Advocate (imidacloprid / moxidectin) – Tikkettar - QP54AB52

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA' BARRA

Pakkett ta’ barra, pakkett ta’ 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 21 u 42 pipetta.

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI VETERINARJU

Advocate 40 mg + 4 mg taħlita likwida għal użu lokalizzat fuq il-friegħ tal-qtates u nimsa Imidakloprid, moksidektin

2.DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA ATTIVA U SUSTANZI OĦRA

Kull pipetta ta’ 0.4ml fiha:

Sustanzi attivi: 40 mg Imidakloprid, 4mg Moksidektin Benzyl alchol

1 mg/ml butylhydroxytoluene (E321: bħala antiossidant)

3.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

Taħlita għal użu lokalizzat

4.DAQS TAL-PAKKETT

1pipetta

2pipetti

3pipetti

4pipetti

6pipetti

9pipetti

12pipetti

21pipetti

42pipetti

5.SPEĊI GĦAL XIEX HUWA INDIKAT IL-PRODOTT

Għal qtates żgħar li jiżnu 4 kg jew inqas u nimsa

6.INDIKAZZJONI(JIET)

Għal qtates li jsofru, jew qegħdin fir-riskju ta’ infezzjonijiet kawżati minn parassiti diversi:

Għat-trattament u għall-prevenzjoni ta’ mard tal-briegħed (Ctenocephalides felis),

trattament tal-infezzjoni tal-dudu tal-widna (Otodectes cynotis),

trattament ta’ notoedric mange (Notoedres cati),

prevenzjoni ta’ mard tad-dud tal-qalb (larva L3 u L4 tad-Dirofilaria immitis)

u t-trattament ta’ infezzjonijiet ta’ ħniex gastro-intestinali ( larva L4, adulti immaturi u maturi

tat-Toxocara cati u Ancylostoma tubaeforme).

Il-prodott jista’ jiġi użat bħala parti mill-istrateġija ta’ trattament tad-dermatite kawżata mill- allerġija tal-briegħed.

Għal nimsa li jsofru minn, jew jinsabu fir-riskju ta’ infezzjonijiet imħallta parasitiċi:

Għat-trattament u l-prevenzjoni minn infestazzjoni tal-briegħed (Ctenocephalides felis)

u l-prevenzjoni tal-marda tad-dudu tal-qalb (larva L3 u L4 Dirofilaria immitis).

7.METODU U MOD(I) TA' AMMINISTRAZZJONI

Għal użu estern biss.

Qabel l-użu aqra l-fuljett li jinsab fil-pakkett.

8.ŻMIEN TA' TIŻMIM

mhux applikabbli

9.TWISSIJIET SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠ

Aqra l-fuljett ta' tagħrif fil-pakkett qabel tuża.

10.DATA TA' SKADENZA

Jiskadi {xahar/sena}

11.KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI DWAR KIF GĦANDU JINĦAŻEN

Taħżinx f'temperatura ’l fuq minn 30°C

12. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI DWAR IR-RIMI TA' PRODOTTI MHUX UŻATI JEW MATERJAL IEĦOR GĦAR-RIMI, JEKK IKUN IL-KAŻ

Rimi: Aqra l-fuljett ta’ tagħrif.

13. IL-KLIEM

“GĦAL TRATTAMENT TAL-ANNIMALI BISS” U KONDIZZJONIJIET JEW RESTRIZZJONIJIET DWAR IL-PROVISTA U L-UŻU, JEKK APPLIKABBLI

Għal trattament tal-annimali biss. Għandu jingħata biss bi preskrizzjoni medika.

14.IL-KLIEM “ŻOMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL”

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

15. L-ISEM U L-INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-

TQEGĦID FIS-SUQ

Bayer Animal Health GmbH, 51368 Leverkusen, Germany

16.NUMRU/I TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/2/03/039/001

3 pipetti

 

 

EU/2/03/039/002

6 pipetti

 

 

EU/2/03/039/013

4 pipetti

 

 

EU/2/03/039/019

21 pipetti

 

 

EU/2/03/039/020

42 pipetti

EU/2/03/039/031

1 pipetta

 

EU/2/03/039/032

2 pipetti

 

 

EU/2/03/039/033

9 pipetti

 

EU/2/03/039/034

 

12 pipetti

 

17.NUMRU TAL-LOTT TAL-MANIFATTUR

Lott {numru}

għal qtates

Bergħud

Dudu tal-qalb

 

Larva tal-

Otodectes

briegħed

Dudu parassita

Notoedres

tal-intestini

 

Il-ħniex it-tondi

 

tal-imsaren

 

għal nimsa

Bergħud

Dudu tal-qalb

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA' BARRA

Pakkett ta’ barra, pakkett ta’ 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 21 u 42 pipetti.

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI VETERINARJU

Advocate 80 mg + 8 mg taħlita likwida għal użu lokalizzat fuq qtates kbar

Imidakloprid, moksidektin

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA ATTIVA U SUSTANZI OĦRA

Kull pipetta ta’0.8ml fiha:

Sustanzi attivi: 80 mg Imidakloprid, 8 mg Moksidektin Benzyl alcohol

1 mg/ml butylhydroxytoluene (E321: bħala antiossidant)

3. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

Taħlita għal użu lokalizzat

4. DAQS TAL-PAKKETT

1pipetta

2pipetti

3pipetti

4pipetti

6pipetti

9pipetti 12-il pipetta

21pipetta

42pipetta

5. SPEĊI GĦAL XIEX HUWA INDIKAT IL-PRODOTT

Għal qtates li jiżnu minn 4 kg sa 8 kg

6. INDIKAZZJONI(JIET)

Għal qtates li jsofru, jew qegħdin fir-riskju ta’ infezzjonijiet kawżati minn parassiti diversi:

Għat-trattament u għall-prevenzjoni ta’ mard tal-briegħed (Ctenocephalides felis),

trattament tal-infezzjoni tad-dudu tal-widna (Otodectes cynotis),

trattament ta’ notoedric mange (Notoedres cati),

prevenzjoni ta’ mard tad-dud tal-qalb ( larva L3 u L4 tad-Dirofilaria immitis)

u t-trattament ta’ infezzjonijiet ta’ ħniex gastro-intestinali ( larva L4, adulti mmaturi u maturi tat-Toxocara cati u Ancylostoma tubaeforme).

Il-prodott jista’ jiġi użat bħala parti mill-istrateġija ta’ trattament tad-dermatite kawżata mill- allerġija tal-briegħed.

7. METODU U MOD(I) TA' AMMINISTRAZZJONI

Għal użu estern biss.

Qabel l-użu aqra l-fuljett li jinsab fil-pakkett

8. ŻMIEN TA' TIŻMIM

mhux applikabbli

9. TWISSIJIET SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠ

Aqra l-fuljett ta' tagħrif fil-pakkett qabel tuża.

10. DATA TA' SKADENZA

Jiskadi {xahar/sena}

11. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI DWAR KIF GĦANDU JINĦAŻEN

Taħżinx f'temperatura ’l fuq minn 30°C

12.PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI DWAR IR-RIMI TA' PRODOTTI MHUX UŻATI

JEW MATERJAL IEĦOR GĦAR-RIMI, JEKK IKUN IL-KAŻ

Rimi: Aqra l-fuljett ta’ tagħrif.

13. IL-KLIEM “GĦAL TRATTAMENT TAL-ANNIMALI BISS” U KONDIZZJONIJIET JEW RESTRIZZJONIJIET DWAR IL-PROVISTA U L-UŻU, JEKK APPLIKABBLI

Għal trattament tal-annimali biss. Għandu jingħata biss bi preskrizzjoni medika.

14. IL-KLIEM “ŻOMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL”

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

15. L-ISEM U L-INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-

TQEGĦID FIS-SUQ

Bayer Animal Health GmbH, 51368 Leverkusen, Germany

16. NUMRU/I TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/2/03/039/003

3 pipetti

 

 

EU/2/03/039/004

6 pipetti

 

 

EU/2/03/039/014

4 pipetti

 

 

EU/2/03/039/021

21 pipetti

 

 

EU/2/03/039/022

42 pipetti

EU/2/03/039/035

1 pipetta

 

EU/2/03/039/036

2 pipetti

 

 

EU/2/03/039/037

9 pipetti

 

EU/2/03/039/038

 

12 pipetti

 

17. NUMRU TAL-LOTT TAL-MANIFATTUR

Lott {numru}

Bergħud

Larva tal- briegħed

Dudu parassita tal-intestini Il-ħniex it-tondi tal-imsaren

Dudu tal-qalb

Otodectes

Notoedres

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA' BARRA

Pakkett ta’ barra, pakkett ta’ 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 21 u 42 pipetti.

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI VETERINARJU

Advocate 40 mg + 10 mg taħlita likwida għal użu lokalizzat fuq klieb żgħar

Imidaklopid, moksidektin

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA ATTIVA U SUSTANZI OĦRA

Kull pipetta ta’ 0.4ml fiha:

Sustanzi attivi: 40 mg Imidakloprid, 10 mg Moksidektin Bezyl alcohol

1 mg/ml butylhydroxytoluene (E321: bħala antiossidant)

3. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

Taħlita għal użu lokalizzat

4. DAQS TAL-PAKKETT

1pipetta

2pipetti

3pipetti

4pipetti

6pipetti

9pipetti 12-il pipetta

21pipetta

42pipetta

5. SPEĊI GĦAL XIEX HUWA INDIKAT IL-PRODOTT

Għall klieb żgħar li jiżnu 4 kg jew inqas

6. INDIKAZZJONI(JIET)

Għal klieb li qed isofru minn, jew huma fil-periklu ta’ infezzjonijiet kawżati minn parassiti diversi:

Għat-trattament u għall-prevenzjoni ta’ mard tal-briegħed (Ctenocephalides felis),

trattament tal-qamel li jigdem (Trichodectes canis),

trattament tal-infezzjoni tad-dudu tal-widna (Otodectes cynotis) sarkoptik mange (ikkawżata minn Sarcoptes scabiei var. canis), domodikosis (caused by Demodex canis),

prevenzioni ta’ mard tad-dudu tal-qalb ( larva L3 u L4 tad-Dirofilaria immitis),

trattament tal-mikrofilariae ċirkulanti (Dirofilaria immitis),

trattament ta’ dirofilarjożi tal-ġilda (stadji tal-adulti ta’ Dirofilaria repens)

prevenzjoni ta’ dirofilarjożi tal-ġilda (L3 larva ta’ Dirofilaria repens),

tnaqqis tal-mikrofilariae ċirkulanti (Dirofilaria repens),

prevenzjoni ta’ anġjostrongilożi (larva L4 u adulti immaturi ta’ Angiostrongylus vasorum),

trattament ta’ Angiostrongylus vasorum u Crenosoma vulpis,

prevenzjoni ta’ spiroċerċożi (Spirocerca lupi),

t-trattament ta’ infezzjonijiet ta’ ħniex gastro-intestinali (larva L4, adulti mmaturi u maturi tat-

Toxocara canis u Ancylostoma caninum u Unicinaria stenocephala, adulti tat- Toxascaris

leonina u Trichuris vulpis).

Il-prodott jista’ jiġi użat bħala parti mill-istrategija ta’ trattament tad-dermatite kawżata mill- allerġija tal-briegħed.

7. METODU U MOD(I) TA' AMMINISTRAZZJONI

Għal użu estern biss.

Qabel l-użu aqra l-fuljett li jinsab fil-pakkett

8. ŻMIEN TA' TIŻMIM

mhux applikabbli

9. TWISSIJIET SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠ

Aqra l-fuljett ta' tagħrif fil-pakkett qabel tuża.

10. DATA TA' SKADENZA

Jiskadi {xahar/sena}

11. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI DWAR KIF GĦANDU JINĦAŻEN

Taħżinx f'temperatura ’l fuq minn 30°C

12. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI DWAR IR-RIMI TA' PRODOTTI MHUX UŻATI JEW MATERJAL IEĦOR GĦAR-RIMI, JEKK IKUN IL-KAŻ

Rimi: Aqra l-fuljett ta’ tagħrif.

13. IL-KLIEM

“GĦAL TRATTAMENT TAL-ANNIMALI BISS” U KONDIZZJONIJIET JEW RESTRIZZJONIJIET DWAR IL-PROVISTA U L-UŻU, JEKK APPLIKABBLI

Għal trattament tal-annimali biss għandu jingħata biss bi preskrizzjoni medika.

14. IL-KLIEM “ŻOMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL”

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

15. L-ISEM U L-INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-

TQEGĦID FIS-SUQ

Bayer Animal Health GmbH, 51368 Leverkusen, Germany

16. NUMRU/I TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/2/03/039/005

3 pipetti

 

 

 

EU/2/03/039/006

6 pipetti

 

 

 

EU/2/03/039/015

4 pipetti

 

 

 

EU/2/03/039/023

21 pipetta

 

 

 

EU/2/03/039/024

42 pipetta

 

EU/2/03/039/039

1 pipetta

 

 

EU/2/03/039/040

2 pipetti

 

 

EU/2/03/039/041

9 pipetti

 

EU/2/03/039/042

 

12-il pipetti

17. NUMRU TAL-LOTT TAL-MANIFATTUR

Lott {numru}

Bergħud

Larva tal- briegħed

Dudu frosta

Dudu parassita tal-intestini Il-ħniex it-tondi tal-imsaren

Angiostrongylus

Crenosoma

Dudu tal-qalb

Otodectes

Sarcoptes

Demodex

Qamla

Dudu tal-ġilda

Mikrofilarja

Spirocerca

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA' BARRA

Pakkett ta’ barra, pakkett ta’ 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 21 u 42 pipetti.

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI VETERINARJU

Advocate 100 mg + 25 mg taħlita likwida għal użu lokalizzat fuq klieb ta’ daqs medju Imidakloprid, moksidektin

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA ATTIVA U SUSTANZI OĦRA

Kull pipetta ta’1 ml fiha:

Sustanzi attivi: 100 mg Imidakloprid, 25 mg Moksidektin Benzyl alcohol

1 mg/ml butylhydroxytoluene (E321: bħala antiossidant)

3. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

Taħlita għal użu lokalizzat

4. DAQS TAL-PAKKETT

1pipetta

2pipetti

3pipetti

4pipetti

6pipetti

9pipetti 12-il pipetta

21pipetta

42pipetta

5. SPEĊI GĦAL XIEX HUWA INDIKAT IL-PRODOTT

Għal klieb ta’ daqs medju li jiżnu minn 4 kg sa 10kg

6. INDIKAZZJONI(JIET)

Għal klieb li qed isofru minn, jew huma fil-periklu ta’ infezzjonijiet kawżati minn parassiti diversi:

Għat-trattament u għall-prevenzjoni ta’ mard tal-briegħed (Ctenocephalides felis),

trattament tal-qamel li jigdem (Trichodectes canis),

trattament tal-infezzjoni tad-dudu tal-widna (Otodectes cynotis) sarkoptik mange (ikkawżata minn Sarcoptes scabiei var. canis), domodikosis (caused by Demodex canis),

prevenzioni ta’ mard tad-dudu tal-qalb ( larva L3 u L4 tad-Dirofilaria immitis),

trattament tal-mikrofilariae ċirkulanti (Dirofilaria immitis),

trattament ta’ dirofilarjożi tal-ġilda (stadji tal-adulti ta’ Dirofilaria repens)

prevenzjoni ta’ dirofilarjożi tal-ġilda (L3 larva ta’ Dirofilaria repens),

tnaqqis tal-mikrofilariae ċirkulanti (Dirofilaria repens),

prevenzjoni ta’ anġjostrongilożi (larva L4 u adulti immaturi ta’ Angiostrongylus vasorum),

trattament ta’ Angiostrongylus vasorum u Crenosoma vulpis,

prevenzjoni ta’ spiroċerċożi (Spirocerca lupi),

t-trattament ta’nfezzjonijiet ta’ħniex gastro-intestinali (larva L4, adulti mmaturi u maturi tat-

Toxocara canis u Ancylostoma caninum u Unicinaria stenocephala, adulti tat- Toxascaris

leonina u Trichuris vulpis).

Il-prodott jista’ jiġi użat bħala parti mill-istrategija ta’ trattament tad-dermatite kawżata mill- allerġija tal-briegħed.

7. METODU U MOD(I) TA' AMMINISTRAZZJONI

Għal użu estern biss.

Qabel l-użu aqra l-fuljett li jinsab fil-pakkett

8. ŻMIEN TA' TIŻMIM

mhux applikabbli

9. TWISSIJIET SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠ

Aqra l-fuljett ta' tagħrif fil-pakkett qabel tuża.

10. DATA TA' SKADENZA

Jiskadi {xahar/sena}

11. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI DWAR KIF GĦANDU JINĦAŻEN

Taħżinx f'temperatura ’l fuq minn 30°C

12. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI DWAR IR-RIMI TA' PRODOTTI MHUX UŻATI JEW MATERJAL IEĦOR GĦAR-RIMI, JEKK IKUN IL-KAŻ

Rimi: Aqra l-fuljett ta’ tagħrif.

13. IL-KLIEM “GĦAL TRATTAMENT TAL-ANNIMALI BISS” U KONDIZZJONIJIET JEW RESTRIZZJONIJIET DWAR IL-PROVISTA U L-UŻU, JEKK APPLIKABBLI

Għal Trattament ta’ l-Annimali Biss għandu jingħata biss bi preskrizzjoni medika.

14. IL-KLIEM “ŻOMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL”

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

15.L-ISEM U L-INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-

TQEGĦID FIS-SUQ

Bayer Animal Health GmbH, 51368 Leverkusen, Germany

16. NUMRU/I TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/2/03/039/007

3 pipetti

 

 

EU/2/03/039/008

6 pipetti

 

 

EU/2/03/039/016

4 pipetti

 

 

EU/2/03/039/025

21 pipetti

 

 

EU/2/03/039/026

42 pipetti

EU/2/03/039/043

1 pipetta

 

EU/2/03/039/044

2 pipetti

 

 

EU/2/03/039/045

9 pipetti

 

EU/2/03/039/046

 

12 pipetti

 

17. NUMRU TAL-LOTT TAL-MANIFATTUR

Lott {numri}

Bergħud

Larva tal- briegħed

Dudu li ġismu jixbah frosta

Dudu parassita tal-intestini Il-ħniex it-tondi tal-imsaren

Angiostrongylus

Crenosoma

Dudu tal-qalb

Otodectes

Sarcoptes

Demodex

Qamla

Dudu tal-ġilda

Mikrofilarja

Spirocerca

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA' BARRA

Pakkett ta’ barra, pakkett ta’ 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 21 u 42 pipetti.

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI VETERINARJU

Advocate 250 mg + 62.5 mg taħlita likwida għal użu lokalizzat fuq klieb kbar

Imidakloprid, moksidektin

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA ATTIVA U SUSTANZI OĦRA

Kull pipetta ta’ 2.5 ml fiha:

Sustanzi attivi: 250 mg Imidakloprid, 62.5 mg Moksidektin Benzyl alcohol

1 mg/ml butylhydroxytoluene (E321: bħala antiossidant)

3. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

Taħlita għal użu lokalizzat

4. DAQS TAL-PAKKETT

1pipetta

2pipetti

3pipetti

4pipetti

6pipetti

9pipetti

12pipetti

21pipetti

42pipetti

5. SPEĊI GĦAL XIEX HUWA INDIKAT IL-PRODOTT

Għal klieb kbar li jiżnu minn 10 kg sa 25 kg

6. INDIKAZZJONI(JIET)

Għal klieb li qed isofru minn, jew huma fil-periklu ta’ infezzjonijiet kawżati minn parassiti diversi:

Għat-trattament u għall-prevenzjoni ta’ mard tal-briegħed (Ctenocephalides felis),

trattament tal-qamel li jigdem (Trichodectes canis),

trattament tal-infezzjoni tad-dudu tal-widna (Otodectes cynotis) sarkoptik mange (ikkawżata minn Sarcoptes scabiei var. canis), domodikosis (caused by Demodex canis),

prevenzioni ta’ mard tad-dudu tal-qalb ( larva L3 u L4 tad-Dirofilaria immitis),

trattament tal-mikrofilariae ċirkulanti (Dirofilaria immitis),

trattament ta’ dirofilarjożi tal-ġilda (stadji tal-adulti ta’ Dirofilaria repens)

prevenzjoni ta’ dirofilarjożi tal-ġilda (L3 larva ta’ Dirofilaria repens),

tnaqqis tal-mikrofilariae ċirkulanti (Dirofilaria repens),

prevenzjoni ta’ anġjostrongilożi (larva L4 u adulti immaturi ta’ Angiostrongylus vasorum),

trattament ta’ Angiostrongylus vasorum u Crenosoma vulpis,

prevenzjoni ta’ spiroċerċożi (Spirocerca lupi),

t-trattament ta’ infezzjonijiet ta’ħniex gastro-intestinali (larva L4, adulti mmaturi u maturi tat-

Toxocara canis u Ancylostoma caninum u Unicinaria stenocephala, adulti tat-Toxascaris

leonina u Trichuris vulpis).

Il-prodott jista’ jiġi użat bħala parti mill-istrategija ta’ trattament tad-dermatite kawżata mill- allerġija tal-briegħed.

7. METODU U MOD(I) TA' AMMINISTRAZZJONI

Għal użu estern biss.

Qabel l-użu aqra l-fuljett li jinsab fil-pakkett

8. ŻMIEN TA' TIŻMIM

mhux applikabbli

9. TWISSIJIET SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠ

Aqra l-fuljett ta' tagħrif fil-pakkett qabel tuża.

10. DATA TA' SKADENZA

Jiskadi {xahar/sena}

11. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI DWAR KIF GĦANDU JINĦAŻEN

Taħżinx f'temperatura l-fuq minn 30°C

12. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI DWAR IR-RIMI TA' PRODOTTI MHUX UŻATI JEW MATERJAL IEĦOR GĦAR-RIMI, JEKK IKUN IL-KAŻ

Rimi: Aqra l-fuljett ta’ tagħrif.

13. IL-KLIEM “GĦAL TRATTAMENT TAL-ANNIMALI BISS” U KONDIZZJONIJIET JEW RESTRIZZJONIJIET DWAR IL-PROVISTA U L-UŻU, JEKK APPLIKABBLI

Għal Trattament ta’ l-Annimali Biss għandu jingħata biss bi preskrizzjoni medika.

14. IL-KLIEM “ŻOMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL”

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

15. L-ISEM U L-INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-

TQEGĦID FIS-SUQ

Bayer Animal Health GmbH, 51368 Leverkusen, Germany

16. NUMRU/I TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/2/03/039/009

3 pipetti

 

EU/2/03/039/010

6 pipetti

 

EU/2/03/039/017

4 pipetti

 

EU/2/03/039/027

21 pipetti

 

EU/2/03/039/028

42 pipetti

EU/2/03/039/047

1 pipetta

 

EU/2/03/039/048

2 pipetti

 

EU/2/03/039/049

9 pipetti

 

EU/2/03/039/050

 

12 pipetti

 

17. NUMRU TAL-LOTT TAL-MANIFATTUR

Lott {numri}

Bergħud

Larva tal- briegħed

Dudu frosta

Dudu parassita tal-intestini Il-ħniex it-tondi tal-imsaren

Angiostrongylus

Crenosoma

Dudu tal-qalb

Otodectes

Sarcoptes

Demodex

Qamla

Dudu tal-ġilda

Mikrofilarja

Spirocerca

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA' BARRA

Pakkett ta’ barra, pakkett ta’ 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 21 u 42 pipetti.

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI VETERINARJU

Advocate 400 mg + 100 mg taħlita likwida għal użu lokalizzat fuq klieb kbar ħafna

Imidakloprid, moksidektin

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA ATTIVA U SUSTANZI OĦRA

Kull pipetta ta’ 4 ml fiha:

Sustanzi attivi: 400 mg Imidakloprid, 100 mg Moksidektin Benzyl alcohol

1 mg/ml butylhydroxytoluene (E321: bħala antiossidant)

3. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

Taħlita għal użu lokalizzat

4. DAQS TAL-PAKKETT

1pipetta

2pipetti

3pipetti

4pipetti

6pipetti

9pipetti

12pipetti

21pipetti

42pipetti

5. SPEĊI GĦAL XIEX HUWA INDIKAT IL-PRODOTT

Għal klieb kbar ħafna li jiżnu minn 25 kg sa 40 kg

6. INDIKAZZJONI(JIET)

Għal klieb li qed isofru minn, jew huma fil-periklu ta’ infezzjonijiet kawżati minn parassiti diversi:

Għat-trattament u għall-prevenzjoni ta’ mard tal-briegħed (Ctenocephalides felis),

trattament tal-qamel li jigdem (Trichodectes canis),

trattament tal-infezzjoni tad-dudu tal-widna (Otodectes cynotis) sarkoptik mange (ikkawżata minn Sarcoptes scabiei var. canis), domodikosis (caused by Demodex canis),

prevenzioni ta’ mard tad-dudu tal-qalb ( larva L3 u L4 tad-Dirofilaria immitis),

trattament tal-mikrofilariae ċirkulanti (Dirofilaria immitis),

trattament ta’ dirofilarjożi tal-ġilda (stadji tal-adulti ta’ Dirofilaria repens)

prevenzjoni ta’ dirofilarjożi tal-ġilda (L3 larva ta’ Dirofilaria repens),

tnaqqis tal-mikrofilariae ċirkulanti (Dirofilaria repens),

prevenzjoni ta’ anġjostrongilożi (larva L4 u adulti immaturi ta’ Angiostrongylus vasorum),

trattament ta’ Angiostrongylus vasorum u Crenosoma vulpis,

prevenzjoni ta’ spiroċerċożi (Spirocerca lupi),

t-trattament ta’ infezzjonijiet ta’ ħniex gastro-intestinali (larva L4, adulti mmaturi u maturi tat-

Toxocara canis u Ancylostoma caninum u Unicinaria stenocephala, adulti tat- Toxascaris

leonina u Trichuris vulpis).

Il-prodott jista’ jiġi użat bħala parti mill-istrategija ta’ trattament tad-dermatite kawżata mill- allerġija tal-briegħed.

7. METODU U MOD(I) TA' AMMINISTRAZZJONI

Għal użu estern biss.

Qabel l-użu aqra l-fuljett li jinsab fil-pakkett

8. ŻMIEN TA' TIŻMIM

mhux applikabbli

9. TWISSIJIET SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠ

Aqra l-fuljett ta' tagħrif fil-pakkett qabel tuża.

10. DATA TA' SKADENZA

Jiskadi {xahar/sena}

11. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI DWAR KIF GĦANDU JINĦAŻEN

Taħżinx f'temperatura l-fuq minn 30°C

12. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI DWAR IR-RIMI TA' PRODOTTI MHUX UŻATI JEW MATERJAL IEĦOR GĦAR-RIMI, JEKK IKUN IL-KAŻ

Rimi: Aqra l-fuljett ta’ tagħrif.

13. IL-KLIEM “GĦAL TRATTAMENT TAL-ANNIMALI BISS” U KONDIZZJONIJIET JEW RESTRIZZJONIJIET DWAR IL-PROVISTA U L-UŻU, JEKK APPLIKABBLI

Għal Trattament ta’ l-Annimali Biss għandu jingħata biss bi preskrizzjoni medika.

14. IL-KLIEM “ŻOMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL”

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

15. L-ISEM U L-INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-

TQEGĦID FIS-SUQ

Bayer Animal Health GmbH, 51368 Leverkusen, Germany

16. NUMRU/I TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/2/03/039/011

3 pipetti

 

 

EU/2/03/039/012

6 pipetti

 

 

EU/2/03/039/018

4 pipetti

 

 

EU/2/03/039/029

21 pipetti

 

 

EU/2/03/039/030

42 pipetti

EU/2/03/039/051

1 pipetta

 

EU/2/03/039/052

2 pipetti

 

 

EU/2/03/039/053

9 pipetti

 

EU/2/03/039/054

 

12 pipetti

 

17. NUMRU TAL-LOTT TAL-MANIFATTUR

Lott {numri}

Bergħud

Larva tal- briegħed

Dudu frosta

Dudu parassita tal-intestini Il-ħniex it-tondi tal-imsaren

Angiostrongylus

Crenosoma

Dudu tal-qalb

Otodectes

Sarcoptes

Demodex

Qamla

Dudu tal-ġilda

Mikrofilarja

Spirocerca

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ UNITAJIET ŻGĦAR TA’ IPPAKKJAR LI

JMISS MAL-PRODOTT

Advocate għal qtates żgħar u nimsa Pipetta

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI VETERINARJU

Advocate

2.KONTENUT BĦALA PIŻ, VOLUM JEW NUMRU TA' DOŻI

0.4 ml

3.MOD TA’ AMMINISTRAZZJONI

użu lokalizzat

4.NUMRU TAL-LOTT

Lot {numru}

5.DATA TA' SKADENZA

EXP {xahar/sena}

6.IL-KLIEM “GĦALL-KURA TAL-ANNIMALI BISS”

Għall-kura tal-annimali biss.

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ UNITAJIET ŻGĦAR TA’ IPPAKKJAR LI

JMISS MAL-PRODOTT

Advocate għal qtates kbar tal-pipetta

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI VETERINARJU

Advocate

2. KONTENUT BĦALA PIŻ, VOLUM JEW NUMRU TA' DOŻI

0.8 ml

3. MOD TA’ AMMINISTRAZZJONI

użu lokalizzat

4. NUMRU TAL-LOTT

Lot {numru}

5. DATA TA' SKADENZA

EXP {xahar/sena}

6. IL-KLIEM “GĦALL-KURA TAL-ANNIMALI BISS”

Għall-kura tal-annimali biss.

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ UNITAJIET ŻGĦAR TA’ IPPAKKJAR LI

JMISS MAL-PRODOTT

Advocate għal klieb żgħar

Pipetta

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI VETERINARJU

Advocate

2. KONTENUT BĦALA PIŻ, VOLUM JEW NUMRU TA' DOŻI

0.4 ml

3. MOD TA’ AMMINISTRAZZJONI

użu lokalizzat

4. NUMRU TAL-LOTT

Lot {numru}

5. DATA TA' SKADENZA

EXP {xahar/sena}

6. IL-KLIEM “GĦALL-KURA TAL-ANNIMALI BISS”

Għall-kura tal-annimali biss.

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ UNITAJIET ŻGĦAR TA’ IPPAKKJAR LI

JMISS MAL-PRODOTT Advocate għal klieb ta’ daqs medju

Pipetta

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI VETERINARJU

Advocate

2. KONTENUT BĦALA PIŻ, VOLUM JEW NUMRU TA' DOŻI

1 ml

3. MOD TA’ AMMINISTRAZZJONI

użu lokalizzat

4. NUMRU TAL-LOTT

Lot {numru}

5. DATA TA' SKADENZA

EXP {xahar/sena}

6. IL-KLIEM “GĦALL-KURA TAL-ANNIMALI BISS”

Għall-kura tal-annimali biss.

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ UNITAJIET ŻGĦAR TA’ IPPAKKJAR LI

JMISS MAL-PRODOTT

Advocate għal klieb kbar

Pipetta

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI VETERINARJU

Advocate

2. KONTENUT BĦALA PIŻ, VOLUM JEW NUMRU TA' DOŻI

2.5 ml

3. MOD TA’ AMMINISTRAZZJONI

użu lokalizzat

4. NUMRU TAL-LOTT

Lot {numru}

5. DATA TA' SKADENZA

EXP {xahar/sena}

6. IL-KLIEM “GĦALL-KURA TAL-ANNIMALI BISS”

Għall-kura tal-annimali biss.

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ UNITAJIET ŻGĦAR TA’ IPPAKKJAR LI

JMISS MAL-PRODOTT

Advocate għal klieb kbar ħafna Pipetta

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI VETERINARJU

Advocate

2. KONTENUT BĦALA PIŻ, VOLUM JEW NUMRU TA' DOŻI

4 ml

3. MOD TA’ AMMINISTRAZZJONI

użu lokalizzat

4. NUMRU TAL-LOTT

Lot {numru}

5. DATA TA' SKADENZA

EXP {xahar/sena}

6. IL-KLIEM “GĦALL-KURA TAL-ANNIMALI BISS”

Għall-kura tal-annimali biss.

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ BLISTERS JEW STRIXXI

Blisters

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI VETERINARJU

Advocate għal qtates żgħar u nimsa

(≤ 4 kg)

2.KONTENUT BL-UŻIN, VOLUM JEW NUMRU TA’ DOŻA

0.4 ml

3.ISEM TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Bayer Animal Health GmbH

4.DATA TA' SKADENZA

EXP {xahar/sena}

5.NUMRU TAL-LOTT

Lot {numru}

6. IL-KLIEM “GĦALL-KURA TAL-ANNIMALI BISS”

Għall-kura tal-annimali biss.

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ BLISTERS JEW STRIXXI

Blisters

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI VETERINARJU

Advocate għal qtates kbar

(> 4-8 kg)

2. KONTENUT BL-UŻIN, VOLUM JEW NUMRU TA’ DOŻA

0.8 ml

3. ISEM TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Bayer Animal Health GmbH

4. DATA TA' SKADENZA

EXP {xahar/sena}

5. NUMRU TAL-LOTT

Lot {numru}

6. IL-KLIEM “GĦALL-KURA TAL-ANNIMALI BISS”

Għall-kura tal-annimali biss.

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ BLISTERS JEW STRIXXI

Blisters

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI VETERINARJU

Advocate għal klieb żgħar

(≤ 4 kg)

2. KONTENUT BL-UŻIN, VOLUM JEW NUMRU TA’ DOŻA

0.4 ml

3. ISEM TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Bayer Animal Health GmbH

4. DATA TA' SKADENZA

EXP {xahar/sena}

5. NUMRU TAL-LOTT

Lot {numru}

6. IL-KLIEM “GĦALL-KURA TAL-ANNIMALI BISS”

Għall-kura tal-annimali biss.

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ BLISTERS JEW STRIXXI

Blisters

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI VETERINARJU

Advocate għal klieb ta’ kobor medju (> 4-10 kg)

2. KONTENUT BL-UŻIN, VOLUM JEW NUMRU TA’ DOŻA

1 ml

3. ISEM TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Bayer Animal Health GmbH

4. DATA TA' SKADENZA

EXP {xahar/sena}

5. NUMRU TAL-LOTT

Lot {numru}

6. IL-KLIEM “GĦALL-KURA TAL-ANNIMALI BISS”

Għall-kura tal-annimali biss.

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ BLISTERS JEW STRIXXI

Blisters

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI VETERINARJU

Advocate għal klieb kbar (> 10-25 kg)

2. KONTENUT BL-UŻIN, VOLUM JEW NUMRU TA’ DOŻA

2.5 ml

3. ISEM TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Bayer Animal Health GmbH

4. DATA TA' SKADENZA

EXP {xahar/sena}

5. NUMRU TAL-LOTT

Lot {numru}

6. IL-KLIEM “GĦALL-KURA TAL-ANNIMALI BISS”

Għall-kura tal-annimali biss.

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ BLISTERS JEW STRIXXI

Blisters

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI VETERINARJU

Advocate għal klieb kbar ħafna (> 25-40 kg)

2. KONTENUT BL-UŻIN, VOLUM JEW NUMRU TA’ DOŻA

4 ml

3. ISEM TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Bayer Animal Health GmbH

4. DATA TA' SKADENZA

EXP {xahar/sena}

5. NUMRU TAL-LOTT

Lot {numru}

6. IL-KLIEM “GĦALL-KURA TAL-ANNIMALI BISS”

Għall-kura tal-annimali biss.

Kummenti