Latvian
Atlasīt vietnes valodu

Vectra Felis (pyriproxyfen / dinotefuran) – Izsniegšanas kārtības un lietošanas nosacījumi vai ierobežojumi - QP53A

A.RAŽOTĀJS, KAS ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI

Ceva Santé Animale 10, av. de La Ballastière 33500 Libourne FRANCIJA

B.IZPLATĪŠANAS UN LIETOŠANAS NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI

Recepšu veterinārās zāles.

C.MAKSIMĀLI PIEĻAUJAMO ATLIEKU DAUDZUMS (MRL)

Nav noteikts.

Komentārus