Latvian
Atlasīt vietnes valodu

Vectra Felis (pyriproxyfen / dinotefuran) – Izsniegšanas kārtības un lietošanas nosacījumi vai ierobežojumi - QP53A

Updated on site: 09-Feb-2018

Zāļu nosaukums: Vectra Felis
ATĶ: QP53A
Viela: pyriproxyfen / dinotefuran
Ražotājs: Ceva Sante Animale
LatvianLatvian
Mainīt valodu

A.RAŽOTĀJS, KAS ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI

Ceva Santé Animale 10, av. de La Ballastière 33500 Libourne FRANCIJA

B.IZPLATĪŠANAS UN LIETOŠANAS NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI

Recepšu veterinārās zāles.

C.MAKSIMĀLI PIEĻAUJAMO ATLIEKU DAUDZUMS (MRL)

Nav noteikts.

Komentārus