Maltese
Agħżel il-lingwa tas-sit

Equilis Prequenza Te (equine influenza-virus strains: A/equine-2/South...) – Tikkettar - QI05AL01

Updated on site: 09-Feb-2018

Isem tal-Mediċina: Equilis Prequenza Te
ATC: QI05AL01
Sustanza: equine influenza-virus strains: A/equine-2/South Africa/4/03, A/equine-2/Newmarket/2/93, tetanus toxoid
Manifattur: Intervet International BV

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA' BARRA

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI VETERINARJU

Equilis Prequenza Te

2.DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA ATTIVA U SUSTANZI OĦRA

Doża ta 1 ml:

A/equine-2/ South Africa/4/03 (50 AU), A/equine-2/Newmarket/2/93 (50 AU), Tetanus toksojd 40 Lf.

3.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

Suspensjoni għall-injezzjoni

4.DAQS TAL-PAKKETT

1 doża

5 x 1 doża

10 x 1 doża

5.SPEĊI GĦAL X'HIEX HUWA INDIKAT IL-PRODOTT

|wiemel

6.INDIKAZZJONI(JIET)

Immunita attiva għaż-żwiemel kontra l-influwenza taż-żwiemel u t-tetnu.

7.METODU U MOD(I) TA' AMMINISTRAZZJONI

Għall-użu intramuskolari

8.ŻMIEN TA' TIŻMIM

0 ġranet.

9.TWISSIJIET SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠ

Aqra l-fuljett ta' tagħrif li jkun fil-pakkett qabel tamministra l-medicina.

10.DATA TA' SKADENZA

Jiskadi {xahar / sena}

11.KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI DWAR KIF GĦANDU JINĦAŻEN

Aħżen fil-friġġ (2°C – 8°C ), Ipproteġi mid-dawl. Tiffriżax

12. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI DWAR

IR-RIMI TA' PRODOTTI MHUX UŻATI JEW MATERJAL IEĦOR GĦAR-RIMI, JEKK IKUN IL-KAŻ

Qabel l-użu aqra l-fuljett li jinsab fil-pakkett

13. IL-KLIEM

"GĦAL TRATTAMENT TA’ L-ANNIMALI BISS” U KONDIZZJONIJIET JEW RESTRIZZJONIJIET DWAR IL-PROVISTA U L-UŻU, jekk applikabbli

Għal Trattament ta’ l-Annimali Biss- għandu jingħata biss b’riċetta veterinarja.

14.IL-KLIEM “ŻOMM FEJN MA JINTLAĦAQX U MA JIDHIRX MIT-TFAL”

Żomm fejn ma jintlaħaqx u ma jidhirx mit-tfal.

15.L-ISEM U L-INDIRIZZ TAS-SID TA’ L-AWTORIZZAZZJONI TAL-KUMMERĊ

Intervet International B.V.

16.NUMRU/I TA’ L-AWTORIZZAZZJONI TAL-KUMMERĊ

EU/2/05/057/001

EU/2/05/057/002

EU/2/05/057/003

EU/2/05/057/004

17.NUMRU TAL-LOTT TAL-MANIFATTUR

Lott Nru.

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ L-IPPAKKJAR EWLIENI TA' PAKKETTI ŻGĦAR

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI VETERINARJU

Equilis Prequenza Tegstampa ċara ta'żiemelħ

2.KWANTITÀ TAS-SUSTANZA ATTIVA / SUSTANZI ATTIVI

3.KONTENUT BĦALA PIŻ, VOLUM JEW NUMRU TA' DOŻI

1 doża

4.MOD TA’ AMMINISTRAZZJONI

Għall-użu intramuskolari

5.ŻMIEN TA’ TIŻMIM

6.NUMRU TAL-LOTT

Lott {numru}

7.DATA TA' SKADENZA

Jiskadi {xahar/sena}

8.IL-KLIEM "GĦAL TRATTAMENT TAL-ANNIMALI BISS”

Għal Trattament tal-Annimali Biss.

Kummenti