekmi ar, iespējams, letālu iznākumu.

Kādi piesardzības pasākumi jāievēro personai, kas ievada zāles vai nonāk saskarē ar dzīvnieku?

Cilvēki, kuri aplicē šīs zāles, nedrīkst smēķēt, ēst vai dzert, un pēc rīkošanās ar zālēm viņiem kārtīgi jānomazgā rokas.

Ja notikusi nejauša saskare ar acīm, acis jāizskalo ar ūdeni un, ja notikusi nejauša saskare ar ādu, āda jānomazgā ar ziepēm un ūdeni.

Ja ādas vai acu kairinājums saglabājas vai ja veterinārās zāles tiek nejauši norītas, nekavējoties jāmeklē medicīniska palīdzība un ārstam jāparāda lietošanas instrukcija vai marķējums.

Cilvēkiem, kuriem ir diagnosticēta paaugstināta jutība (alerģija) pret kādu no šo zāļu sastāvdaļām, jāizvairās no saskares ar šīm zālēm.

Bērni nedrīkst rotaļāties ar ārstētajiem suņiem vismaz četras stundas pēc šo veterināro zāļu lietošanas. Ārstētie suņi ārstēšanas dienā nedrīkst gulēt kopā ar saimniekiem, jo īpaši bērniem.

Kāpēc Vectra 3D tika apstiprinātas?

Veterināro zāļu komiteja (CVMP) secināja, ka Vectra 3D sniegtie ieguvumi apstiprināto indikāciju gadījumā pārsniedz šo zāļu radīto risku, un ieteica izsniegt Vectra 3D reģistrācijas apliecību. Informācija par ieguvumu un riska attiecību ir atrodama šā EPAR zinātnisko apspriežu modulī.

Cita informācija par Vectra 3D

Eiropas Komisija 04/12/2013 izsniedza Vectra 3D reģistrācijas apliecību, kas derīga visā Eiropas Savienībā. Informācija par šo zāļu izsniegšanas noteikumiem ir atrodama uz marķējuma/ārējā iepakojuma.

Šo kopsavilkumu pēdējo reizi atjaunināja 10.2013.

Komentārus