Dexdomitor (dexmedetomidine hydrochloride) – Tikkettar - QN05CM18

Kontenut tal-Artiklu

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA' BARRA

KAXXA

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI VETERINARJU

DEXDOMITOR 0.1 mg/ml soluzzjoni għal injezzjoni

2.DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA ATTIVA U SUSTANZI OĦRA

1 ml fih:

0.1 mg dexmedetomidine hydrochloride ekwivalenti għal 0.08 mg dexmedetomidine

3.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

Soluzzjoni għal injezzjoni

4.DAQS TAL-PAKKETT

15 ml

5.SPEĊI GĦAL X'HIEX HUWA INDIKAT IL-PRODOTT

Klieb u qtates.

6.INDIKAZZJONI(JIET)

7.METODU U MOD(I) TA' AMMINISTRAZZJONI

Klieb: injezzjoni fil-vina jew fil-muskolu

Qtates: injezzjoni fil-muskolu

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel tuża.

8.ŻMIEN TA' TIŻMIM

Mhux applikabbli.

9.TWISSIJIET SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠ

10.DATA TA' SKADENZA

EXP: xahar/sena

Jekk tiftaħ jibqa’ tajjeb għal: 3 xhur f’25°C.

11.KUNDIZZJONIJIET SPEĊJALI DWAR KIF GĦANDU JINĦAŻEN

Tiffriżax.

12.PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI DWAR IR-RIMI TA' PRODOTTI MHUX UŻATI JEW MATERJAL IEĦOR GĦAR-RIMI, JEKK IKUN IL-KAŻ

Mediċina veterinarja li ma ġietx użata jew materjal żejjed ġej minn dawn il-prodotti veterinarji, għandhom jintremew skond kif jitolbu ħtiġijiet lokali.

13.IL-KLIEM "GĦAL TRATTAMENT TA’ L-ANNIMALI BISS” U KUNDIZZJONIJIET JEW RESTRIZZJONIJIET DWAR IL-PROVISTA JEW L-UŻU, jekk applikabbli

Għat Trattament tal-Annimali biss. Għandu jingħata biss bi preskrizzjoni medika.

14.IL-KLIEM “ŻOMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL”

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

15.L-ISEM U L-INDIRIZZ TAS-SID TA’ L-AWTORIZZAZZJONI TAL-KUMMERĊ

Orion Corporation

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Finland

16.NUMRU/I TA’ L-AWTORIZZAZZJONI TAL-KUMMERĊ

EU/2/02/033/003

17.NUMRU TAL-LOTT TAL-MANIFATTUR

Lott

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ L-IPPAKKJAR EWLIENI TA' PAKKETTI ŻGĦAR / PAKKETT MULTIPLU

VJALA / PAKKETT MULTIPLU

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI VETERINARJU

DEXDOMITOR 0.1 mg/ml soluzzjoni għal injezzjoni

2.KWANTITÀ TAS-SUSTANZA ATTIVA / SUSTANZI ATTIVI

0.1 mg/ml dexmedetomidine hydrochloride

3.KONTENUT BĦALA PIŻ, VOLUM JEW NUMRU TA' DOŻI

15 ml, 10 x 15 ml

4.MOD TA’ AMMINISTRAZZJONI

Klieb: IM, IV

Qtates: IM

5.ŻMIEN TA’ TIŻMIM

Mhux applikabbli.

6.NUMRU TAL-LOTT

Lott

7.DATA TA' SKADENZA

EXP: xahar/sena

8.IL-KLIEM "GĦAL TRATTAMENT TAL-ANNIMALI BISS”

Għat-trattament ta’ l-annimali biss.

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA' BARRA

KAXXA

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI VETERINARJU

DEXDOMITOR 0.5 mg/ml soluzzjoni għal injezzjoni

2.DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA ATTIVA U SUSTANZI OĦRA

1 ml fih:

0.5 mg dexmedetomidine hydrochloride ekwivalenti għal 0.42 mg dexmedetomidine

3.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

Soluzzjoni għal injezzjoni

4.DAQS TAL-PAKKETT

10 ml

5.SPEĊI GĦAL X'HIEX HUWA INDIKAT IL-PRODOTT

Klieb u qtates.

6.INDIKAZZJONI(JIET)

7.METODU U MOD(I) TA' AMMINISTRAZZJONI

Klieb: injezzjoni fil-vina jew fil-muskolu

Qtates: injezzjoni fil-muskolu

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel tuża.

8.ŻMIEN TA' TIŻMIM

Mhux applikabbli.

9.TWISSIJIET SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠ

10.DATA TA' SKADENZA

EXP: xahar/sena

Jekk tiftaħ jibqa’ tajjeb għal: 3 xhur f’25°C.

11.KUNDIZZJONIJIET SPEĊJALI DWAR KIF GĦANDU JINĦAŻEN

Tiffriżax.

12.PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI DWAR IR-RIMI TA' PRODOTTI MHUX UŻATI JEW MATERJAL IEĦOR GĦAR-RIMI, JEKK IKUN IL-KAŻ

Mediċina veterinarja li ma ġietx użata jew materjal żejjed ġej minn dawn il-prodotti veterinarji, għandhom jintremew skond kif jitolbu ħtiġijiet lokali.

13.IL-KLIEM "GĦAL TRATTAMENT TA’ L-ANNIMALI BISS” U KUNDIZZJONIJIET JEW RESTRIZZJONIJIET DWAR IL-PROVISTA JEW L-UŻU, jekk applikabbli

Għat Trattament tal-Annimali biss. Għandu jingħata biss bi preskrizzjoni medika.

14.IL-KLIEM “ŻOMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL”

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

15.L-ISEM U L-INDIRIZZ TAS-SID TA’ L-AWTORIZZAZZJONI TAL-KUMMERĊ

Orion Corporation

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Finland

16.NUMRU/I TA’ L-AWTORIZZAZZJONI TAL-KUMMERĊ

EU/2/02/033/001-002

17.NUMRU TAL-LOTT TAL-MANIFATTUR

Lott

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ L-IPPAKKJAR EWLIENI TA' PAKKETTI ŻGĦAR / PAKKETT MULTIPLU

VJALA / PAKKETT MULTIPLU

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI VETERINARJU

DEXDOMITOR 0.5 mg/ml soluzzjoni għal injezzjoni

2.KWANTITÀ TAS-SUSTANZA ATTIVA / SUSTANZI ATTIVI

0.5 mg/ml dexmedetomidine hydrochloride

3.KONTENUT BĦALA PIŻ, VOLUM JEW NUMRU TA' DOŻI

10 ml, 10 x 10 ml

4.MOD TA’ AMMINISTRAZZJONI

Klieb: injezzjoni fil-vina jew fil-muskolu

Qtates: injezzjoni fil-muskolu

5.ŻMIEN TA’ TIŻMIM

Mhux applikabbli.

6.NUMRU TAL-LOTT

Lott

7.DATA TA' SKADENZA

EXP: xahar/sena

8.IL-KLIEM "GĦAL TRATTAMENT TAL-ANNIMALI BISS”

Għat-trattament ta’ l-annimali biss.

Kummenti