Activyl (indoxacarb) – Kondizzjonijiet jew restrizzjonijiet rigward il- provvista u l-użu - QP53AX27

A.MANIFATTUR RESPONSABBLI MILL-ĦRUĠ TAL-LOTT

Isem u indirizz tal-manifattur responsabbli mill-ħruġ tal-lott.

Intervet Productions S.A. Rue de Lyons

27460 Igoville Franza

B. KUNDIZZJONIJIET JEW RESTRIZZJONIJIET

TAL-AWTORIZZAZZJONI TAL- KUMMERĊ DWAR IL-PROVISTA JEW L-UŻU

Għall-klieb: Prodott mediċinali veterinarju li m’għandux bżonn riċetta.

Għall-qtates: Prodott mediċinali veterinarju li għandu bżonn riċetta.

C.DIKJARAZZJONI TAL-MRLs

Mhux applikabbli.

Kummenti