Canigen L4 (Inactivated Leptospira strains:L. interrogans...) – Tikkettar - QI07AB01

Updated on site: 08-Feb-2018

Isem tal-Mediċina: Canigen L4
ATC: QI07AB01
Sustanza: Inactivated Leptospira strains:L. interrogans serogroup Canicola serovar Portland-vere (strain Ca-12-000); L. interrogans serogroup Icterohaemorrhagiae serovar Copenhageni (strain Ic-02-001); L. interrogans serogroup Australis serovar Bratislava (strain A
Manifattur: Intervet International B.V.

Kontenut tal-Artiklu

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KAXXA

Kaxxa tal-plastik b’ 10 jew 50 kunjett ta’ 1ml

Kaxxa tal-kartun b’ kunjett 1 ta’ 10 ml

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI VETERINARJU

Canigen L4 suspensjoni għal injezzjoni għall-klieb

2.DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZI ATTIVI

Qabel l-użu aqra l-fuljett li jinsab fil-pakkett

3.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

Suspensjoni għal injezzjoni

4.DAQS TAL-PAKKETT

10 x 1 ml (doża1)

50 x 1ml (doża1)

1 x 10ml (10 dożi)

5.SPEĊI GĦAL XIEX HUWA INDIKAT IL-PRODOTT

Klieb

6.INDIKAZZJONI(JIET)

7.METODU U MOD(I) TA’ AMMINISTRAZZJONI

Taħt il-ġilda.

Qabel l-użu aqra l-fuljett li jinsab fil-pakkett.

8.ŻMIEN TA’ TIŻMIM

Mhux applikabbli.

9.TWISSIJIET SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠ

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif fil-pakkett qabel tuża.

10.DATA TA’ SKADENZA

Jiskadi {xahar / sena}

Ladarba jinfetaħ uża fi żmien 10 sigħat.

11.KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI DWAR KIF GĦANDU JINĦAŻEN

Aħżen fil-friġġ.

Tiffriżax.

Ipproteġi mid-dawl.

12.PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI DWAR IR-RIMI TA’ PRODOTTI MHUX UŻATI JEW MATERJAL IEĦOR GĦAR-RIMI, JEKK IKUN IL-KAŻ

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif fil-pakkett qabel tuża.

13.IL-KLIEM “GĦAL TRATTAMENT TAL-ANNIMALI BISS” U KONDIZZJONIJIET JEW RESTRIZZJONIJIET DWAR IL-PROVISTA U L-UŻU, jekk applikabbli

Għal trattament tal-annimali biss. Għandu jingħata biss bi preskrizzjoni veterinarja.

14.IL-KLIEM “ŻOMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL”

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

15. L-ISEM U L-INDIRIZZ TAS-SID TAL-AWTORIZZAZZJONI TAL-KUMMERĊ

Intervet International B.V. Wim de Körverstraat 35 5831 AN Boxmeer In-Netherlands

16.NUMRU/I TAL-AWTORIZZAZZJONI TAL-KUMMERĊ

EU/2/15/183/001 – 10 vials (1 ml)

EU/2/15/183/002 – 50 vials (1 ml)

EU/2/15/183/003 – 1 vial (10 ml)

17.NUMRU TAL-LOTT TAL-MANIFATTUR

Lott {numru}

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ L-IPPAKKJAR EWLIENI TA’ PAKKETTI ŻGĦAR

TIKKETTA

Kunjetti 1ml u 10ml

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI VETERINARJU

Canigen L4

2.KWANTITÀ TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Ara l-fuljett ta’ tagħrif fil-pakkett.

3.KONTENUT BĦALA PIŻ, VOLUM JEW NUMRU TA’ DOŻI

1ml (1 doża) 10ml (10 dożi)

4.MOD TA’ AMMINISTRAZZJONI

Taħt il-ġilda

5.ŻMIEN TA’ TIŻMIM

Mhux applikabbli

6.NUMRU TAL-LOTT

Lott {numru}

7.DATA TA’ SKADENZA

Jiskadi {xahar/sena}

Jekk infetaħ uża fi żmien 10 sigħat. (għall-kunjetti ta’ 10 ml biss)

8.IL-KLIEM “GĦAL TRATTAMENT TAL-ANNIMALI BISS”

Għal trattament tal-annimali biss.

Kummenti