Activyl (indoxacarb) – Tikkettar - QP53AX27

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA' BARRA

KAXXA TAL-KARTUN

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI VETERINARJU

Activyl 100 mg soluzzjoni spot-on għal klieb żgħar ħafna (1.5 ≤ 6.5 kg)

Activyl 150 mg soluzzjoni spot-on għal klieb żgħar (6.6 - 10 kg)

Activyl 300 mg soluzzjoni spot-on għal klieb medji (10.1 - 20 kg)

Activyl 600 mg soluzzjoni spot-on għal klieb kbar (20.1 - 40 kg)

Activyl 900 mg soluzzjoni spot-on għal klieb kbar ħafna (40.1 - 60 kg)

indoxacarb

2.DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZI ATTIVI

Indoxacarb 100 mg

Indoxacarb 150 mg

Indoxacarb 300 mg

Indoxacarb 600 mg

Indoxacarb 900 mg

3.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

Soluzzjoni spot-on

4.DAQS TAL-PAKKETT

Pipetta waħda 4 pipetti

6 pipetti

5.SPEĊI GĦAL XIEX HUWA INDIKAT IL-PRODOTT

Klieb 1.5 - 6.5 kg

Klieb 6.6 – 10 kg

Klieb 10.1 – 20 kg

Klieb 20.1 – 40 kg

Klieb 40.1 – 60 kg

6.INDIKAZZJONI(JIET)

Trattament u prevenzjoni ta’ infestazzjonijiet bil-briegħed.

7.METODU U MOD(I) TA' AMMINISTRAZZJONI

Għal użu bħala spot-on

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif li jinsab fil-pakkett qabel tuża.

8.ŻMIEN TA’ TIŻMIM

9.TWISSIJIET SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠ

Aqra l-fuljett ta' tagħrif fil-pakkett qabel tuża.

Żomm il-pipetti fil-pakkett oriġinali sakemm ikunu lesti għall-użu.

10.DATA TA' SKADENZA

JISKADI {xahar / sena}

11.KUNDIZZJONIJIET SPEĊJALI DWAR KIF GĦANDU JINĦAŻEN

Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex ikun protett mill-umdità.

12. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI DWAR

IR-RIMI TA' PRODOTTI MHUX UŻATI JEW MATERJAL IEĦOR GĦAR-RIMI, JEKK IKUN IL-KAŻ

Rimi: aqra l-fuljett ta' tagħrif.

Il-prodott veterinarju ma għandux imur man-nixxigħat tal-ilma.

13. IL-KLIEM

“GĦAL TRATTAMENT TAL-ANNIMALI BISS” U KUNDIZZJONIJIET JEW RESTRIZZJONIJIET DWAR IL-PROVISTA JEW L-UŻU, jekk applikabbli

Għal trattament tal-annimali biss.

14.IL-KLIEM “ŻOMM FEJN MA JINTLAĦAQX U MA JIDHIRX MIT-TFAL”

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

15. L-ISEM U L-INDIRIZZ TAS-SID TAL-AWTORIZZAZZJONI TAL-KUMMERĊ

Intervet International BV Wim de Körverstraat 35 5831 AN Boxmeer In-Netherlands

16. NUMRU/I TAL-AWTORIZZAZZJONI TAL-KUMMERĊ

EU/02/10/118/001

EU/02/10/118/002

EU/02/10/118/003

EU/02/10/118/004

EU/02/10/118/005

EU/02/10/118/006

EU/02/10/118/007

EU/02/10/118/008

EU/02/10/118/009

EU/02/10/118/010

EU/02/10/118/015

EU/02/10/118/016

EU/02/10/118/017

EU/02/10/118/018

EU/02/10/118/019

17.NUMRU TAL-LOTT TAL-MANIFATTUR

Lott {numru}

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KAXXA TAL-KARTUN

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI VETERINARJU

Activyl 100 mg soluzzjoni spot-on għal qtates żgħar (≤ 4 kg) Activyl 200 mg soluzzjoni spot-on għal qtates kbar (> 4 kg)

indoxacarb

2.KWANTITÀ TAS-SUSTANZI ATTIVI

Indoxacarb 100 mg

Indoxacarb 200 mg

3. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

Soluzzjoni spot-on

4. DAQS TAL-PAKKETT

Pipetta waħda 4 pipetti

6 pipetti

5. SPEĊI GĦAL XIEX HUWA INDIKAT IL-PRODOTT

Qtates ≤ 4 kg

Qtates > 4 kg

6. INDIKAZZJONI(JIET)

7. METODU U MOD(I) TA’ AMMINISTRAZZJONI

Għal użu bħala spot-on.

Applika biss topikalment fuq il-ġilda fil-bażi tar-ras.

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

8. ŻMIEN TA’ TIŻMIM

9. TWISSIJIET SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠ

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif fil-pakkett qabel tuża.

Żomm il-pipetti fil-pakkett oriġinali sakemm ikunu lesti għall-użu.

10. DATA TA’ SKADENZA

JISKADI {xahar / sena}

11. KUNDIZZJONIJIET SPEĊJALI DWAR KIF GĦANDU JINĦAŻEN

Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex ikun protett mill-umdità.

12. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI DWAR IR-RIMI TA’ PRODOTTI MHUX UŻATI JEW MATERJAL IEĦOR GĦAR-RIMI, JEKK IKUN IL-KAŻ

Rimi: aqra l-fuljett ta' tagħrif.

Il-prodott veterinarju ma għandux jitħalla jmur man-nixxigħat tal-ilma.

13. IL-KLIEM

“GĦAL TRATTAMENT TAL-ANNIMALI BISS” U KUNDIZZJONIJIET JEW RESTRIZZJONIJIET DWAR IL-PROVISTA JEW L-UŻU, jekk applikabbli

Għal trattament tal-annimali biss.Għandu jingħata biss bi preskrizzjoni veterinarja.

14. IL-KLIEM “ŻOMM FEJN MA JINTLAĦAQX U MA JIDHIRX MIT-TFAL”

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

15. L-ISEM U L-INDIRIZZ TAS-SID TAL-AWTORIZZAZZJONI TAL-KUMMERĊ

Intervet International BV Wim de Körverstraat 35 5831 AN Boxmeer In-Netherlands

16.NUMRU/I TAL-AWTORIZZAZZJONI TAL-KUMMERĊ

EU/02/10/118/011

EU/02/10/118/012

EU/02/10/118/013

EU/02/10/118/014

EU/02/10/118/020

EU/02/10/118/021

17. NUMRU TAL-LOTT TAL-MANIFATTUR

Lott {numru}

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ L-IPPAKKJAR EWLIENI TA’ PAKKETTI ŻGĦAR

QARTAS

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI VETERINARJU

Activyl 100 mg spot-on għal klieb żgħar ħafna

Activyl 150 mg spot-on għal klieb żgħar

Activyl 300 mg spot-on għal klieb medji

Activyl 600 mg spot-on għal klieb kbar

Activyl 900 mg spot-on għal klieb kbar ħafna

indoxacarb

2.KWANTITÀ TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

100 mg

150 mg

300 mg

600 mg

900 mg

3.KONTENUT BĦALA PIŻ, VOLUM JEW NUMRU TA’ DOŻI

4.MOD TA’’ AMMINISTRAZZJONI

Użu bħala spot-on

5.ŻMIEN TA’ TIŻMIM

6.NUMRU TAL-LOTT

Lott {numru}

7.DATA TA’ SKADENZA

JIS {xahar/sena}

8.IL-KLIEM “GĦAL TRATTAMENT TAL-ANNIMALI BISS”

Għal trattament tal-annimali biss.

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ L-IPPAKKJAR EWLIENI TA’ PAKKETTI ŻGĦAR

QARTAS

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI VETERINARJU

Activyl 100 mg spot-on għal qtates żgħar

Activyl 200 mg spot-on għal qtates kbar

indoxacarb

2. KWANTITÀ TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

100 mg

200 mg

3. KONTENUT BĦALA PIŻ, VOLUM JEW NUMRU TA’ DOŻI

4.MOD TA’ AMMINISTRAZZJONI

Għal użu bħala spot-on

5. ŻMIEN TA’ TIŻMIM

6. NUMRU TAL-LOTT

Lott {numru}

7. DATA TA’ SKADENZA

JIS {xahar/sena}

8. IL-KLIEM “GĦAL TRATTAMENT TAL-ANNIMALI BISS”

Għal trattament tal-annimali biss.

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-BLISTERS JEW L-ISTRIXXI

STRIXXA (tikketta tal-pipetta)

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI VETERINARJU

Activyl 100 mg spot-on għal klieb 1.5 - 6.5 kg

Activyl 150 mg spot-on għal klieb 6.6 – 10 kg

Activyl 300 mg spot-on għal klieb 10.1 – 20 kg

Activyl 600 mg spot-on għal klieb 20.1 – 40 kg

Activyl 900 mg spot-on għal klieb 40.1 – 60 kg

indoxacarb

2.ISEM TAS-SID TAL-AWTORIZZAZZJONI TAL-KUMMERĊ

Intervet International BV

3.DATA TA’ META JISKADI

JIS {xahar/sena}

4.NUMRU TAL-LOTT

Lott {numru}

5.IL-KLIEM “GĦAL TRATTAMENT TAL-ANNIMALI BISS”

Għal trattament tal-annimali biss.

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-BLISTERS JEW L-ISTRIXXI

STRIXXA (tikketta tal-pipetta)

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI VETERINARJU

Activyl 100 mg spot-on għal qtates ≤ 4 kg

Activyl 200 mg spot-on għal qtates > 4 kg

indoxacarb

2. ISEM TAS-SID TAL-AWTORIZZAZZJONI TAL-KUMMERĊ

Intervet International BV

3. DATA TA’ META JISKADI

JIS {xahar/sena}

4. NUMRU TAL-LOTT

Lott {numru}

5. IL-KLIEM “GĦAL TRATTAMENT TAL-ANNIMALI BISS”

Għal trattament tal-annimali biss.

Kummenti