Latvian
Atlasīt vietnes valodu

Versican Plus L4 (Leptospira interrogans serogroup Australis...) – Izsniegšanas kārtības un lietošanas nosacījumi vai ierobežojumi - QI07AB01

Updated on site: 09-Feb-2018

Zāļu nosaukums: Versican Plus L4
ATĶ: QI07AB01
Viela: Leptospira interrogans serogroup Australis serovar Bratislava, strain MSLB 1088, L. interrogans serogroup Icterohaemorrhagiae serovar Icterohaemorrhagiae, strain MSLB 1089, L. interrogans serogroup Canicola serovar Canicola, strain MSLB 1090, L. kirschner
Ražotājs: Zoetis Belgium S.A.

A. BIOLOĢISKI AKTĪVO VIELU RAŽOTĀJS UN RAŽOTĀJS, KAS ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI

Bioloģiski aktīvo vielu ražotāja nosaukums un adrese

Bioveta, a.s., Komenského 212,

683 23 Ivanovice na Hané, ČEHIJAS REPUBLIKA

Ražotāja, kas atbild par sērijas izlaidi, nosaukums un adrese

Bioveta, a.s., Komenského 212,

683 23 Ivanovice na Hané, ČEHIJAS REPUBLIKA

Zāļu lietošanas instrukcijā jānorāda ražotāja, kas atbild par attiecīgās sērijas izlaidi, nosaukums un adrese.

B.IZPLATĪŠANAS UN LIETOŠANAS NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI

Recepšu veterinārās zāles.

C.MAKSIMĀLI PIEĻAUJAMO ATLIEKU DAUDZUMS (MRL)

Nav noteikts.

D.CITI REĢISTRĀCIJAS NOSACĪJUMI UN PRASĪBAS

Nav noteikts.

Komentārus