Acticam (meloxicam) – Tikkettar - QM01AC06

Kontenut tal-Artiklu

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI VETERINARJU

Acticam 5 mg/ml soluzzjoni għall-injezzjoni għall-klieb u l-qtates. Meloxicam.

2.DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA ATTIVA U SUSTANZI OĦRA

Meloxicam 5 mg/ml.

Etanol 150 mg/ml.

3.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

Soluzzjoni għall-injezzjoni.

4.DAQS TAL-PAKKETT

10 ml.

5.SPEĊI LI GĦALIHOM HUWA INDIKAT IL-PRODOTT

6.INDIKAZZJONI(JIET)

7.METODU U MOD(I) TA’ AMMINISTRAZZJONI

Qabel l-użu aqra l-fuljett li jinsab fil-pakkett.

8.ŻMIEN TA' TIŻMIM

9.TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠ

Tużax fuq annimali tqal jew li qed ireddgħu.

10.DATA TA’ SKADENZA

EXP {xahar/sena}

Kunjett miftuħ idum tajjeb: 28 jum.

La darba jinfetaħ uża fi żmien

11.KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI DWAR KIF GĦANDU JINĦAŻEN

Aqra l-fuljett ta' tagħrif fil-pakkett qabel tuża.

12.PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI DWAR IR-RIMI TA’ PRODOTTI MHUX UŻATI

JEW MATERJAL IEĦOR GĦAR-RIMI, JEKK IKUN IL-KAŻ

Armi l-materjal għar-rimi skont ir-rekwiżiti lokali.

13.IL-KLIEM "GĦAL TRATTAMENT TA’ L-ANNIMALI BISS” U KONDIZZJONIJIET JEW RESTRIZZJONIJIET DWAR IL-PROVVISTA U L-UZU, JEKK APPLIKABBLI

Għal trattament ta’ l-annimali biss - għandu jingħata biss bi preskrizzjoni veterinarja.

14. IL-KLIEM “ŻOMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL”

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

15.L-ISEM U L-INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI

GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Ecuphar NV

Legeweg 157-i

B-8020 Oostkamp

Belġju

16.NUMRU/I TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/2/08/088/004

17.NUMRU TAL-LOTT TAL-MANIFATTUR

Lot {numru}

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ UNITAJIET ŻGĦAR TA’ IPPAKKJAR LI JMISS MAL-PRODOTT

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI VETERINARJU

Acticam 5 mg/ml soluzzjoni għall-injezzjoni għall-klieb u l-qtates.

Meloxicam.

2.KWANTITÀ TAS-SUSTANZA(i) ATTIVA(I)

3.KONTENUT BĦALA PIŻ, VOLUM JEW NUMRU TA' DOŻI

10 ml.

4.MOD(I) TA’ AMMINISTRAZZJONI

Klieb: jingħata ġol-vina jew taħt il-ġilda.

Qtates: jingħata taħt il-ġilda.

5.ŻMIEN TA’ TIŻMIM

6.NUMRU TAL-LOTT

Lot {numru}

7.DATA TA' SKADENZA

EXP {xahar/sena}

Kunjett miftuħ idum tajjeb: 28 jum.

8.IL-KLIEM "GĦALL-KURA TAL-ANNIMALI BISS”

Għall-kura tal-annimali biss.

Kummenti