Ypozane (osaterone acetate) – Marķējuma teksts - QG04CX90

Raksts satur

INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

KARTONA KASTE - 1.875mg

1.VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Ypozane 1.875 mg tabletes suņiem

Osaterone acetate

2.AKTĪVO UN CITU VIELU NOSAUKUMS

Katra tablete satur 1.875 mg osaterona acetāta.

3.ZĀĻU FORMA

Tabletes.

4.IEPAKOJUMA IZMĒRS

7 tabletes.

5.MĒRĶA SUGAS

Suņi.

6.INDIKĀCIJAS

Labdabīgas prostatas hipertrofijas ārstēšanai vīriešu kārtas suņiem.

7.LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Perorālai lietošanai

Pirms lietošanas skatīt iepakojumam pievienoto instrukciju.

8.IZDALĪŠANĀS PERIODS NO ORGANISMA

Nav piemērojams.

9.ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Pirms lietošanas skatīt iepakojumam pievienoto instrukciju.

10.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz{mēnesis/gads}

11.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Nav nepieciešami.

12.ĪPAŠI NORĀDĪJUMI RĪCĪBAI AR NEIZLIETOTĀM VETERINĀRĀM ZĀLĒM VAI TO ATKRITUMIEM, JA TĀDI IR

Jebkuras neizlietotās veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar vietējo normatīvo aktu prasībām.

13.VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM” UN NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, ja piemērojami

Lietošanai dzīvniekiem.

Recepšu veterinārās zāles.

14. VĀRDI “UZGLABĀT BĒRNIEM NEPIEEJAMĀ UN NEREDZAMĀ VIETĀ”

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

15. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Virbac S.A.

1ère avenue – 2065 m – LID

06516 Carros Francija

16.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS (-I)

EU/2/06/068/001

17.RAŽOŠNAS SĒRIJAS NUMURS

Sērija {numurs}

DATI, KAS OBLIGĀTI JĀNORĀDA UZ BLISTERIEM JEB SLOKSNĪTĒM SLOKSNĪTE -1.875 MG

1.VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Ypozane 1.875 mg tabletes suņiem

Osaterone acetate

2.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

VIRBAC S.A

3.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz{mēnesis/gads}

4. SĒRIJAS NUMURS

Sērija {numurs}

5.VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM”

Lietošanai dzīvniekiem.

INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

KARTONA KASTE -3.75mg

1.VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Ypozane 3.75 mg tabletes suņiem

Osaterone acetate

2.AKTĪVO UN CITU VIELU NOSAUKUMS

Katra tablete satur 3.75 mg osaterona acetāta.

3.ZĀĻU FORMA

Tabletes.

4.IEPAKOJUMA IZMĒRS

7 tabletes.

5.MĒRĶA SUGAS

Suņi.

6.INDIKĀCIJAS

Labdabīgas prostatas hipertrofijas ārstēšanai vīriešu kārtas suņiem.

7.LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Perorālai lietošanai

Pirms lietošanas skatīt iepakojumam pievienoto instrukciju.

8.IZDALĪŠANĀS PERIODS NO ORGANISMA

Nav piemērojams.

9.ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Pirms lietošanas skatīt iepakojumam pievienoto instrukciju.

10.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz{mēnesis/gads}

11.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Nav nepieciešami.

12.ĪPAŠI NORĀDĪJUMI RĪCĪBAI AR NEIZLIETOTĀM VETERINĀRĀM ZĀLĒM VAI TO ATKRITUMIEM, JA TĀDI IR

Jebkuras neizlietotās veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar vietējo normatīvo aktu prasībām.

13.VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM” UN NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, ja piemērojami

Lietošanai dzīvniekiem.

Recepšu veterinārās zāles.

14. VĀRDI “UZGLABĀT BĒRNIEM NEPIEEJAMĀ UN NEREDZAMĀ VIETĀ”

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

15. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Virbac S.A.

1ère avenue – 2065 m – LID

06516 Carros Francija

16.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS (-I)

EU/2/06/068/002

17.RAŽOŠNAS SĒRIJAS NUMURS

Sērija {numurs}

DATI, KAS OBLIGĀTI JĀNORĀDA UZ BLISTERIEM JEB SLOKSNĪTĒM SLOKSNĪTE -3.75 MG

1.VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Ypozane 3.75 mg tabletes suņiem

Osaterone acetate

2.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

VIRBAC S.A

3.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz{mēnesis/gads}

4. SĒRIJAS NUMURS

Sērija {numurs}

5.VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM”

Lietošanai dzīvniekiem.

INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

KARTONA KASTE -7.5mg

1.VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Ypozane 7.5 mg tabletes suņiem

Osaterone acetate

2.AKTĪVO UN CITU VIELU NOSAUKUMS

Katra tablete satur 7.5 mg osaterona acetāta.

3.ZĀĻU FORMA

Tabletes.

4.IEPAKOJUMA IZMĒRS

7 tabletes.

5.MĒRĶA SUGAS

Suņi.

6.INDIKĀCIJAS

Labdabīgas prostatas hipertrofijas ārstēšanai vīriešu kārtas suņiem

7.LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Perorālai lietošanai

Pirms lietošanas skatīt iepakojumam pievienoto instrukciju.

8.IZDALĪŠANĀS PERIODS NO ORGANISMA

Nav piemērojams.

9.ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Pirms lietošanas skatīt iepakojumam pievienoto instrukciju.

10.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz{mēnesis/gads}

11.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Nav noteikti.

12.ĪPAŠI NORĀDĪJUMI RĪCĪBAI AR NEIZLIETOTĀM VETERINĀRĀM ZĀLĒM VAI

TO ATKRITUMIEM, JA TĀDI IR

Jebkuras neizlietotās veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar vietējo normatīvo aktu prasībām.

13.VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM” UN NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, ja piemērojami

Lietošanai dzīvniekiem

Recepšu veterinārās zāles.

14. VĀRDI “UZGLABĀT BĒRNIEM NEPIEEJAMĀ UN NEREDZAMĀ VIETĀ”

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

15. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Virbac S.A.

1ère avenue – 2065 m – LID

06516 Carros Francija

16.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS (-I)

EU/2/06/068/003

17.RAŽOŠNAS SĒRIJAS NUMURS

Sērija {numurs}

DATI, KAS OBLIGĀTI JĀNORĀDA UZ BLISTERIEM JEB SLOKSNĪTĒM

SLOKSNĪTE -7.5 MG

1.VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Ypozane 7.5 mg tabletes suņiem

Osaterone acetate

2.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

VIRBAC S.A

3.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz{mēnesis/gads}

4. SĒRIJAS NUMURS

Sērija {numurs}

5.VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM”

Lietošanai dzīvniekiem.

INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

KARTONA KASTE -15mg

1.VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Ypozane 15 mg tabletes suņiem

Osaterone acetate

2.AKTĪVO UN CITU VIELU NOSAUKUMS

Katra tablete satur 15 mg osaterona acetāta.

3.ZĀĻU FORMA

Tabletes.

4.IEPAKOJUMA IZMĒRS

7 tabletes.

5.MĒRĶA SUGAS

Suņi.

6.INDIKĀCIJA(S)

Labdabīgas prostatas hipertrofijas ārstēšanai vīriešu kārtas suņiem.

7.LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Perorālai lietošanai

Pirms lietošanas skatīt iepakojumam pievienoto instrukciju.

8.IZDALĪŠANĀS PERIODS NO ORGANISMA

Nav piemērojams.

9.ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Pirms lietošanas skatīt iepakojumam pievienoto instrukciju.

10.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz{mēnesis/gads}

11.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Nav nepieciešami

12.ĪPAŠI NORĀDĪJUMI RĪCĪBAI AR NEIZLIETOTĀM VETERINĀRĀM ZĀLĒM VAI TO ATKRITUMIEM, JA TĀDI IR

Jebkuras neizlietotāsveterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar vietējo normatīvo aktu prasībām.

13.VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM” UN NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, ja piemērojami

Lietošanai dzīvniekiem.

Recepšu veterinārās zāles.

14. VĀRDI “UZGLABĀT BĒRNIEM NEPIEEJAMĀ UN NEREDZAMĀ VIETĀ”

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

15. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Virbac S.A.

1ère avenue – 2065 m – LID

06516 Carros Francija

16.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS (-I)

EU/2/06/068/004

17.RAŽOŠNAS SĒRIJAS NUMURS

Sērija {numurs}

DATI, KAS OBLIGĀTI JĀNORĀDA UZ BLISTERIEM JEB SLOKSNĪTĒM SLOKSNĪTE -15 mg

1.VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Ypozane 15 mg tabletes suņiem

Osaterone acetate

2.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

VIRBAC S.A

3.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz{mēnesis/gads}

4. SĒRIJAS NUMURS

Sērija {numurs}

5.VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM”

Lietošanai dzīvniekiem.

Komentārus