Maltese
Agħżel il-lingwa tas-sit

Activyl Tick Plus (indoxacarb/permethrin) - QP53AC54

Activyl Tick Plus

indoxacarb / permetrina

Dan huwa sommarju tar-rapport pubbliku Ewropew ta' valutazzjoni (EPAR) għal Activyl Tick Plus. Dan jispjega kif l-Aġenzija vvalutat il-mediċina biex tirrakkomanda l-awtorizzazzjoni tagħha fl-UE u l-kondizzjonijiet taʼ użu tagħha. Dan mhux intiż biex jipprovdi konsultazzjoni prattika dwar l-użu ta’

Activyl Tick Plus.

Għal informazzjoni prattika dwar l-użu ta’ Activyl Tick Plus, is-sidien tal-annimali jew dawk li jieħdu ħsiebhom għandhom jaqraw il-fuljett ta’ tagħrif jew jikkuntattjaw lill-veterinarju jew lill-ispiżjar tagħhom.

X’inhu Activyl Tick Plus u għal xiex jintuża?

Activyl Tick Plus hija mediċina veterinarja użata fil-klieb għall-klieb:

infestazzjonijiet tal-briegħed u jista' jintuża bħala parti minn strateġija ta' kura għall-dermatite ta' allerġija tal-briegħed (FAD), marda tal-ġilda li tista' taffettwa l-klieb;

infestazzjonijet tal-qurdien

Activyl Tick Plus jista' jintuża bħala repellent (substanza li ma tippermettix lill-insetti milli jersqu u jissetiljaw) kontra s-sand flies (Phlebotomus perniciosus) li huwa attiv għal 3 ġimgħat.

Activyl Tick Plus fih is-sustanzi attivi indoxacarb u permetrina.

Għal iktar informazzjoni, ara l-fuljett taʼ tagħrif.

Kif jintuża Activyl Tick Plus?

Il-mediċina, disponibbli bħala soluzzjoni spot-on, tingħata bħala applikazzjoni unika fuq il-ġilda tal-kelb. Is-soluzzjoni hija fornuta f'pipetti mimlija mal-ammonti xierqa ta' indoxacarb u permetrina għall-klieb ta' diversi piżijiet. Għall-klieb żgħar u żgħar ħafna l-kontenut mimli ta' pipetta xierqa għall-piż tal-kelb huwa applikat għall-ġilda bejn l-ispallejn, wara li jinfired il-fer. Għall-klieb ikbar il-kontenut jista' jiġi applikat f'żewġ (klieb ta' daqs medju), tliet (klieb kbar) jew erba' (klieb kbar

ħafna) postijiet differenti tul id-dahar mill-ispallejn sal-bidu tad-denb. Il-mediċina tista’ tinkiseb biss b’riċetta ta’ tabib.

Kif jaħdem Activyl Tick Plus?

Is-sustanzi attivi f'Activyl Tick Plus, l-indoxacarb u l-permetrina, huma ektoparasitiċidi, li joqtlu l-parassiti bħall-bergħud u l-qurdien li jistgħu jinstabu fuq il-ġilda jew fil-fer tal-annimali. Wara l-applikazzjoni, l-indoxacarb u l-permetrina huma inġestiti mill-bergħud u l-qurdien (indoxacarb jiġi konvertit fl-imsaren f'forma attiva). Flimkien, il-forma attiva ta' indoxacarb u l-permetrina tinterferixxi mas-sistema nervuża tal-parassiti, u tikkawża l-paraliżi u l-mewt. Il-permetrina taġixxi wkoll bħala repellent u allura tgħin biex tipprevjeni s-sand flies milli jissetiljaw u jerdgħu d-demm.

X’inhuma l-benefiċċji ta’ Activyl Tick Plus li ħarġu mill-istudji?

L-effikaċja ta’ Activyl Tick Plus kontra l-briegħed u l-qurdien ġiet investigata kemm fi studji tal-laboratorju kif ukoll fuq tliet studji fil-post. Studju fuq il-post wieħed involva 230 kelb fejn Activyl

Tick Plus tqabbel mal-fipronil (ektoparasitiċida ieħor), fejn il-mediċini ngħataw kull erbgħa ġimgħat għal 12-il ġimgħa. L-effikaċja tkejlet bl-għadd tan-numru ta' bergħud u qurdien f'intervalli ta' ġimagħtejn. Iż-żewġ kuri naqqsu n-numru ta' bergħud u qurdien għal kważi żero sa tmiem tal-perjodu ta' studju.

L-effikaċja ta' Activyl Tick Plus kontra s-sand flies intwera f'żewġ studji fil-laboratorji. Il-kejl ewlieni ta' effikaċja kien l-effett tar-repellent kontra s-sand flies kif imkejla min-numru ta' sand flies femminili li kienu kielu. Fi studju minnhom Activyl Tick Plus wera attività ta' repellent ta' l fuq minn 95% wara jum ta' kura li niżlet għal 92% wara 3 ijiem ta' kura. Fl-istudju l-ieħor Activyl Tick Plus wera attività ta' repellent ta' 98% wara jumejn ta' kura li niżlet għal 86% wara 3 ġimgħat.

X’inhuma r-riskji assoċjati ma’ Activyl Tick Plus?

L-effetti sekondarji l-aktar komuni li dehru b'Activyl Tick Plus (li jistgħu jaffettwaw sa 1 minn 10 annimali) huma ħakk tranżitorju, eritema (ħmura tal-ġilda) u telf ta' xagħar fis-sit tal-applikazzjoni. Dawn l-effetti ġeneralment jissolvew mingħajr kura. L-applikazzjoni ta' Activyl Tick Plus jista' jipproduċi apparenza żejtnija temporanja jew telf ta' xagħar fis-sit tal-applikazzjoni, jew residwu abjad xott. Dan huwa normali u ġeneralment jissolva fi żmien ftit jiem.

Activyl Tick Plus ma għandux jintuża fil-qtates. Activyl Tick Plus m’għandux jintuża fi klieb li huma magħrufa li huma ipersensittivi (allerġiċi) għall-indoxacarb, il-permetrina jew xi ingredjenti oħra.

Jista' jagħti l-każ li l-briegħed, il-qurdien u s-sand flies xorta jkun possibbli jittrażmettu l-mard li jkunu qed iġorru.

Għal-lista sħiħa ta’ restrizzjonijiet, ara l-fuljett ta’ tagħrif.

Liema prekawzjonijiet irid jieħu min jagħti l-mediċina jew jiġi f’kuntatt mal-annimal?

In-nies ma għandhomx jieklu, jixorbu jew ipejpu waqt li jkunu qed imissu l-mediċina. Għandhom jintlibsu ingwanti protettivi meta jintmiss jew jiġi applikat Activyl Tick Plus lill-klieb. Wara l-użu għandhom jinħaslu l-idejn minnufih u kwalunkwe prodott li jiġi f’kuntatt mal-ġilda għandu jinħasel immedjatament bis-sapun u l-ilma. Nies li huma magħrufin li huma ipersensittivi għal indoxacarb jew permethrina għandhom jevitaw kuntatt ma' dan il-prodott. Jekk Activyl Tick Plus jaqa' fl-għajnejn

b'mod aċċidentali, għandhom jitlaħalħu bl-ilma. Il-mediċina għandha tiġi applikata f'żona b'ventilazzjoni tajba u l-klieb ikkurati ma għandhomx jintmissu sakemm is-sit tal-injezzjoni jinxef. Il-mediċina hija fjammabbli ħafna u għandha tinżamm 'il bogħod minn sorsi possibbli ta' nar. Biex ikunu protetti t-tfal, il-mediċina għandha tibqa' fil-qartas sakemm tintuża, u l-pipetta użata għandha tintrema immedjatament. Fil-jum tal-kura, it-tfal ma għandhomx imissu l-klieb u l-klieb ma għandhomx jitħallew jorqdu mas-sidien tagħhom speċjalment mat-tfal.

F’każ li jkun hemm reazzjonijiet avversi, għandu jitfittex parir mediku minnufih u l-fuljett ta’ tagħrif jew it-tikketta għandhom jintwerew lit-tabib.

Għaliex ġie approvat Activyl Tick Plus?

Il-Kumitat għall-Prodotti Mediċinali għall-Użu Veterinarju (CVMP) tal-Aġenzija kkonkluda li l-benefiċċji ta' Activyl Tick Plus huma akbar mir-riskji tiegħu u rrakkomanda li jkun approvat għall-użu fl-UE.

Informazzjoni oħra dwar Activyl Tick Plus:

Il-Kummissjoni Ewropea tat awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq valida fl-UE kollha għal Activyl Tick

Plus fid-9 ta' Jannar 2012.

L-EPAR sħiħ għal Activyl Tick Plus jinsab fis-sit elettroniku tal-Aġenzija: ema.europa.eu/Find medicine/Veterinary medicines/European public assessment reports. Għal aktar informazzjoni dwar il-kura bi Activyl Tick Plus, is-sidien tal-annimali jew dawk li jieħdu ħsiebhom għandhom jaqraw il-fuljett ta' tagħrif jew jikkuntattjaw lill-veterinarju jew lill-ispiżjar tagħhom.

Dan is-sommarju ġie aġġornat l-aħħar fʼ April 2017.

Kummenti