Latvian
Atlasīt vietnes valodu

Versican Plus L4 (Leptospira interrogans serogroup Australis...) - QI07AB01

Updated on site: 09-Feb-2018

Zāļu nosaukums: Versican Plus L4
ATĶ: QI07AB01
Viela: Leptospira interrogans serogroup Australis serovar Bratislava, strain MSLB 1088, L. interrogans serogroup Icterohaemorrhagiae serovar Icterohaemorrhagiae, strain MSLB 1089, L. interrogans serogroup Canicola serovar Canicola, strain MSLB 1090, L. kirschner
Ražotājs: Zoetis Belgium S.A.

Raksts satur

Versican Plus L4

Suņu leptospirozes (inaktivēta) vakcīna

Šis dokuments ir Eiropas Publiskā novērtējuma ziņojuma (EPAR) kopsavilkums. Tajā ir paskaidrots, kā Veterināro zāļu komiteja (CVMP) novērtēja iesniegtos dokumentus, pirms sniegt ieteikumus par šo zāļu lietošanu.

Šis dokuments nevar aizstāt tiešās pārrunas ar Jūsu veterinārārstu. Ja Jums ir vajadzīgas sīkākas ziņas par dzīvnieka veselības stāvokli vai ārstēšanu, sazinieties ar veterinārārstu. Ja Jums ir vajadzīgas sīkākas ziņas, kas pamato CVMP ieteikumus, izlasiet zinātnisko iztirzājumu (kas arī ir EPAR daļa).

Kas ir Versican Plus L4

?

Versican Plus L4 ir veterināra vakcīna, kas satur inaktivētus (nonāvētus) leptospiru

(Icterohaemorrhagiae, Canicola, Bratislava un Grippotyphosa) baktēriju celmus. Versican Plus L4 ir pieejama kā suspensija injekcijām.

Kāpēc lieto Versican Plus L4?

Versican Plus L4 lieto, lai pasargātu suņus no leptospirozes, bakteriālas slimības, ko var pārnest ar inficētu urīnu un kas izraisa asiņošanu, hepatītu (aknu iekaisumu) un dzelti vai nefrītu (nieru iekaisumu).

Vakcīnu ievada kucēniem no sešu nedēļu vecuma zemādas injekcijas veidā, atkārtotu injekciju veicot pēc trīs līdz četrām nedēļām. Revakcinācijas nolūkā katru gadu jāievada viena Versican Plus L4 deva.

Kā darbojas Versican Plus L4?

Versican Plus L4 ir vakcīna. Vakcīna darbojas, apmācot imūnsistēmu (organisma dabīgos aizsargspēkus), kā pasargāt sevi no slimības. Versican Plus L4 sastāvā esošie leptospiru baktēriju celmi ir nonāvēti (inaktivēti), lai tie nevarētu izraisīt slimību. Ievadot Versican Plus L4 suņiem, dzīvnieku imūnsistēma atpazīst baktērijas kā svešas un veido pret tām antivielas. Turpmāk, ja dzīvnieki saskarsies ar šīm leptospirām, imūnsistēma spēs reaģēt ātrāk. Tas palīdzēs nodrošināt aizsardzību pret leptospirozi.

Versican Plus L4 satur palīgvielu (alumīnija hidroksīdu) imūnās atbildes reakcijas pastiprināšanai.

Kā noritēja Versican Plus L4 izpēte?

Versican Plus L4 efektivitāti pētīja lauka pētījumā 129 suņiem. Suņus vai nu vakcinēja divreiz ar trīs vai četru nedēļu starplaiku, vai arī viņi saņēma vienu revakcinācijas devu reizi gadā. Efektivitātes rādītājs bija antivielu līmenis pirms un pēc vakcinācijas.

Kādas bija Versican Plus L4 priekšrocības šajos pētījumos?

Lauka pētījums pierādīja, ka pēc vakcinācijas ar Versican Plus L4 to suņu procentuālais daudzums, kuriem izveidojies aizsargājošs antivielu līmenis pret leptospirām, ir robežās no 59 % līdz 96 %. Dažos gadījumos no mātītes mantoto antivielu dēļ atbildes reakcijas rādītājs kucēniem bija mazāks nekā pieaugušiem suņiem.

Kāds pastāv risks, lietojot Versican Plus L4?

Visbiežākā Versican Plus L4 blakusparādība (kas novērota vairāk nekā 1 no 100 suņiem) ir īslaicīgs pietūkums līdz 5 cm diametrā, kas var rasties injekcijas vietā pēc vakcinācijas.

Kādi piesardzības pasākumi jāievēro personai, kura ievada vakcīnu vai nonāk saskarē ar dzīvnieku?

Nejaušas pašinjekcijas gadījumā nekavējoties jāmeklē medicīniska palīdzība un jāparāda ārstam lietošanas instrukcija vai marķējums.

Kāpēc Versican Plus L4 tika apstiprināta?

Veterināro zāļu komiteja (CVMP) secināja, ka Versican Plus L4 ieguvumi apstiprinātās indikācijas gadījumā pārsniedz risku, un ieteica izsniegt Versican Plus L4 reģistrācijas apliecību. Informācija par ieguvumu un riska attiecību atrodama šā EPAR zinātnisko apspriežu modulī.

Cita informācija par Versican Plus L4

Eiropas Komisija 2014. gada 31. jūlijā izsniedza Versican Plus L4 reģistrācijas apliecību, kas derīga visā Eiropas Savienībā. Informācija par šo zāļu izsniegšanas noteikumiem ir atrodama uz marķējuma/ārējā iepakojuma.

Šo kopsavilkumu pēdējo reizi atjaunināja 2014. gada jūnijā.

Komentārus