Convenia (cefovecin) – Kondizzjonijiet jew restrizzjonijiet rigward il- provvista u l-użu - QJ01DD91

Kontenut tal-Artiklu

A.MANIFATTUR(I) RESPONSABBLI GĦALL-HRUĠ TAL-LOTT

Isem u indirizz tal-manifattur responsabbli mill-ħruġ tal-lott.

Haupt Pharma Latina S.r.l

S.S. 156 Km 47,600

04100 Borgo San Michele

Latina

Italja

B.KONDIZZJONIJIET JEW RESTRIZZJONIJIET RIGWARD IL-PROVVISTA U L- UŻU

Prodott mediċinali veterinarju li jingħata bir-riċetta.

Is-sid ta’ din l-awtorizzazzjoni tal-kummerċ għandu jgħarraf lill-Kummissjoni Ewropeja dwar il- pjanijiet ta’ kummerċ għall-prodott awtorizzat b’din id-deċiżjoni.

C.DIKJARAZZJONI TA’ L-MRLs

Mhux applikabbli

Kummenti