Ypozane (osaterone acetate) – Lietošanas instrukcija - QG04CX90

Raksts satur

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

YPOZANE

1.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES TURĒTĀJA, KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI, NOSAUKUMS UN ADRESE, JA DAŽĀDI

Reģistrācijas apliecības turētājs un ražotājs:

VIRBAC S.A. – 1ère avenue 2065 m – LID– 06516 Carros – Francija

2.VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

YPOZANE 1.875 mg tabletes suņiem

YPOZANE 3.75 mg tabletes suņiem

YPOZANE 7.5 mg tabletes suņiem

YPOZANE 15 mg tabletes suņiem

Osaterone acetate

3.ZIŅOJUMS PAR AKTĪVO (-AJĀM) VIELU (-ĀM) UN CITĀM SASTĀVDAĻĀM

Katra tablete satur 1.875 mg, 3.75 mg, 7.5 mg or 15 mg osaterona acetatu.

4.INDIKĀCIJAS

Labdabīgas prostatas hipertrofijas ārstēšanai vīriešu kārtas suņiem.

5.KONTRINDIKĀCIJAS

Nav.

6.NEVĒLAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Visbiežāk ziņotās nevēlamās blakusparādības ir vieglas un pārejošas apetītes izmaiņas - vai nu tās palielināšanās (ļoti bieži), vai samazināšanās (ļoti reti). Bieži tiek novērota draudzīga uzvedība, īslaicīgas izmaiņas uzvedībā ar samazinātu vai palielinātu aktivitāti. Tādas blakusparādības kā pārejoša vemšana un/vai caureja, poliūrija/polidipsija, slāpes vai letarģija rodas retāk. Retāk novēro piena dziedzeru palielināšanos , ko ļoti retos gadījumos pavada laktācija.

Ļoti reti pēc Ypozane lietošanas novērotas pārejošas apmatojuma izmaiņas – apmatojuma izkrišana vai tā izmaiņas.

Visas šīs nevēlamās blakusparādības izzuda bez specifiskas ārstēšanas.

Ja rodas nopietnas blakusparādības vai citas parādības, kas nav minētas šajā instrukcijā, lūdzu, informējiet par tām savu veterinārārstu.

7.MĒRĶA SUGAS

Suņi (vīriešu kārtas).

8.DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIEKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN PAŅĒMIENA

Perorālai lietošanai

Lietošana 0.25-0.5 mg osetarona acetāta uz 1kg ķermeņa svara,1 reizi dienā 7 dienas pēc kārtas

Suņa svars

YPOZANE tabletes kas

Tablešu skaits dienā

Ārstēšanas kursa

 

jālieto

 

ilgums

 

 

 

 

3 līdz 7.5 kg

1.875 mg tablete

 

 

 

 

 

 

7.5 līdz 15 kg

3.75 mg tablete

1 tablete

7 dienas

 

 

15 līdz 30 kg

7.5 mg tablete

 

 

 

 

 

 

30 – 60 kg

15 mg tablete

 

 

 

 

 

 

9.IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI

Tabletes var dot, tieši ieliekot mutē vai kopā ar barību.

Klīniskā atbildes reakcija uz zālēm ir redzama pēc 2 nedēļām un ilgst līdz 5 mēnešiem pēc ārstēšanas. Atkārtota dzīvnieka klīniskā izmeklēšana jāveic 5 mēnešu pēc zāļu lietošanas vai agrāk, ja novērotās klīniskās pazīmes atkārtojas.

Lēmums par atkārtotu ārstēšanu jāpieņem, veicot atkārtotu pārbaudi, ņemot vērā šo zāļu radītā riska labumu. Ja atbildes reakciju uz ārstēšanu novēro īsākā laika periodā, tad nepieciešams veikt diagnozes atkārtotu noteikšanu.

Nedrīkst pārsniegt maksimālo devu.

10.IZDALĪŠANĀS PERIODS NO ORGANISMA

Nav piemērojams.

11.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā!

Šīm veterinārajām zālēm nav vajadzīgi īpaši uzglabāšanas apstākļi

Nelietot, ja beidzies derīguma termiņš, kurš norādīts uz iepakojuma

12.ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI

Īpaši piesardzīgi lietot suņiem, kuriem konstatētas dažādas aknu saslimšanas. Mazgāt rokas pēc zāļu lietošanas.

Ja notikusi nejauša (gadījuma rakstura) norīšana, nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību un uzrādīt lietošanas instrukciju vai iepakojuma marķējumu ārstam.

Vienreizēja deva, kas satur 40 mg osaterona acetāta, sievietēm izpaužas ar sporādisku FSH, LH un testosterona samazināšanos, kas atgriežas normā pēc 16 dienām. Klīniskās pazīmes netika novērotas. Sieviešu kārtas laboratorijas dzīvniekam, osaterona acetāts izraisa nopietnas blakus reakcijas ar ietekmi uz reproduktīvajām funkcijām. Tāpēc grūtniecēm jāizvairās no saskarsmes ar šīm zālēm vai jālieto vienreizējās lietošanas cimdi.

13.ĪPAŠI NORĀDĪJUMI RĪCĪBAI AR NEIZLIETOTĀM VETERINĀRĀM ZĀLĒM VAI TO ATKRITUMIEM, JA TĀDI IR

Jebkuras neizlietotās veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar vietējo normatīvo aktu prasībām.

14.DATUMS, KAD LIETOŠANAS PAMĀCĪBA PĒDĒJO REIZI TIKA APSTIPRINĀTA

Sīkākas ziņas par šīm zālēm ir atrodamas Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu/

15. CITA INFORMĀCIJA

Recepšu veterinārās zāles.

Labdabīga prostatas hipertrofija(LPH) ir parasta novecošanās pazīmes. Gandrīz 80 % suņiem, kas sasnieguši 5 gadu vecumu, var novērot šo saslimšanu. LPH ir prostatas palielināšanās un attīstīšanās testosterona ietekmē. Tas var novest pie multiplām nespecifiskām pazīmēm, tādas kā vēdera sāpes, apgrūtināta defekācija un urinācija, asinis urīnā un kustību traucējumi.

België/Belgique/Belgien

Luxembourg/Luxemburg

VIRBAC BELGIUM S.A.

VIRBAC BELGIUM S.A.

B-3001 Leuven

B-3001 Leuven

Tel: 32 (0) 10 47 06 35

Tel: 32 (0) 10 47 06 35

Česká republika

Magyarország

VIRBAC S.A.

VIRBAC S.A.

1ère avenue 2065 m – L.I.D

1ère avenue 2065 m – L.I.D

F-06516 Carros

F-06516 Carros

Tel: 33 (0) 4 92 08 73 00

Tel: 33 (0) 4 92 08 73 00

Danmark

Malta

VIRBAC Danmark A/S

VIRBAC S.A.

Profilvej 1

1ère avenue 2065 m – L.I.D

6000 Kolding

F-06516 Carros

Tel: 45 2219 1733

Tel: 33 (0) 4 92 08 73 00

Deutschland

Nederland

VIRBAC Tierarzneimittel GmbH

VIRBAC NEDERLAND BV

Rögen 20

Postbus 313

D-23843 Bad Oldesloe

NL-3771 AH-Barneveld

Tel: 49 (4531) 805 111

Tel: 31 (0) 342 427 100

Eesti

Norge

OÜ ZOOVETVARU

VIRBAC S.A.

Uusaru 5

1ère avenue 2065 m – L.I.D

ET - 76505 Saue/Harjumaa, ESTONIA

F-06516 Carros

Tel: + 372 6 709 006

Tel: 33 (0) 4 92 08 73 00

E-mail: margus@zoovet.ee

 

Ελλάδα

Österreich

VIRBAC HELLAS A.E.

VIRBAC Österreich GmbH

23 rd Klm National Road Athens-Lamia

Hildebrandgasse 27

145 65 Agios Stefanos

A-1180 Wien

Athens

Tel: 43 (0) 1 21 834 260

GREECE

 

Tel: +30 210 6219520

 

E-mail: info@virbac.gr

 

España

Polska

VIRBAC ESPAÑA, S.A.

VIRBAC Sp. o.o.

E-08950 - Esplugues de Llobregat (Barcelona)

ul. Puławska 314

Tel: + + 34 93 470 79 40

02-819 Warszawa

France

Portugal

VIRBAC

VIRBAC DE Portugal

13ème rue – L.I.D – BP 27

LABORATÓRIOS LDA

F-06517 Carros

Ed13-Piso 1- Esc.3

 

Quinta da Beloura

 

2710-693 Sintra

 

00 351 219

245 020

Ireland

Slovenija

 

VIRBAC Ltd

VIRBAC S.A.

UK-Suffolk IP30 9 UP

1ère avenue 2065 m – L.I.D

Tel: 44 (0) 1359 243243

F-06516 Carros

 

Tel: 33 (0) 4 92 08 73 00

Ísland

Slovenská republika

VIRBAC S.A.

VIRBAC S.A.

1ère avenue 2065 m – L.I.D

1ère avenue 2065 m – L.I.D

F-06516 Carros

F-06516 Carros

Tel: 33 (0) 4 92 08 73 00

Tel: 33 (0) 4 92 08 73 00

Italia

Suomi/Finland

VIRBAC SRL

VIRBAC S.A.

Via Caldera, 21

1ère avenue 2065 m – L.I.D

I-20153 Milano

F-06516 Carros

Tel: +39 02 40 92 47 1

Tel: 33 (0) 4 92 08 73 00

Κύπρος

Sverige

 

Panchris Feeds (Veterinary) Ltd

VIRBAC S.A.

Industrial Area Aradippou, 7100, Larnaca, Cyprus

1ère avenue 2065 m – L.I.D

(P.O.Box 40261, 6302 Larnaca, Cyprus)

F-06516 Carros

Tel: +357 24813333

Tel: 33 (0) 4 92 08 73 00

Latvija

United Kingdom

OÜ ZOOVETVARU

VIRBAC Ltd

Uusaru 5

UK-Suffolk IP30 9 UP

ET - 76505 Saue/Harjumaa, ESTONIA

Tel: 44 (0) 1359 243243

Tel: + 372 6 709 006

 

 

E-mail: margus@zoovet.ee

 

 

Lietuva

Република България

OÜ ZOOVETVARU

VIRBAC S.A.

Uusaru 5

1ère avenue 2065 m – L.I.D

ET - 76505 Saue/Harjumaa, ESTONIA

F-06516 Carros

Tel: + 372 6 709 006

Tel: 33 (0) 4 92 08 73 00

E-mail: margus@zoovet.ee

 

 

România

Hrvatska

 

VIRBAC S.A.

VIRBAC S.A.

1ère avenue 2065 m – L.I.D

1ère avenue 2065 m – L.I.D

F-06516 Carros

F-06516 Carros

Tel: 33 (0) 4 92 08 73 00

Tel: 33 (0) 4 92 08 73 00

Komentārus