Apoquel (oclacitinib maleate) – Kondizzjonijiet jew restrizzjonijiet rigward il- provvista u l-użu - QD11AH90

A.MANIFATTUR RESPONSABBLI GĦALL-ĦRUĠ TAL-LOTT

Pfizer Italia S.R.L.

Via del Commercio 25/27

63100 Marino Del Tronto (AP) L-ITALJA

B. KONDIZZJONIJIET JEW RESTRIZZJONIJIET RIGWARD

IL-PROVVISTA U L- UŻU

Prodott mediċinali veterinarju li jingħata bir-riċetta.

C.DIKJARAZZJONI TA’ L-MRLs

Mhux applikabbli.

Kummenti