Ypozane (osaterone acetate) – Izsniegšanas kārtības un lietošanas nosacījumi vai ierobežojumi - QG04CX90

Raksts satur

A.RAŽOŠANAS LICENCES ĪPAŠNIEKS, KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI

Ražotāja, kas atbild par sērijas izlaidi, nosaukums un adrese

Virbac S.A.

1ère avenue – 2065 m – LID

06516 Carros Francija

B.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU

Recepšu veterinārās zāles.

Reģistrācijas apliecības īpašniekam jāinformē Eiropas Komisija par piegādes un lietošanas plāniem veterinārajām zālēm, kas reģistrētas pēc šī lēmuma

C.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ DROŠU UN EFEKTĪVU LIETOŠANU

Nav piemērojami.

D.MRL (MAKSIMĀLAIS ZĀĻU ATLIEKVIELU PIEĻAUJAMAIS DAUDZUMS) ZIŅOJUMS

Nav piemērojams.

Komentārus