Acticam (meloxicam) – Kondizzjonijiet jew restrizzjonijiet rigward il- provvista u l-użu - QM01AC06

Kontenut tal-Artiklu

A.MANIFATTUR(I) RESPONSABBLI GĦALL-ĦRUĠ TAL-LOTT

Isem u indirizz tal-manifattur<i> responsabbli mill-ħruġ tal-lott:

Ecuphar NV

Legeweg 157-i

B-8020 Oostkamp

Belġju

B.KONDIZZJONIJIET JEW RESTRIZZJONIJIET RIGWARD IL-PROVVISTA U L-UŻU

Għandu jingħata biss bi preskrizzjoni veterinarja.

C.DIKJARAZZJONI TA’ L-MRLs

Mhux applikabbli.

Kummenti