Zulvac SBV (Inactivated Schmallenberg virus, strain...) - QI02AA

Updated on site: 09-Feb-2018

Zāļu nosaukums: Zulvac SBV
ATĶ: QI02AA
Viela: Inactivated Schmallenberg virus, strain BH80/11-4
Ražotājs: Zoetis Belgium SA

Zulvac SBV

Šmalenbergas vīrusa vakcīna (inaktivēta vakcīna)

Šis ir Eiropas Publiskā novērtējuma ziņojuma (EPAR) kopsavilkums par Zulvac SBV. Tajā ir paskaidrots, kā aģentūra ir novērtējusi šīs veterinārās zāles, lai ieteiktu tās reģistrēt Eiropas Savienībā (ES) un ieteiktu to lietošanas nosacījumus. Tas nav paredzēts kā praktiski ieteikumi par Zulvac SBV lietošanu.

Lai iegūtu praktisku informāciju ar Zulvac SBV lietošanu, dzīvnieku īpašniekiem vai audzētājiem jāizlasa zāļu lietošanas instrukcija vai jāsazinās ar veterinārārstu vai farmaceitu.

Kas ir Zulvac SBV un kāpēc tās lieto?

Zulvac SBV lieto, lai liellopus un aitas, sākot ar 3,5 mēnešu vecumu, profilaktiski pasargātu no Šmalenbergas vīrusa, samazinot virēmiju (vīrusa atrašanos asinīs), Šmalenbergas vīrusu pārnēsā knišļi, un tas liellopiem un aitām izraisa nedzīvu pēcnācēju dzimšanu un iedzimtus defektus.

Zulvac SBV ir veterinārā vakcīna, kas satur inaktivētu (nogalinātu) Šmalenbergas vīrusa tipu BH80/11-4.

Kā lieto Zulvac SBV?

Zulvac SBV ir pieejamas kā suspensija injekcijas pagatavošanai, un tās var iegādāties tikai pret recepti. Vakcīnu liellopiem ievada kā divas 2 ml injekcijas kakla muskulī ar triju nedēļu atstarpi un aitām kā vienu 1 ml injekciju zem ādas aiz elkoņa. Lai mazinātu virēmiju (vīrusa daudzumu asinīs) un embrija inficēšanos pirmajā grūtniecības trimestrī, sieviešu dzimuma aitu vakcinācija jāveic vismaz divas nedēļas pirms pārošanas.

Lai liellopiem veiktu revakcināciju, reizi divpadsmit mēnešos jāievada divas 2 ml injekcijas ar trīs nedēļu intervālu. Lai aitām, kuras nav vaislas, veiktu revakcināciju, reizi sešos mēnešos jāievada divas 1 ml injekcijas ar trīs nedēļu starplaiku, bet vaislas sieviešu dzimuma aitām vakcinācija jāveic vismaz divas nedēļas pirms pārošanās, ievadot vienu 1 ml injekciju.

Liellopiem aizsardzība sākas divas nedēļas pēc vakcinēšanas un tā ilgst 12 mēnešus. Aitām aizsardzība sākas trīs nedēļas pēc vakcinēšanas un tā ilgst sešus mēnešus.

Zulvac SBV darbojas?

Zulvac SBV ir vakcīna. Vakcīnas darbojas, “apmācot” imūnsistēmu (organisma dabīgo aizsargsistēmu) aizsargāties pret slimību. Zulvac SBV satur inaktivētu Šmalenbergas vīrusu, kas vairs nespēj izraisīt slimību. Ievadot liellopiem vai aitām, dzīvnieku imūnsistēma atpazīst vīrusu kā svešu un izstrādā pret to antivielas. Pēc tam dzīvnieku imūnsistēma spēj ātrāk ražot antivielas, saskaroties ar Šmalenbergas vīrusu. Šādā veidā dzīvniekus var aizsargāt pret slimību. Vakcīna arī satur “palīgvielas” (alumīnija hidroksīdu un saponīnu), kas pastiprina imūnsistēmas atbildes reakciju.

Kādas bija Zulvac SBV priekšrocības šajos pētījumos?

Zulvac SBV efektivitāte ir pētīta laboratorijas pētījumos ar liellopiem un aitām. Dzīvniekus vakcinēja atbilstoši vakcinācijas kalendāram un tad pakļāva Šmalenbergas vīrusa iedarbībai. Galvenais efektivitātes rādītājs bija virēmijas iztrūkums pēc mākslīgās iedarbības. Pētījumos tika pierādīts, ka Zulvac SBV aizsargā liellopus divas nedēļas pēc vakcinācijas, bet aitas trīs nedēļas pēc vakcinācijas. Grūsnām aitām pēc vakcinācijas samazinājās virēmija un embrija infekcija.

Kāds risks pastāv, lietojot Zulvac SBV?

Liellopiem 48 stundu laikā pēc vakcinācijas bieži sastopama (vairāk nekā 1 dzīvniekam no 10) ķermeņa temperatūras paaugstināšanās līdz 1,5 °C un nelieli sacietējumi 0,7 cm diametrā vakcinācijas vietā, kas pāriet pēc 10 dienām.

Aitām 24 stundu laikā pēc vakcinācijas vairāk nekā vienam no desmit dzīvniekiem var paaugstināties ķermeņa temperatūra līdz 1,5 °C. Vairāk nekā vienam no desmit dzīvniekiem injekcijas vietā zem ādas var būt novērojama tūska vai mezgliņi līdz 8 cm diametrā un pietūkumi, kas mazāki par 2 cm diametrā, kas var būt novērojami vismaz 47 dienas.

Grūsnām aitu mātēm 4 stundu laikā pēc vakcinācijas vairāk nekā vienam no desmit dzīvniekiem var paaugstināties ķermeņa temperatūra līdz 0,8 °C. Vairāk nekā vienam no desmit dzīvniekiem injekcijas vietā zem ādas var būt novērojama tūska vai mezgliņi līdz 8 cm diametrā un granulācijas, kas mazākas par 0,5 cm diametrā, kas var būt novērojamas vismaz 97 dienas.

Kādi piesardzības pasākumi jāievēro personai, kas ievada zāles vai nonāk saskarē ar dzīvnieku?

Nejaušas pašinjicēšanas gadījumā nekavējoties jāmeklē medicīniska palīdzība un jāparāda ārstam lietošanas instrukcija vai marķējums.

Cik ilgam laikam jāpaiet, līdz dzīvnieku drīkst nokaut un gaļu lietot cilvēku uzturā (izdalīšanās periods)?

Izdalīšanās periods ir laiks, kādu pieprasa pēc zāļu ievadīšanas līdz dzīvnieka kaušanai un lietošanai cilvēku uzturā.

Zulvac SBV liellopiem un aitām izdalīšanās periods ir nulle dienas ir nulle dienas, kas nozīmē, ka obligāts gaidīšanas laiks netiek piemērots.

Kāpēc Zulvac SBV tika apstiprinātas?

Aģentūras Veterināro zāļu komiteja (CVMP) secināja, ka ieguvums, lietojot Zulvac SBV, pārsniedz šo zāļu radīto risku, un ieteica tās apstiprināt lietošanai ES.

Cita informācija par Zulvac SBV

Eiropas Komisija 2015. gada 6. februārī izsniedza Zulvac SBV reģistrācijas apliecību, kas derīga visā Eiropas Savienībā.

Pilns Zulvac SBV EPAR teksts ir atrodams aģentūras tīmekļa vietnē: ema.europa.eu/Find medicine/Veterinary medicines/European public assessment reports. Plašāka informācija par ārstēšanu ar Zulvac SBV dzīvnieku īpašniekiem vai turētājiem atrodama zāļu lietošanas instrukcijā vai sazinoties ar veterinārārstu vai farmaceitu.

Šo kopsavilkumu pēdējo reizi atjaunināja 09.2015.

Komentārus