Bluevac BTV8 (bluetongue virus inactivated, serotype...) – Tikkettar - QI04AA02

Updated on site: 08-Feb-2018

Isem tal-Mediċina: Bluevac BTV8
ATC: QI04AA02
Sustanza: bluetongue virus inactivated, serotype 8
Manifattur: CZ Veterinaria S.A.

Kontenut tal-Artiklu

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

Kaxxa tal-kartun ta’ (52 ml, 100ml, 252 ml)

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI VETERINARJU

BLUEVAC BTV8 suspensjoni għal injezzjoni għall-frat u n-nagħaġ

2.DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA ATTIVA U SUSTANZI OĦRA

Kull ml tal-vaċċin fih:

Antiġen ta’ BTV8 106.5 CCID50

3.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

Suspensjoni għal injezzjoni

4.DAQS TAL-PAKKETT

flixkun 1 ta’ 52 ml flixkun 1 ta’ 100 ml flixkun 1 ta’ 252 ml

5.SPEĊI GĦAL X’HIEX HUWA INDIKAT IL-PRODOTT

Nagħaġ u frat

6.INDIKAZZJONI(JIET)

7.METODU U MOD(I) TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

Użu għal taħt il-ġilda. Ħawwad sew qabel tuża.

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif fil-pakkett qabel tuża.

11/23

8.ŻMIEN TA’ TIŻMIM

Żmien ta’ tiżmim: Xejn

9.TWISSIJA(JIET) SPEĊJALI, JEKK MEĦTIEĠ

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif fil-pakkett qabel tuża.

10.DATA TA’ SKADENZA

Jiskadi{xahar/sena}

La darba jiġi dilwit uża fi żmien: 10 siegħa.

11.KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI DWAR KIF GĦANDU JINĦAŻEN

Aħżen u ttrasporta ġo friġġ.

Tagħmlux fil-friża.

Ipproteġi mid-dawl.

12.PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI DWAR IR-RIMI TA’ PRODOTTI MHUX UŻATI JEW MATERJAL TA’ SKART, JEKK IKUN IL-KAŻ

Rimi: ara l-fuljett ta’ tagħrif.

13.IL-KLIEM "GĦAL TRATTAMENT TAL-ANNIMALI BISS” U KONDIZZJONIJIET JEW RESTRIZZJONIJIET DWAR IL-PROVVISTA JEW L-UŻU, jekk applikabbli

Għat-trattament tal-annimali biss. Għandu jingħata biss bi preskrizzjoni veterinarja.

14.IL-KLIEM “ŻOMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL”

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

15.L-ISEM U L-INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

CZ Veterinaria, S.A.

P.O. Box 16

36400 Porriño

SPANJA

12/23

16.NUMRU/I TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/2/11/122/001 flixkun ta’ 52 ml

EU/2/11/122/002 flixkun ta’ 100 ml

EU/2/11/122/003 flixkun ta’ 252 ml

17.NUMRU TAL-LOTT TAL-MANIFATTUR

Lott: {numru}

13/23

DETTALJI LI GĦANDHOM JIDHRU FUQ IL-PAKKETT EWLIENI

Flixkun ta’ 100 ml u 252 ml

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI VETERINARJU

BLUEVAC BTV8 suspensjoni għal injezzjoni għall-frat u n-ngħaġ

2.DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA ATTIVA U SUSTANZI OĦRA

Antiġen ta’ BTV8 ...............

106.5 CCID50/ml

3.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

Suspensjoni għal injezzjoni

4.DAQS TAL-PAKKETT

Flixkun ta’ 100 ml

Flixkun ta’ 252 ml

5.SPEĊI GĦAL X’HIEX HUWA INDIKAT IL-PRODOTT

Nagħaġ u frat

6.INDIKAZZJONI(JIET)

7.METODU U MOD(I) TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

SC

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif fil-pakkett qabel tuża.

8.ŻMIEN TA’ TIŻMIM

Żmien ta’ tiżmim: xejn.

9.TWISSIJA(JIET) SPEĊJALI, JEKK MEĦTIEĠ

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif fil-pakkett qabel tuża.

14/23

10.DATA TA’ SKADENZA

Jiskadi{xahar/sena}

La darba jiġi dilwit uża fi żmien: 10 siegħat.

11.KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI DWAR KIF GĦANDU JINĦAŻEN

Aħżen u ttrasporta ġo friġġ.

Tagħmlux fil-friża.

Ipproteġi mid-dawl.

12.PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI DWAR IR-RIMI TA’ PRODOTTI MHUX UŻATI JEW MATERJAL TA’ SKART, JEKK IKUN IL-KAŻ

Rimi: ara l-fuljett ta’ tagħrif.

13.IL-KLIEM "GĦAL TRATTAMENT TAL-ANNIMALI BISS” U KONDIZZJONIJIET JEW RESTRIZZJONIJIET DWAR IL-PROVISTA JEW L-UŻU, jekk applikabbli

Għat-trattament tal-annimali biss.Għandu jingħata biss bi preskrizzjoni veterinarja.

14.IL-KLIEM “ŻOMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL”

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

15.L-ISEM U L-INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

CZ Veterinaria, S.A.

P.O. Box 16

36400 Porriño

SPANJA

16.NUMRU/I TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/2/11/122/002

EU/2/11/122/003

17.NUMRU TAL-LOTT TAL-MANIFATTUR

Lott: {numru}

15/23

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ L-IPPAKKJAR EWLIENI TA’ PAKKETTI ŻGĦAR

Flixkun ta’ 52 ml

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI VETERINARJU

BLUEVAC BTV8 suspensjoni għal injezzjoni għall-frat u n-ngħaġ

2.KWANTITÀ TAS-SUSTANZA ATTIVA

Antiġen ta’ BTV8 ...............

106.5 CCID50/ml

3.KONTENUT BĦALA PIŻ, VOLUM JEW NUMRU TA’ DOŻI

52 ml

4.MOD TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

SC

5.ŻMIEN TA’ TIŻMIM

Żmien ta’ Tiżmim: xejn

6.NUMRU TAL-LOTT

Lott: numru

7.DATA TA’ SKADENZA

Jiskadi{xahar/sena}

La darba jiġi dilwit uża fi żmien: 10 siegħat.

8.IL-KLIEM "GĦAL TRATTAMENT TAL-ANNIMALI BISS”

Għat-trattament tal-annimali biss

16/23

Kummenti