Maltese
Agħżel il-lingwa tas-sit

Aftovaxpur DOE (Maximum three of the following purified,...) – Tikkettar - QI02AA04

Updated on site: 08-Feb-2018

Isem tal-Mediċina: Aftovaxpur DOE
ATC: QI02AA04
Sustanza: Maximum three of the following purified, inactivated foot-and-mouth disease virus strains: O1 Manisa 6 PD50*; O1 BFS 6 PD50*; O Taiwan 3/97 6 PD50*; A22 Iraq 6 PD50*; A24 Cruzeiro 6 PD50*; A Turkey 14/98 6 PD50*; Asia 1 Shamir 6 PD50*; SAT2 Saudi A
Manifattur: Merial

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA' BARRA

Kaxxa tal-kartun

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI VETERINARJU

AFTOVAXPUR DOE emulsjoni għal injezzjoni għal baqar, nagħaġ u ħnieżer

2.DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA ATTIVA U SUSTANZI OĦRA

Antiġen inattivat tal-marda tal-ilsien u d-dwiefer, mill-inqas 6 PD50 fil-baqar għal kull strejn

3.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

Emulsjoni għal injezzjoni

4.DAQS TAL-PAKKETT

10 dożi

25 doża

50 doża

100 doża

150 doża

10 x 10 dożi

10 x 25 doża

10 x 50 doża

10 x 100 doża

10 x 150 doża

5.SPEĊI GĦAL XIEX HUWA INDIKAT IL-PRODOTT

Baqar, nagħaġ u ħnieżer

6.INDIKAZZJONI(JIET)

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

7.METODU U MOD(I) TA' AMMINISTRAZZJONI

Baqar u nagħaġ: għal użu taħt il-ġilda Ħnieżer: għal użu ġol-muskoli.

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

8.ŻMIEN TA' TIŻMIM

Żmien ta' tiżmim: xejn

9.TWISSIJIET SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠ

Jekk tinjetta bi żball huwa perikoluż - ara l-fuljett ta' tagħrif qabel l-użu.

10.DATA TA' SKADENZA

Jiskadi {xahar/sena}

La darba jinfetaħ uża fil-pront

11.KUNDIZZJONIJIET SPEĊJALI DWAR KIF GĦANDU JINĦAŻEN

Aħżen u ttrasporta ġo friġġ (2 °C – 8 °C).

Tagħmlux fil-friża

Ipproteġi mid-dawl.

12. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI DWAR

IR-RIMI TA' PRODOTTI MHUX UŻATI JEW MATERJAL IEĦOR GĦAR-RIMI, JEKK IKUN IL-KAŻ

Rimi: aqra l-fuljett ta’ tagħrif.

13. IL-KLIEM

“GĦALL-KURA TAL-ANNIMALI BISS” U KUNDIZZJONIJIET JEW RESTRIZZJONIJIET DWAR IL-PROVVISTA U L-UŻU, JEKK APPLIKABBLI

Għall-kura tal-annimali biss. Għandu jingħata biss b’riċetta veterinarja.

L-importazzjoni, il-bejgħ, il-provvista u/jew l-użu tal-prodott mediċinali veterinarju huwa jew jista’ jiġi pprojibit f’ċerti Stati Membri fit-territorju kollu tagħhom jew f’parti minnu, ara l-fuljett ta’ tagħrif għal aktar informazzjoni.

14.IL-KLIEM “ŻOMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL”

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

15. L-ISEM

U L-INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT- TQEGĦID FIS-SUQ

Merial

29 avenue Tony Garnier

69007 Lyon France

16.NUMRU/I TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/2/13/153/001-850

17.NUMRU TAL-LOTT TAL-MANIFATTUR

Lott {numru}

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT LI JMISS MAL-PRODOTT

Flixkun tal-polypropylene

Flixkun ta’ 50,100 u 150 doża

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI VETERINARJU

AFTOVAXPUR DOE emulsjoni għal injezzjoni għal baqar, nagħaġ u ħnieżer

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA ATTIVA U SUSTANZI OĦRA

Antiġen purifikat, inattivat tal-marda tal-ilsien u d-dwiefer, mill-inqas 6 PD50 fil-baqar għal kull strejn

3. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

Emulsjoni għal injezzjoni

4. DAQS TAL-PAKKETT

50 doża

100 doża

150 doża

5. SPEĊI GĦAL XIEX HUWA INDIKAT IL-PRODOTT

Baqar, nagħaġ u ħnieżer

6. INDIKAZZJONI(JIET)

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

7. METODU U MOD(I) TA' AMMINISTRAZZJONI

Baqar u nagħaġ: SC Ħnieżer: IM

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

8. ŻMIEN TA' TIŻMIM

Żmien ta' tiżmim: xejn

9. TWISSIJIET SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠ

Jekk tinjetta bi żball huwa perikoluż - ara l-fuljett ta' tagħrif qabel l-użu.

10. DATA TA' SKADENZA

Jiskadi {xahar/sena}

La darba jinfetaħ uża fil-pront

11. KUNDIZZJONIJIET SPEĊJALI DWAR KIF GĦANDU JINĦAŻEN

Aħżen u ttrasporta ġo friġġ (2 °C – 8 °C).

Tagħmlux fil-friża

Ipproteġi mid-dawl.

12. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI DWAR IR-RIMI TA' PRODOTTI MHUX UŻATI JEW MATERJAL IEĦOR GĦAR-RIMI, JEKK IKUN IL-KAŻ

Rimi: aqra l-fuljett ta’ tagħrif

13. IL-KLIEM

“GĦALL-KURA TAL-ANNIMALI BISS” U KUNDIZZJONIJIET JEW RESTRIZZJONIJIET DWAR IL-PROVVISTA U L-UŻU, JEKK APPLIKABBLI

Għall-kura tal-annimali biss. Għandu jingħata biss b’riċetta veterinarja.

14. IL-KLIEM “ŻOMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL”

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal

15. L-ISEM

U L-INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT- TQEGĦID FIS-SUQ

Merial

29 avenue Tony Garnier

69007 Lyon France

16.NUMRU/I TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/2/13/153/001-850

17. NUMRU TAL-LOTT TAL-MANIFATTUR

Lott {numru}

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ UNITAJIET ŻGĦAR TA’ IPPAKKJAR LI JMISS MAL-PRODOTT

Flixkun tal-polypropylene

Flixkun ta’ 10 jew 25 doża

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI VETERINARJU

AFTOVAXPUR DOE emulsjoni għal injezzjoni għal baqar, nagħaġ u ħnieżer

2.KWANTITÀ TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Antigen tal-Marda tal-Ilsien u d-Dwiefer ≥ 6 PD50 fil-baqar għal kull strejn

3.KONTENUT BĦALA PIŻ, VOLUM JEW NUMRU TA' DOŻI

10 dożi

25 doża

4.MOD(I) TA’ AMMINISTRAZZJONI

Baqar, nagħaġ: SC. Ħnieżer: IM.

5.ŻMIEN TA’ TIŻMIM

Żmien ta’ tiżmim: Xejn

6.NUMRU TAL-LOTT

Lott {numru}

7.DATA TA' SKADENZA

Jiskadi {xahar/sena}

La darba jinfetaħ uża fil-pront.

8.IL-KLIEM “GĦALL-KURA TAL-ANNIMALI BISS”

Għall-kura tal-annimali biss.

Kummenti